Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7757641
Tin tức hoạt động Thứ năm, 13/08/2020
Nguyễn Viết Phi:“Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc cổ truyền tại hệ CĐSP Âm nhạc- Đại học Hạ Long”. Luận văn Thạc sĩ. 2018.

Tác giả: Nguyễn Viết Phi 
Tên đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc cổ truyền tại hệ CĐSP Âm nhạc- Đại học Hạ Long
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc 
Mã số: 60 14 01 11
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Tú Hương  
Ngày đăng: 20/06/2018 

Toàn văn Luận văn

Tóm tắt Luận văn

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

            Sau hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về tất cả các mặt như kinh tế, giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển văn hóa xã hội: “duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, các ngành đều có bước phát triển, qui mô nền kinh tế tăng lên (…), đời sống của nhân dân được cải thiện, chính trị xã hội ổn định…, giáo dục và đào tạo có bước phát triển khá vững chắc…” (Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI). Trong quá trình thực hiện công tác giảng dạy bộ môn Âm nhạc cổ truyền tại trường Đại học Hạ Long. Chúng tôi nhận thấy chất lượng giảng dạy bộ môn này còn nhiều bất cập: giảng viên đứng lớp còn trẻ tuổi đời lẫn kinh nghiệm giảng dạy cũng như kiến thức chuyên môn còn hạn chế; bên cạnh đó cũng có đội ngũ giảng viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, tuy nhiên vẫn chưa sử dụng các phương pháp dạy học mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng cũng còn nhiều hạn chế. Phương pháp dạy học theo lối truyền thụ truyền thống quá chú trọng tới việc cung cấp kiến thức, ít phát huy được những khả năng tư duy, chủ động sáng tạo của sinh viên. Việc kiểm tra đánh giá cũng tồn tại nhiều bất cập là rào cản lớn cho việc đổi mới phương pháp dạy học. Việc đánh giá sinh viên chỉ chú trong tới việc kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức chứ chưa chú trọng tới việc đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, tư duy sáng tạo của sinh viên. Vì những lý do trên, việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học là đặc biệt quan trọng.

            Môn Âm nhạc cổ truyền của hệ CĐSP là một môn học nhằm giới thiệu các khái niệm thuật ngữ âm nhạc cổ truyền, giúp sinh viên có được những kiến thức sơ giản và tổng quan về hệ nhạc khí, các thể loại ca nhạc cổ truyền và một số nét khác biệt giữa các vùng dân ca trong nước. Để việc tiếp thu của sinh viên có hiệu quả, tránh tình trạng học chay, học vẹt, người dạy cẩn phải giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức, điều khiển, định hướng quá trình dạy học, phải thường xuyên có kế hoạch để nâng cao chất lượng dạy học của mình. Từ thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc cổ truyền tại hệ CĐSP Âm nhạc- Đại học Hạ Long”.

2. Lịch sử đề tài.

            Các công trình nghiên cứu về Âm nhạc cổ truyền Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu:

            Trong giáo trình “ Âm nhạc cổ truyền Việt Nam” của PGS.TS Nguyễn Thụy Loan, NXB Đại học sư phạm.

            Trong giáo trình “ Âm nhạc cổ truyền Việt Nam” của TS. Hà Hoa, xuất bản năm 2013.

            Bên cạnh đó còn có Luận văn thạc sĩ sư phạm âm nhạc: “Nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền cho sinh viên ĐHSP trường Đại học Đồng Tháp” Huế - 2015 của Lại Thị Thanh Thủy.

3. Mục tiêu nghiên cứu.

Giúp cho sinh viên có thêm hứng thú học tập và tiếp thu tốt hơn môn âm nhạc cổ truyền. Qua đó, sẽ góp phần giúp các em sinh viên học tập tốt hơn các bộ môn âm nhạc còn lại trong chương trình đào tạo giáo viên Tiểu học và THCS, từ đó nâng cao chất lượng dạy âm nhạc cho hệ Tiểu học và THCS của Tỉnh.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

- Đối tượng nghiên cứu:

            + Âm nhạc cổ truyền Việt Nam

            + Chương trình và giáo trình môn âm nhạc cổ truyền tại trường ĐH Hạ Long

+ Phương pháp giảng dạy

+ Sinh viên và giảng viên hệ cao đẳng sư phạm

  • Phạm vi nghiên cứu

            Khảo sát và ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền cho SV CĐSPAN tại trường ĐH Hạ Long

5. Phương pháp nghiên cứu.

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết

            - Phương pháp phân tích - tổng hợp lí thuyết

  • Phương pháp phân loại – hệ thống hóa và cụ thể hóa các vấn đề lí luận có liên quan

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

            - Phương pháp điều tra

  • Phương pháp phỏng vấn
  • Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức dạy thực nghiệm và đánh giá
  • Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

6. Đóng góp của luận văn

Góp phần vào việc cải tiến chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy âm nhạc (môn ANCT), nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên hệ CĐ, khoa Nghệ Thuật tại trường ĐH Hạ Long.

Góp phần vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy âm nhạc các trường Tiểu học và THCS trong tỉnh Quảng Ninh cũng như một số các tỉnh khác trong nước.

Làm tài liệu tham khảo về vấn đề giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền tại trường ĐH Hạ Long nếu cần

7. Bố cục của luận văn

            Dự kiến luận văn của chúng tôi ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn được chia làm 2 chương:

            Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền tại hệ CĐSP ÂN- Trường Đại học Hạ Long

            Chương 2: Một số giải pháp

 

Chương 1

Cơ sở lý luận và thực trạng giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền

tại hệ CĐSP ÂN- Trường Đại học Hạ Long

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Âm nhạc cổ truyền.

Việt Nam với 54 dân tộc, mỗi dân tộc lại có một nền nghệ thuật riêng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, ngôn ngữ, tình cảm tâm tư của dân tộc mình. Âm nhạc cổ truyền mang ý nghĩa là kết quả sáng tạo của bao thế hệ người Việt Nam, được gan lọc, tích lũy trong lịch sử hàng ngàn năm. Với sự đa dạng của môi trường tự nhiên cùng những nét riêng biệt về lịch sử, xã hội, kinh tế, ngôn ngữ….là những yếu tố góp phần tạo nên sự phong phú của các hình thức sinh hoạt âm nhạc Việt Nam.

Nếu như trước kia, trong xã hội phòng kiến, âm nhạc cổ truyền là toàn bộ diện mạo của đời sống âm nhạc Việt Nam, thì trong xã hội đương đại, nó chỉ là một bộ phận của nền âm nhạc Việt Nam, thậm chí chỉ nằm ở một vị trí khá khiêm tốn trong đời sống tinh thần của người dân so với thể loại ca khúc, khí nhạc hay nhạc nước ngoài. Tuy nhiên với giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật đặc sắc âm nhạc cổ truyền lại chính là một trong những thành tố làm nên bản sắc Việt Nam…

Việc bảo tồn nền âm nhạc cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại đang là vấn đề được mọi người quan tâm, tìm ra những biện pháp thích hợp cho việc giữ gìn và phát huy những giá trị của các thể loại âm nhạc cổ truyền Việt Nam.

Một trong những phương thức biểu hiện để bảo tồn nền Âm nhạc cổ truyền dân tộc là đưa Âm nhạc cổ truyền vào giảng dạy trong các cở sở đào tạo trong cả nước ở các trình độ từ mẫu giáo, tiểu học cho tới các trường CĐ, ĐH.

1.1.2.Vai trò của bộ môn âm nhạc cổ truyền trong hệ đào tạo CĐSP ÂN - Trường Đại học Hạ Long

Môn học sẽ giúp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và những hiểu biết về âm nhạc truyền thống của người Việt cũng như một số dân tộc ít người khác. Từ đó biết vận dụng những kiến thức về âm nhạc cô truyền để tạo giảng dạy cho những lớp học sinh của mình sau này

1.2. Thực trạng giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền tại hệ CĐSP ÂN - Trường Đại học Hạ Long

1.2.1. Hệ CĐSP ÂN trong khoa Nghệ thuật trường Đại học Hạ Long

1.2.1.1. Khái quát về khoa Nghệ thuật trường Đại học Hạ Long

* Mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo

            - Về kiến thức

            - Về kỹ năng

1.2.1.2.Về đội ngũ và trình độ CBGV của khoa.

     Hiện tại đội ngũ giảng viên Khoa Nghệ thuật của trường ĐH Hạ Long có 40 giảng viên, trong đó có 12 thạc sĩ, 19 giảng viên đang hoàn thành chương trình thạc sĩ, 09 cử nhân. Riêng âm nhạc gồm có 26 giảng viên.

1.2.1.3.Đặc điểm và khả năng âm nhạc của sinh viên

- Về tâm lý sinh viên:

Song song với điều kiện phát triển công nghệ thông tin cũng như việc tiếp xúc, thích ứng với các nền văn hóa trên thế giới, các em sinh viên hệ CĐSP ÂN có nhiều thuận lợi hơn trong việc thưởng thức, cảm nhận, thể hiện bộc lộ cảm xúc âm nhạc riêng của mình. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi việc sinh viên hệ CĐSP ÂN sẽ tiếp nhận cả những nét văn hóa không phù hợp với chuẩn mực xã hội, với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

*Về thực tế giảng dạy

Qua thực tiễn dạy và học của GV,SV Khoa Nghệ thuật chúng tôi thấy rằng: Thực tế những năm gần đây, việc tuyển chọn SV vào trường với yêu cầu không cao như trước đây. Chất lượng tuyển sinh đầu vào ngày càng thấp do số lượng thi tuyển ngày càng giảm, nên khả năng tư duy cũng như khả năng tự nghiên cứu của SV còn hạn chế. Rất nhiều SV chưa xác định được động cơ học tập, thái độ học tập chưa phù hợp, đặc biệt còn xem nhẹ việc tự học, chưa thấy được vai trò của việc tự học trong quá trình đào tạo. Ở họ chưa hình thành được phương pháp học tập khoa học. Phong trào tự học, tự đọc sách, tự nghiên cứu chưa nhiều, chỉ dừng lại ở một số SV, khả năng ghi chép còn hạn chế, trình bày bài kiểm tra chưa đạt yêu cầu, đặc biệt là kỹ năng thực hành các môn chuyên ngành của nhiều SV chưa tốt vì đa số SV khi vào học chưa có kỹ năng, hiểu biết nhiều về ngành học đã chọn nên việc nắm bắt kiến thức cơ bản còn gặp nhiều khó khăn và chưa chắc chắn.

1.2.1.4.Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.

Về cơ sở vật chất trường có nhiều khu nhà học chuyên ngành dùng cho thực hành và học lý thuyết. Các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học được trang bị với máy chiếu, dàn âm thanh hiện đại, giảng đường lớn dùng cho việc họp, 1 hội trường sân khấu dùng cho việc biểu diễn âm nhạc, nhà thi đấu, đàn piano, organ và nhiều trang thiết bị hiện đại khác. Trường có một Trung tâm thư viện đầu sách chuyên ngành, sách tham khảo, 2 ký túc xá, 2 nhà ăn cùng câu lạc bộ sinh viên. Tuy nhiên sự đầu tư chưa hợp lý một số vấn đề như: phòng học không được cách âm, phòng học chưa đúng qui cách của một phòng học thực hành âm nhạc nên việc dạy và học âm nhạc còn gặp một số khó khăn nhất định. Các trang thiết bị sử dụng cho môn Âm nhạc cổ truyền như máy chiếu, loa đã quá cũ kỹ và thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học. Sách tham khảo và các sách công cụ khác trong thư viện chưa phong phú.

1.2.1.5.Chương trình giảng dạy âm nhạc của hệ CĐSP Âm nhạc

Chương trình đào tạo âm nhạc hệ CĐSP Âm nhạc được thể hiện rõ qua Khung chương trình đào tạo ngành SPAN (2016-2019).

            1.2.2. Chương trình- giáo trình môn âm nhạc cổ truyền Việt Nam

            1.2.2.1. Chương trình

            Trong chương trình đào tạo sinh viên hệ CĐSP ÂN, môn âm nhạc cổ truyền là môn học bắt buộc trong chương trình, môn học gồm 2 tín chỉ (30 tiết), mỗi tuần học 5 tiết được xếp vào kỳ II năm thứ 3, với mục tiêu bổ sung kiến thức âm nhạc dân tộc cổ truyền; giúp học sinh hiểu và nắm rõ hơn các kiến thức cơ bản về các loại hình âm nhạc cổ truyền của Việt Nam.

1.2.2.2. Giáo trình

Môn âm nhạc cổ truyền hệ CĐSP Âm nhạc - trường ĐH Hạ Long, sử dụng giáo trình của tác giả Trần Thị Thu Hương biên soạn năm 2014 được lưu hành nội bộ trường Đại học Hạ Long. Cuốn giáo trình này gồm có 5 chương chính: chương I, II, III, IV,V và chương I có tính chất nhập môn với việc làm rõ một số khái niệm liên quan tới âm nhạc cổ truyền Việt Nam và các thành phần của nó.

            Về nội dung, so với phần giới thiệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam trong cuốn thường thức về âm nhạc cổ truyền Việt Nam và lịch sử âm nhạc(chương trình đào tạo giáo viên THCS do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1996) thì nội dung giảng dạy âm nhạc cổ truyền Việt Nam trong chương trình dạy hệ CĐSP ÂN trường Đại học Hạ Long trở thành môn học riêng với một cuốn sách giáo khoa độc lập…

            Tuy nhiên, khi đưa vào giảng dạy ở hệ cao đẳng sư phạm âm nhạc tôi nhận thấy có một số thuận lợi và hạn chế như:

            Thuận lợi: Giáo trình này được bố cục chặt chẽ đảm bảo được tính hệ thống và sự liên thông giữa các chương, các mục, cũng đưa ra nhiều dạng bài tập như lí thuyết, bài tập mở rộng và các ví dụ về âm nhạc để minh họa cho các thể loại… Nội dung kiến thức của các bài khá phù hợp với trình độ phát triển của sinh viên và với cơ sở vật chất của nhà trường. Bên cạnh đó cấu trúc của chương, bài hợp lý, kênh hình, kênh chữ rõ ràng, dễ nhận biết. Ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc, cỡ chữ to-nhỏ, gây hứng thú học tập cho SV.

            Khó khăn: Chưa có sự cân đối giữa lí thuyết và phần ví dụ minh họa- trực quan. Lí thuyết nhiều, ví dụ minh họa- trực quan ít. Chưa thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực của sinh viên trong việc chiếm lĩnh kiến thức. Kênh hình còn ít, nhất là các hình ảnh các nhạc khí của các dân tộc thiểu số, các thể loại ca nhạc. Hệ thống câu hỏi còn sơ sài. Chủ yếu là câu hỏi cuối chương, không có câu hỏi cụ thể ở mỗi bài học. Phần bài tập trong mỗi bài, chương của giáo trình do các tác giả biên soạn chỉ mang tính định hướng, căn cứ vào điều kiện cụ thể của sinh viên mà giảng viên dạy môn học này phải tự soạn thêm bài tập hợp lí cho sinh viên làm tại lớp, về nhà. Ngoài ra nhiều nội dung còn mang tính lí thuyết ít có giá trị ứng dụng đối với người học vì vậy chưa thực sự thu hút được các em. Một số từ ngữ chuyên ngành khó hiểu như dăm, dăm đơn, dăm kép không được giải thích rõ ràng. Các tên nhạc cụ của một số dân tộc rất khó đọc gây khó khăn cho SV trong quá trình tìm hiểu bài học. Ví dụ như Scorek, tpơ…một số ví dụ bài hát được gợi ý với các thể loại rất khó tìm…đã ảnh hưởng đến việc nghe nhạc hoặc thực hành.

            1.2.3. Phương pháp giảng dạy

            1.2.3.1. Phương pháp dạy học truyền thống

            1.2.3.2. Phương pháp vấn đáp

            1.2.3.3. Phương pháp thảo luận nhóm

            1.2.3.4. Một số phương pháp khác

            * Phương pháp minh họa, trực quan

* Phương pháp trò chơi

* Phương pháp sử dụng CNTT

1.2.3.3.Về thực tế giảng dạy

Nhìn về góc độ chuyên môn giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền, chúng tôi nhận thấy việc học của SV cũng đang còn mang nặng tính hình thức. Rất nhiều SV thường xuyên tìm cách vắng mặt hoặc có đến lớp thì thường có thái độ học đối phó, thi cử chưa nghiêm túc, không cầu thị kiến thức, chất lượng nhận thức yếu… SV thường xuyên làm thêm, dạy thêm, bán hàng, tiếp thị, chạy xô, dẫn đến lơ là học tập hoặc không theo nổi chương trình học là những lý do SV bị buộc thôi học. Tuy nhiên đó không phải là lý do chính, vì có những SV vừa học, vừa làm nhưng kết quả đạt được vẫn chưa cao…

Sinh viên còn yếu ở các kỹ năng: thuyết trình, sử dụng máy tính, viết báo cáo tham luận và vận dụng vào thực tế…

            1.2.4. Phương pháp kiểm tra - đánh giá

            Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một khâu rất quan trọng trong công tác đào tạo bậc Cao đẳng. Kiểm tra đánh giá không chỉ nhằm đánh giá năng lực, trình độ nhận thức của sinh viên mà hơn thế nữa nó phải tạo ra động lực thúc đẩy cả quá trình dạy và học tập, GV điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Yêu cầu đầu tiên đối với kiểm tra đánh giá là tính chính xác, khách quan và công bằng. Ngoài ra, phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá phải phù hợp với phương thức đào tạo và thực tiễn của nhà trường để tạo điều kiện thuận lợi cho SV và bộ phận quản lí…

            Mặc dù các GV đã có những cố gắng trong việc đổi mới kiểm tra đánh giá nhưng công tác kiểm tra vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế về phương pháp và cách thức. Phương pháp kiểm tra đánh giá SV chủ yếu là làm bài kiểm tra trên giấy với hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm…Điều này khiến nội dung đánh giá chưa hoàn thiện, thiếu khách quan. Kết quả đánh giá chủ yếu phản ánh mức độ biết kiến thức, khả năng hiểu và vận dụng kiến thức của SV còn thấp.

            Bên cạnh đó với cách thức kiểm tra này SV thường bị áp đặt, SV không được lựa chọn và chủ động trong bài kiểm tra hay bài thi, trả lời phải đúng đáp án mới đạt điểm. Ngoài ra, SV sẽ không ý thức được vấn đề tự giác trong học tập, đôi khi không đảm bảo được sự chính xác, khách quan, công bằng. Qua các giờ kiểm tra cho thấy học sinh vẫn còn quay cóp, nhìn và trao đổi bài, ít học sinh có tính tự giác học tập. Hoặc nếu có thì chỉ mang hình thức đối phó. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học môn Âm nhạc cổ truyền.

            1.2.5. Khảo sát thực tế giảng dạy

Để tìm hiểu về thực trạng dạy môn âm nhạc cổ truyền hệ CĐSP âm nhạc tại trường ĐH Hạ Long, chúng tôi tiến hành dự giờ khảo sát tiết học của Giảng viên Trần Thu Hương giảng dạy sinh viên CĐSPÂN K11; Thời gian giảng dạy 5 tiết, tuần thứ 2, ngày 15/3/2016; nội dung bài giảng: Hát ru, Hát đồng dao, Hát Xoan, Hát Xẩm, Hát Văn...

1.2.5.1. Nhận xét về thực tế giảng dạy

a. Ưu điểm

            GV Thực hiện nghiêm túc theo đúng phân phối chương trình và thời khóa biểu

Giáo viên đã ngày càng quan tâm đến tất cả các khâu trong quy trình lên lớp như: Thiết kế bài giảng cẩn thận, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, các phương pháp và kĩ thuật lên lớp hợp lí và đã có sự áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy,…

Vể tinh thần và thái độ giảng dạy của giảng viên: Giảng viên lên lớp trững trạc, nhiệt tình, nói năng nhỏ nhẹ, giảng dạy say sưa, luôn có sự cố gắng để hoàn thành tốt bài dạy.

            Về việc chuẩn bị giáo án, tranh ảnh, băng đĩa phục vụ bài giảng: Gv có sự chuẩn bị tốt giáo án, băng đĩa nhạc. Giáo án trình bày khoa học, sạch đẹp soạn đúng theo khung giáo án, băng đĩa nhạc được chuẩn bị chu đáo dễ nghe.

Phương pháp giảng dạy rõ ràng, thân thiện, sử dụng phương pháp dạy học như: Thuyết trình, vấn đáp, dạy học theo nhóm, kiểm tra đánh giá, phương pháp trực quan, quan sát

b, Nhược điểm

            Bên cạnh những ưu điểm trên, trong quá trình dạy GV đôi khi chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của hoạt động giảng dạy, một trong những hoạt động chủ đạo của nhà trường, nhất là trong giai đoạn đổi mới như hiện nay, còn xảy ra một số vấn đề như:

+ Hình ảnh trực quan sơ sài, không có nhiều hình ảnh, âm thanh để sinh viên quan sát.

            + Không vân dụng được nhiều phương pháp dạy học chỉ tập trung vào một số phương pháp truyền thống.

            + Buổi học gồm 5 tiết nên không khí học bị căng thẳng, mệt mỏi ( 2 tiết đầu sôi nổi, hăng hái, say mê học tập, 3 tiết sau giảng viên và sinh viên cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung.

GV nên cho SV quan sát thêm bằng hình ảnh hoặc các video để giúp SV khắc sâu kiến thức hơn và tránh sự nhàm chán trong tiết dạy. Ví dụ: Hình ảnh người mẹ hát ru con ngủ, hình ảnh nghệ sĩ đàn tác phẩm hát ru hay nhưng Video về các bài hát ru 3 miền Bắc, Trung, Nam....

            Nên vận dung thêm một số phương pháp dạy học như: Sử dụng công nghệ thồng tin (Trình chiếu), phương pháp thực hành, đi chung với dạy lí thuyết cần cho học sinh thực hành.

            - Thực hiện xây dựng kế hoạch giảng dạy chưa được đồng bộ và chưa đảm bảo tính đột phá theo chương trình đổi mới.   

            - Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy vẫn mang tính biểu diễn mà chưa có tính khai thác triệt để ưu điểm của công nghệ thông tin.

            - Việc tạo không khí học tập vui tươi sôi nổi, hấp dẫn trong các giờ học còn đôi lúc hạn chế, làm cho sinh viêc đôi khí có cảm giác nhàm chán, khiến cho hiệu quả của tiết học chưa cao.

            - Thời gian của buổi học và nội dung tiết học tương đối dài, lượng kiến thức nhiều, đầu buổi học thì sinh viên rất hào hứng, đến gần cuối buổi học thì không khí năng nề, mệt mỏi và sinh viên cảm thấy nhàm chán.

            1.2.5.2. Nguyên nhân

            * Nguyên nhân chủ quan

* Nguyên nhân khách quan

1.3. Kết quả đào tạo

Dưới đây là kết quả Âm nhạc cổ truyền hệ Cao đẳng sư phạm trường Đại học Hạ Long của khóa 2016 – 2017  đạt được như sau:

Bảng 1.7: Kết quả đào tạo môn Âm nhạc cổ truyề

Tiểu kết chương 1

Từ những thực trạng trên và những nghiên cứu, điều tra thực tế tại khoa nghệ thuật trường Đại học Hạ Long, chúng tôi thấy hoạt động dạy học hiện nay của môn Âm nhạc cổ truyền, tuy đã đạt được những kết quả tốt, song vẫn còn tồn tại những kết quả nhất định như: Xây dựng kế hoạch còn chưa  được thực hiện đồng bộ hoặc chưa đảm bảo tính đột phá theo chương trình đổi mới. Chương trình học vẫn còn nặng nề về phần lí thuyết, chưa gắn với thực tiễn, thực hành. Chưa đảm bảo chất lượng các khâu theo chu trình lên lớp từ việc thiết kế bài giảng, áp dụng hiệu quả các phương pháp và kĩ thuật lên lớp, quản lí sinh viên trên lớp, hương dẫn sinh viên tự học…. cho đến việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, tiếp thu kiến thức môn học thụ động, chưa chủ động chiếm lĩnh tri thức.

Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng khiến cho hoạt động dạy học được nâng cao thì chưa có sự đầu tư và tư duy nghiêm túc đặc biệt là về các phương pháp dạy học, mà chúng ta biết rằng việc sử dụng tốt các phương pháp dạy học được coi là chìa khóa mở ra tri thức cho SV ngày nay. Một tiết học hay là một tiết học được vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp sẽ khiến cho sinh viên cảm thấy hứng thu và tham gia học một cách nhiệt tình và hiệu quả. Chính vì thế, việc bổ sung và nghiên cứu sâu các phương pháp dạy học mới vào việc giảng dạy môn Âm nhạc cổ truyền là hết sức cần thiết và cần phải được tiến hành ngay nhằm dáp ứng kịp thời cho việc học tập môn Âm nhạc cổ truyền cho hệ Cao đăng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long…

Trên cơ sở những kết quả đã nghiên cứu, tôi nhận thấy vẫn đề dạy học môn Âm nhạc cổ truyền dành cho hệ Cao đẳng sư phạm tại nhà trường cần có những thay đổi thiết thực để chất lượng môn học được cải thiên hơn. Tôi xin đưa ra một rố giải pháp ở chương 2, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc Cổ truyền hệ Cao đẳng sư phạm trường Đại học Hạ Long.

 

CHƯƠNG 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP

2.1 Cải tiến chương trình và nội dung giáo trình giảng dạy

2.1.1. Đề xuất cải tiến chương trình

- Tinh giản là làm cho chương trình không rườm rà, nặng nề về kiến thức, thậm chí còn bổ sung thêm, tăng cường thêm những kiến thức quan trọng và những vấn đề chủ chốt.

2.1.2 Bổ sung điều chỉnh giáo trình giảng dạy

Theo dạy học tích cực, người học phải nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp nên giáo trình là công cụ học không thể thiếu. Giáo trình phải được viết sao cho người học có thể tự học được.

Đáp ứng được mục tiêu của môn học thể hiện qua nội dung và bố cục. Các vấn đề trình bày trong giáo trình phải phù hợp đối với đối tượng, mạch lạc và có luận cứ khoa học rõ ràng. Văn phong không quá phức tạp (không dùng nhiều thuật ngữ chuyên ngành), bố cục theo từng bài phù hợp với cấu trúc của chương trình…

2.2 Đổi mới phương pháp giảng dạy

2.2.1. Bổ sung một số phương pháp

2.2.1.1. Phương pháp vấn đáp

Phương pháp vấn đáp là phương pháp giáo viên khéo léo đặt hệ thống câu hỏi để học sinh trả lời nhằm gợi mở cho họ sáng tỏ những vấn đề mới; tự khai phá những tri thức mới bằng sự tái hiện những tài liệu đã học hoặc từ những kinh nghiệm đã tích luỹ được trong cuộc sống, nhằm giúp học sinh củng cố, mở rộng, đào sâu, tổng kết, hệ thống hoá những tri thức đã tiếp thu được và nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá và giúp học sinh tự kiểm tra, tự đánh giá việc lĩnh hội tri thức.

Phương pháp vấn đáp giúp giáo viên khéo léo đặt câu hỏi hoặc một chuỗi câu hỏi nhằm dẫn dắt học sinh giải quyết một câu hỏi cơ bản, từ đó rút ra kết luận, nhờ vậy mà họ lĩnh hội tri thức mới.

Phương pháp vấn đáp giúp giáo viên đặt câu hỏi chỉ yêu cầu sinh viên nhớ lại kiến thúc đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ không cần suy luận. Phương pháp vấn đáp là biện pháp được dùng khi cần đặt mối liên hệ giữa các kiến thức vừa mới học

Phương pháp vấn đáp nhằm mục đích làm sang tỏ một đề tài nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những VD minh họa để sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ. Mục đích này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe - nhìn.

Phương pháp vấn đáp nhằm giúp học sinh khái quát, hệ thống hoá những tri thức sau khi đã học một số bài, một chương, một bộ môn nhất định.

*Ưu điểm:

Nếu vận dụng khéo léo phương pháp vấn đáp sẽ có tác dụng quan trọng sau:

- Điều khiển có hiệu quả hoạt động tư duy của học sinh, kích thích tính tích cực hoạt động nhận thức của họ.

- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực diễn đạt bằng lời những vấn đề khoa học một cách chính xác, đầy đủ, xúc tích.

- Giúp giáo viên thu được tín hiệu ngược từ học sinh một cách nhanh, gon, kịp thời để kịp điều chỉnh hoạt động của mình và của học sinh. Đồng thời qua đó mà học sinh cũng thu được tín hiệu ngược để kịp thời điều chỉnh hoạt động nhận thức – học tập của mình. Ngoài ra, thông qua đó mà giáo viên có khả năng chỉ đạo hoạt động nhận thức của cả lớp và của từng học sinh.

*Hạn chế:

Nếu vận dụng không khéo sẽ dễ làm mất thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch lên lớp, biến vấn đáp thành cuộc đối thoại giữa giáo viên và một vài học sinh, không thu hút toàn lớp tham gia vào hoạt động chung. Nếu câu hỏi đặt ra chỉ đòi hỏi nhớ lại tri thức một cách máy móc thì sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo của học sinh.

Nhận thức được rõ những Ưu điểm và hạn chế trên cùng với những ví dụ rất cụ thể cho những cách thực hiện phương pháp vấn đáp vào trong giảng dạy, tôi tin bài học Âm nhạc cổ truyền cho hệ Cao đẳng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long sẽ trở nên hấp dẫn và sinh động hơn nếu chúng ta biết kết hợp các phương pháp dạy học. Dưới đây sẽ là một phương pháp dạy học giúp giảng viên có thể lựa chọn và phối hợp với các phương pháp dạy học trên, đó là phương pháp thảo luận nhóm.

2.2.1.2. Phương pháp thảo luận nhóm

Phương pháp thảo luận nhóm là một trong những phương pháp có sự tham gia tích cực của học viên. Thảo luận nhóm còn là phương tiện học hỏi có tính cách dân chủ, mọi cá nhân được tự do bày tỏ quan điểm, tạo thói quen sinh hoạt bình đẳng, biết đón nhận quan điểm bất đồng, hình thành quan điểm cá nhân, giúp SV rèn kĩ năng giải quyết vấn đề khó khăn.

2.2.1.3. Phương pháp dạy học nêu vấn đề

Kiểu dạy học nêu vấn đề là tập hợp nhiều phương pháp dạy học cụ thể nhằm tổ chức hoạt động nhận thức của SV theo con đường hình thành và giải quyết vấn đề. Dạy học nêu vấn đề nằm trong hệ phương pháp dạy học tích cực với quan điểm học sinh là trung tâm. Các phương pháp dạy học như diễn giảng, đàm thoại, thí nghiệm...theo kiểu nêu vấn đề đều có hiệu quả mang lại sự hứng thú cho SV chuẩn bị tiếp thu kiến thức mới, tăng cường năng lực hoạt động độc lập, sáng tạo của chủ thể nhận thức.

2.2.1.4.  Phương pháp minh họa - trực quan

* Mô tả phương pháp dạy học minh họa trực quan

Phương pháp dạy học trực quan được thể hiện dưới hình thức là minh họa và trình bày:

- Minh họa thường trưng bày những phương tiện dạy học trực quan có tính chất minh họa như bản mẫu, bản đồ, bức tranh, tranh chân dung, hình vẽ trên bảng,...

- Trình bày thường gắn liền với việc trình bày thí nghiệm, những thiết bị kĩ thuật, chiếu phim đèn chiếu, phim điện ảnh, băng video. Trình bày thí nghiệm là trình bày mô hình đại diện cho hiện thực khách quan được lựa chọn cẩn thận về mặt sư phạm. Nó là cơ sở, là điểm xuất phát cho quá trình nhận thức - học tập của sinh viên, là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn. Thông qua sự trình bày của giáo viên mà sinh viên không chỉ lĩnh hội dễ dàng tri thức mà còn giúp họ học tập được những thao tác mẫu của giáo viên từ đó hình thành kĩ năng, kĩ xảo,...

2.2.1.5. Phương pháp dạy âm nhạc thông qua các trò chơi

Trò chơi là một trong những cách học gây hứng thú và thu hút được sự tham gia rất nhiệt tình từ phía học sinh, cách học này không phải là mới lạ đối với các cấp học, tuy nhiên, việc áp dụng vào giảng dạy môn Âm nhạc cổ truyền hệ Cao đẳng sư phạm âm nhạc là rất cần thiết. Bởi đối với một môn học mang tính chất lịch sử  thì cần phải có những phương pháp dạy làm khuấy động không khí học tập, giảm sự căng thẳng trong lớp học.

* Mô tả chung các nhóm trò chơi dạy học

*Minh họa việc thiết kế và sử dụng một số trò chơi trong dạy học môn âm nhạc cổ truyền:

2.3 Đổi mới kiểm tra đánh giá

Kiểm tra đánh giá là một khâu trong quá trình đào tạo đại học, Cao đẳng. Để đạt được chất lượng đào tạo cao, đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội trong giai đoạn hiện nay thì cần phải đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nhằm thực hiện chức năng là công cụ của hệ thống điều khiển giúp cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo; nâng cao tinh thần chủ động của GV, tích cực học tập, rèn luyện của SV.

2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

2.4.1. Vấn đề ứng dụng CNTT của GV ở trường Đại học

Hiện nay, trang thiết bị CNTT phục vụ trong giảng dạy trong đã có những cải thiện đáng kể.Trung tâm thông tin – tư liệu đã có nhiều máy tính được nối mạng phục vụ tốt cho GV, SV học tập nghiên cứu.Nhiều phòng học đã được trang bị máy chiếu phục vụ cho hoạt động dạy và học.Trình độ, kĩ năng sử dụng CNTT trong dạy học của giảng viên được nâng cao.Sinh viên đã có bước đầu thích ứng phương pháp dạy học có ứng dụng CNTT.

Tuy nhiên, theo các buổi hội thảo về đổi mới phương pháp dạy học ở các khoa và nhà trường tổ chức, qua các đợt tập huấn về CNTT và nhận định chủ quan, chúng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều hạn chế trong ứng dụng CNTT.

Đối với giảng viên: Đa số giảng viên, chỉ sử dụng một số phần mềm trình chiếu, để thiết kế bài giảng và và các hoạt động dạy học, chưa có sự liên kết đa dạng các phần mềm chuyện dụng.

Đối với sinh viên: đa số sinh viên còn thói quen học tập như ở trường phổ thông, thói quen “thầy đọc, trò ghi”, thụ động trong học tập, thiếu tính tích cực. Trình độ, kĩ năng sử dụng CNTT của sinh viên còn nhiều hạn chế, thậm chí có sinh viên còn chưa biết sử dụng máy tính.

Mặc khác, một tác động không nhỏ đến việc ứng dụng CNTT trong dạy học là trang thiết bị CNTT vẫn còn thiếu, một số phòng học có trang thiết bị CNTT thì lại thường xuyên bị hư hỏng dẫn đến việc dạy học sử dụng phương tiện hiện đại không được thường xuyên, liên tục dẫn đến hiệu quả chưa cao.

2.4.2. Ứng dụng CNTT trong dạy học môn âm nhạc cổ truyền

Việc ứng dụng CNTT vào dạy học sẽ phát huy tốt lợi thế, làm cho quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học đạt kết quả khả quan cao hơn so với khi không sử dụng CNTT.

2.5 Hướng dẫn sinh viên tự học.

2.5.1. Tự học

Tự học, tự nghiên cứu là một trong những xu thế của thời đại. Đây cũng là chủ chương của Đảng, của Bộ giáo dục và đào tạo và cụ thể hóa trong Luật giáo dục “cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh…” (NQ TW2 – Luật giáo dục)

Sinh viên có phát huy được năng lực tự học, tự nghiên cứu mới hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức. Chính trong quá trình này, tư duy độc lập, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo được nảy nở và phát triển. Để biến những kiến thức khoa học tích lũy từ nhiều thế hệ của nhân loại thành kiến thức của chính mình đòi hỏi mỗi sinh viên phải tự học, đây là cơ sở để người học có thể học suốt đời, nâng cao trình độ trong cuộc sống.

2.5.2. Các hình thức của tự học

- Tự học trên lớp: nghe giảng, ghi chép, làm bài tập lý thuyết

- Tự học ngoài giờ lên lớp: đọc sách và tài liệu tham khảo, tìm hiểu trên mạng google.

Ngoài ra để hoạt động tự học của sinh viên đạt hiệu quả, GV phải tiến hành các hoạt động dạy cách tự học cho sinh viên, giúp sinh viên có khả năng hình thành và hoàn thiện cả ba mặt nhận thức, thái độ, kỹ năng. Cụ thể:

* Xây dựng kế hoạch học tập

* Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị bài

* Sinh viên tự kiểm tra

2.6. Thực nghiệm giảng dạy

* Mục đích thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã được xây dựng, qua đó khẳng định tính khả thi của qui trình xây dựng và sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học môn âm nhạc cổ truyền.

* Đối tượng thực nghiệm

Chúng tôi chọn đối tượng thực nghiệm là sinh viên SPAN Khoa Nghệ thuật CĐSP K11 tổng số 15 sinh viên

* Nhiệm vụ thực nghiệm

- Nghiên cứu nội dung về thể loại Hát Xoan và tiến hành lập kế hoạch dạy học

- Tiến hành bồi dưỡng về PPDH tích cực cho SV và GV dạy lớp thực nghiệm

- Tiến hành vận dụng PPDH tích cực để giảng dạy chương 2 của môn âm nhạc cổ truyền

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của lớp thực nghiệm

- Xử lý số liệu, phân tích kết quả thực nghiệm và rút ra kết luận về tính hiệu quả của các phương pháp được vận dụng

* Nội dung thực nghiệm

Vận dụng đổi mới phương pháp dạy học môn âm nhạc cổ truyền (chương 2 với thể loại hát Xoan) tại trường đại học

* Thời gian và địa điểm thực nghiệm

Thời gian: sáng thứ sáu (tiết 3, 4) ngày 29 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: phòng 204 cở sở 2B- Trường Đại học Hạ Long

2.6.1. Tổ chức giảng dạy thực nghiệm

Để các phương pháp dạy học mới được áp dụng vào thực tế giảng dạy tôi đã tiến hành soạn giảng thực nghiệm tiết dạy: Giới thiệu thể loại Hát Xoan.

Sau khi dự giờ các tiết dạy thực nghiệm, tổ chuyên môn tổ chức thảo luận, nhận xét đánh giá, so sánh một cách khách quan về năng lực giảng dạy của giảng viên, kết quả học tập của sinh viên qua tiết dạy thực nghiện. Trên cơ sở đó trao đổi rút kinh nghiệm và đề xuất việc ứng dụng các giải pháp trên vào chương trình giảng dạy môn âm nhạc cổ truyền cho sinh viên CĐSP âm nhạc.

Ngoài ra, để đánh giá chất lượng giờ dạy môn âm nhạc cổ truyền tại trường thì sau giờ lên lớp chúng tôi phải tiến hành tổ chức khảo sát 15 SV của lớp CĐSP ÂN K11, Khoa nghệ thuật.

Trong quá trình khảo sát chúng tôi đã sử dụng phối hợp rất nhiều các phương pháp khác nhau như khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến, phỏng vấn. Kết quả khảo sát dược xử lý thông qua phương pháp thống kê toán học. Từ đó, chúng tôi thu nhận được kết quả có đến 67% sinh viên thích học môn âm nhạc cổ truyền, 33% rất thích và số lượng không thích là không có. Với sử dụng các phương pháp cải tiến, các em đã có yêu thích hơn trong việc học môn âm nhạc cổ truyền, phát huy sự tập trung chú ý của các em và giúp các em ghi nhớ kiến thức bài học một cách nhanh chóng và linh hoạt; 80%  thường xuyên làm bài tập ở; SV lĩnh hội được những kiến thức cơ bản của môn học, thực hiện ở mức độ rất tốt chiếm  66%, tốt chiếm 34%.     

Các kết quả thực nghiệm cho phép nhận định rằng giờ học được tổ chức với những đổi mới về phương pháp giảng dạy do chúng xây dựng là có hiệu quả như dự kiến. Cụ thể:

+ Tạo ra mối quan hệ tương tác tích cực trong quá trình giữa GV với SV, giữa SV với GV.

+ Gây hứng thú đối với môn âm nhạc cổ truyền. Thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm lôi cuốn, kích thích niềm say mê đối với bài học làm cho nhưng những kiến thức SV tự chiếm lĩnh ngày càng sâu sắc hơn.

+ Tích cực hóa quá trình học của SV (SV tự giác, tích cực, tham gia thảo luận nhóm, trao đổi ý kiến, hợp tác nhóm...) nhiều hơn lớp học bình thường.

+ Việc học tập ở lớp thực nghiệm được tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động, không khô khan, nhàm chán. Thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học, SV được lôi cuốn vào quá trình học tập một cách tự nhiên, hứng thú và có tính trách nhiệm, SV không còn thấy mệt mỏi và căng thẳng trong giờ học nữa.

Như vậy qua một số ý kiến nêu trên, chúng tôi nhận thấy: đổi mới phương pháp dạy học không chỉ giúp trang bị kiến thức cho người học mà còn tạo điều kiện để người học có cơ hội giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè. Mặc dù môn Âm nhạc cổ truyền là một môn học mang tính chất lí thuyết nhưng nếu biết đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình lên lớp  thì việc truyền tải những thông tin lý thuyết đó đến người học một cách nhẹ nhàng, người học cam thấy thoải mái, dễ tiếp thu, hiểu sâu, nhớ lâu những vấn đề đã được học. Ngoài ra nếu biết đổi mới phương pháp dạy học, GV sẽ giúp SV tích cực, chủ động và biết hợp tác với GV trong quá trình học tập. Bên cạnh đó SV sẽ lĩnh hội kiến thức và hình thành các kĩ năng âm nhạc tốt hơn. Qua kết quả thực nghiệm của luận văn, chúng tôi hy vọng luận văn sẽ góp phần năng cao chất lượng dạy và học môn âm nhạc cổ truyền cho sinh viên CĐSP ÂN – Khoa Nghệ thuật- Trường Đại Học Hạ Long.

Tiểu kết chương 2

Bằng việc nghiên cứu chương trình môn học Âm nhạc cổ truyền hệ Cao đẳng sư phạm âm nhạc, đối tượng sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm,  khảo sát thực trạng dạy môn Âm nhạc cổ truyền cho sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm, trường ĐH Hạ Long, tôi đã nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp đổi mới trong phương pháp dạy và học nhằm năng cao hiệu quả của môn học.

Với các phương pháp dạy học được nêu trên đã tạo ra môi trường giáo dục tích cực, tăng cường sự tương tác giữa các thành phần của quá trình dạy học. Vai trò của người học được chú ý hơn, biến mục tiêu của môn học thành nhu cầu của người học, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Việc đổi mới trong phương pháp dạy học cần thực hiện kết hợp với nhiều phương diện: chương trình, giáo trình, phương tiện, phương pháp dạy học…đều cần được tiến hành một cách đồng bộ. Đặc biệt cần có các hoạt động ngoại khóa nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết với thực tiễn, đồng thời nâng cao tính tích cực của sinh viên trong học tập.

Để làm tốt công tác nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc cổ truyền đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến Ban chủ nhiệm khoa, GV chủ nhiệm và tất cả các GV bộ môn.

Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc cổ truyền cho sinh viên hệ Cao đăng sư phạm âm nhạc trường Đại học Hạ Long  mà tôi nêu ra đã góp phần hoàn thiện toàn bộ quá trình nâng cao chất lượng dạy học, khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cổ truyền cho SV hệ Cao đẳng sư phạm, trường đại học Hạ Long nói riêng và chất lượng dạy và học ở sinh viên trong giai đoạn hiện nay nói chung.

 

KẾT LUẬN – KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Chúng ta biết rằng, trong đời sống xã hội, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại, nhất rong xu thế phát triển tri thức ngày nay, giáo dục - đào tạo được xem là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước. Trong đó giáo dục âm nhạc cũng được nghành giáo dục chúng ta quan tâm, bao gồm cả việc giáo dục văn hóa âm nhạc cổ truyền của dân tộc. Đây là nôi dung giáo dục mang tính chất lịch sử, giúp sinh viên hiểu và năm bắt được nguồn gốc và những đặc điểm riêng biệt của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, từ đó biết cách phát huy, gìn giữ và bảo tồn giá trị âm nhạc dân tộc của đất nước. Tuy nhiên, việc tìm ra các biện pháp giảng dạy hấp dẫn, hiệu quả và không nhàm chán cho người học là một quá trình nghiên cứu và tư duy một cách nghiêm túc.

            Với việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng dạy học môn Âm nhạc cổ truyền cho Cao đẳng sư phạm Âm Nhạc trường Đại học Hạ Long”, đã giúp cho việc giảng dạy cũng như việc học môn Âm nhạc cổ truyền Việt Nam có nhiều khởi sắc, lượng kiến thức được phân bố qua các tiết dạy khoa học, hợp lí, các phương pháp dạy học được đổi mới đảm bảo phù hợp với môn học, hiệu quả hơn là chất lượng dạy và học của giảng viên và học sinh đã được nâng cao. Để có được kết quả trên tôi rút ra một số kết luận sau:

Về ưu điểm:

- Nhà trường và bạn chủ nhiệm khoa đã chú trọng đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy “học sinh làm trung tâm”. Giáo viên bước đầu quan tâm đến hoạt động nghiên cứu, chú trọng cải tiến nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Đa số sinh viên hiểu được vai trò và ý nghĩa của việc môn học âm nhạc cổ truyền

- Các em sinh viên đã biết yêu thích, tôn trọng, phát huy giá trị văn hóa âm nhạc cô truyền Việt Nam, không chỉ vậy còn giúp tuyên truyền những giá trị tốt đẹp đến bạn bè người thân về nền âm nhạc cổ truyền. Đặc biệt đối với trường Đại học Hạ Long là một trường năm trên địa bàn có thế mạnh lớn về du lịch nên việc các em sinh viên yêu thích môn học Âm nhạc cổ truyền sẽ có tác động lớn đến việc giới thiệu và quảng bá giá trị Âm nhạc cổ truyền Việt Nam đến khách du lịch trong nước và quốc tế.

Về hạn chế:

- Còn số ít học sinh tham gia học tập môn học chưa được chuyên cần.

- Phương pháp dạy học còn nặng về thuyết trình, chưa có sức hấp dẫn, chưa thu hút cao với người học

            Từ nghiên cứu thực trạng, luận văn đề xuất 6 biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cổ truyền cho SV hệ CĐ, khoa sư phạm Nghệ thuật, trường ĐH Hạ Long, đó là:

- Cải tiến chương trình và biên soạn giáo trình giảng dạy

- Đổi mới phương pháp giảng dạy

- Đổi mới kiểm tra đánh giá

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy

- Đưa một số nội dung môn ÂN cổ truyền vào chương trình ngoại khóa

- Hướng dẫn SV tự học

Kết quả thăm dò cho thấy các biện pháp đề xuất đã được CBGV, cán bộ quản lí SV, SV của khoa đồng ý là cấp thiết và có tính khả thi.

Như vậy, mục tiêu  và các nhiệm vụ nghiên cứu được thực hiện. Đề tài đã hoàn thành

2. Khuyến nghị

* Đối với Sở GD&ĐT

Cần duy trì chế độ ưu tiên đối với những SV tốt nghiệp loại khá, giỏi được tự chọn dạy ở các trường phổ thông mà SV yêu thích.

* Đối với trường ĐH Hạ Long 

Xây thêm phòng cách âm và phòng học theo đặc thù bộ môn phục vụ cho việc dạy và học Âm nhạc. Nhà trường phải có các phương tiện và tư liệu nghe nhìn dưới các dạng cassette, băng video, hoặc đĩa CD, đĩa VCD, CDRom và ảnh.

Nhà trường nên có một số nhạc khí phổ thông, nhất là một số nhạc khí đơn giản và tương đối rẻ tiền bằng tre nứa cho SV tập sử dụng để sau này có thê đưa vào các giờ dạy nhạc ở phổ thông cho chương trình học của các em thêm sinh động.

Tạo điều kiện cho SV đi ngoại khóa để tham gia trực tiếp một - hai sinh hoạt ca nhạc dân gian cổ truyền và tham quan bảo tàng dân tộc học ở địa phương để hiểu biết thêm về các dân tộc trong nước và xem thêm các nhạc cụ, hình ảnh về các thể loại ca nhạc dân gian cổ truyền.

Tạo điều kiện cho giảng viên được tập huấn phương pháp giảng dạy mới để giảng viên có điều kiện tốt hơn nữa cho việc vận dụng một cách khoa học phương pháp giảng dạy mới vào quá trình giảng dạy.

* Đối với Khoa Sư phạm Nghệ thuật

Đẩy mạnh vấn đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực nhằm thúc đẩy tính tự giác, tích cực, chủ động của SV. Tổ chức các hội t hảo chuyên đề về nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng kỹ năng tự học của sinh viên.

* Đối với giảng viên

Giảng viên phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa sâu, vừa rộng, có phương pháp giảng dạy tốt và nhất thiết người giảng viên phải am hiểu sâu sắc thực tiễn thì mới có thể gắn lý luận với thực tiễn, như thế bài giảng của mình mới thuyết phục được người học, gợi niềm say mê, hứng thú cho người học.

Tiếp tục cải tiến và áp dụng các phương pháp dạy học tích cực. Giảng viên cần phối hợp với các phương pháp giảng dạy khác nhau trong dạy học như diễn giảng, kết hợp với nêu vấn đề, sử dụng tình huống và phương tiện khoa học, kỹ thuật hỗ trợ. Không tuyệt đối hóa phương pháp nào để tránh giảng dạy dơn điệu một phương pháp, nhất là chỉ khi sử dụng phương pháp diễn dịch, giải thích hoặc lạm dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật một cách thái quá dẫn đến sự nhàm chán.

Quan tâm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tự học và chú ý kiểm tra sự chuẩn bị của sinh viên. Giảng viên thực sự chỉ là người hướng dẫn để sinh viên tư duy, học tập.

Tăng cường hoạt động đối thoại, hỏi đáp giữa giảng viên và sinh viên trong giảng dạy nhằm khơi dậy tư duy nghiê cứu, tìm tòi và khả năng tự học của sinh viên.

* Về phía sinh viên

Sinh viên cần tự học và nghiên cứu trước nội dung phần sắp được giảng, đọc thêm một số tài liệu tham khảo do giảng viên gợi ý (nếu có điều kiện) đồng thời chuẩn bị trước những câu hỏi giáo viên đã giao, kể cả những vấn đề chưa hiểu rõ để trao đổi trên lớp.

Đầu trang
Các tin khác
  Đặng Thị Thu Hiền: "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn âm nhạc cho học sinh trường THCS Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh". Luận văn Thạc sĩ. 2018. (20/06/2018)
  Đinh Thị Khánh Thơ: "Giảng dạy aria cho giọng nữ cao hệ Cao đẳng Thanh nhạc, Trường Đại học Hạ Long". Luận văn Thạc sĩ. 2018. (20/06/2018)
  Ngô Viết Chung: "Nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cho học sinh trường tiểu học Phan Bội Châu, Cẩm Phả, Quảng Ninh". Luận văn Thạc sĩ. 2018. (20/06/2018)
  Bùi Thu Hiền: 'Nâng cao chất lượng giảng dạy các bài luyện thanh cho học sinh Thanh nhạc hệ trung cấp khoa Nghệ thuật trường Đại học Hạ Long". Luận văn Thạc sĩ. 2018. (20/06/2018)
  Nguyễn Thị Huyền: "Bổ sung một số bài chuyển soạn từ dân ca và ca khúc cho đàn Tam thập lục vào giảng dạy hệ Trung cấp 6 năm tại trường Đại học Hạ Long". Luận văn Thạc sĩ. 2018. (20/06/2018)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn