Trang chủ
Kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện ÂNQGVN
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 4768292
Tuyển sinh Thứ ba, 25/04/2017
Thông tin tuyển sinh
     Thông báo tuyển sinh các cấp năm 2017
     Thông báo mở lớp Đào tạo nguồn năm 2016
     Lịch tuyển sinh Sau đại học năm 2016 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học năm 2016
     Lịch tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2016
     Lịch tuyển sinh các hệ Trung cấp năm 2016
     Đề cương ôn thi môn Phân tích tổng hợp Thạc sĩ Âm nhạc năm 2016
     Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2016
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc năm 2016
     Thông báo tuyển sinh các hệ Đại học năm 2016
     Thông báo tuyển sinh các hệ Trung cấp năm 2016
     Đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016
     Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh Âm nhạc năm 2016
     Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Âm nhạc năm 2016
     Lịch thi tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015
     Lịch thi tuyển sinh Cao học năm 2015
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học năm 2015
     Lịch tuyển sinh Đại học chính quy năm 2015
     Thông báo tuyển sinh Đại học năm học 2015-2016 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Các biểu mẫu
     Danh sách các biểu mẫu (form)
Kết quả tuyển sinh
     Kết quả tuyển sinh Sau đại học năm 2016
     Kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2016 hệ Trung cấp
     Kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2016 hệ Trung cấp 9 năm Khoa Piano
     Kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2016 hệ Trung cấp 6 năm Khoa nhạc cụ truyền thống
     Kết quả tuyển sinh đợt 2 năm 2016 hệ Trung cấp 4 năm khoa Thanh nhạc
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp - Hội đồng liên ngành
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 7 năm Khoa Kèn - Gõ
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 7 năm Khoa Accordion - Guitar - Đàn phím điện tử
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 7 năm Khoa Nhạc Jazz
     Kết quả tuyển sinh Trung cấp năm 2016
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 9 năm Khoa Piano
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 7 năm và 9 năm Khoa Dây
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 6 năm Khoa Nhạc cụ truyền thống
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 4 năm Khoa Lý - Sáng - Chỉ
     Kết quả tuyển sinh năm 2016 hệ Trung cấp 4 năm Khoa Thanh nhạc
     Kết quả tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016
     Bảng điểm tuyển sinh Đại học chính quy năm 2016
     Bảng điểm tuyển sinh Trung cấp năm 2016
     Kết quả tuyển sinh vào hệ Đại học chính quy năm 2015
     Kết quả tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015
     Điểm xét tuyển Tuyển sinh Trung cấp năm 2015
Các chuyên ngành
     Các chuyên ngành đào tạo
Trung tâm đào tạo
     Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Âm nhạc
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn