Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7757680
Tin tức hoạt động Thứ năm, 13/08/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - NĂM THỨ IV

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 3

 

15h30

I

3

1D - A2

Đồng Quang Vinh

2

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

3

Lớp Tổng hợp

Phương pháp sư phạm âm nhạc chuyên ngành

Thứ 4

 

13h30

I

4

Giảng đường tầng II - A1

10 GV phụ trách bộ môn

4

Lớp Tổng hợp A

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

5

Lớp Tổng hợp B

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

9h30

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

6

Jazz

Lịch sử Jazz

Thứ 5

 

13h30 

I

2

6F - A2

Lưu Minh

7

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 5

 

15h00

I

2

6F - A2

Lưu Minh

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - NĂM THỨ III

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Quỳnh Trang

2

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Âm nhạc TT

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

3

Lớp Tổng hợp

Lịch sử Văn minh thế giới

Thứ 3

8h00

 

II

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc/ Đỗ Thùy Dương

4

Lớp Tổng hợp

Đường lối Văn hóa Văn nghệ

Thứ 3

8h00

 

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

5

Lớp tổng hợp

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Thứ 3

9h30

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc

6

Lý - Sáng - Chỉ

Phối khí

Thứ 3

 

13h30

I

3

1D - A2

Phạm Minh Thành

7

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

8

Lý - Sáng - Chỉ

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

13h30

I

3

1A - A2

Mai Anh

9

Lớp Tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

8h00

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

10

Lớp Tổng hợp A

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

11

Lớp Tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

9h30

 

II

2

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

12

Lớp Tổng hợp B

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

13

Jazz

Lịch sử Jazz

Thứ 5

 

13h30 

I

2

6F - A2

Lưu Minh

14

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 5

 

15h00

I

2

6F - A2

Lưu Minh

15

Lý - Sáng - Chỉ

Đọc tổng phổ

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Thiếu Hoa

16

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 6

8h00

 

II

3

1D - A2

Đồng Quang Vinh

17

LSC + Thanh nhạc + Piano + Dây

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Bình Định – Nhật Nam

18

LSC + Thanh nhạc + Piano + Dây

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

5A - A2

Việt Anh

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - NĂM THỨ II

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Âm nhạc học

Phê bình âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

4

1D - A2

Cù Lệ Duyên

2

Thanh nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

3

Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

4

Lý - Sáng - Chỉ

Phức điệu

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

3A - A2

Thiều Hương

5

Piano

Phức điệu

Thứ 2

 

15h30

I+II

2

3A - A2

Thiều Hương

6

Âm nhạc truyền thống 

Phân tích tác phẩm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Lan Anh

7

Thanh Nhạc B + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

8

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I

2

7A - A2

Minh Tâm

9

Lớp Tổng hợp A

Mỹ học

Thứ 3

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

10

Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I + II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

11

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I

2

7A - A2

Minh Tâm

12

Lớp Tổng hợp B

Mỹ học

Thứ 3

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

13

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đặng Thị Mai

14

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

3

3A - A2

Hoàng Hoa

15

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

16

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

17

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

 

15h30

I+II

3

3A - A2

Hoàng Hoa

18

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

19

Lý - Sáng - Chỉ

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

20

Thanh nhạc C

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Huy Lâm

21

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

22

Lớp Tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

23

Lớp Tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác II

Thứ 5

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

24

Piano + Dây

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

8A - A1

Phương Hoa

25

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 5

 

13h30

I

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

26

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Đặng Thị Mai

27

Thanh nhạc A

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Lan Anh

28

AGO + Jazz + Kèn Gõ

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

2A - A2

Huy Lâm

29

Âm nhạc TT + Thanh nhạc 

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thanh Thủy

30

Thanh nhạc B

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

31

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Đặng Thị Mai

32

LSC + AGO + Jazz + Piano + Dây + Kèn gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Hoàng Hậu

33

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

34

Lý - Sáng - Chỉ

Phối khí

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

10C - A2

Phạm Minh Thành

35

Lớp tổng hợp

Tâm lý học

Thứ 7

8h00

 

I

4

Giảng đường tầng II - A1

Đỗ Thu Hiền

36

Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

37

LSC + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

15h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - NĂM THỨ I

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

2

Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

3

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Trọng Ánh

4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

5

Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

6

Lý - Sáng - Chỉ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1D - A2

Hải Yến

7

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

8

Piano + Âm nhạc truyền thống

Tin học

Thứ 2

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

9

Lớp tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

10

Thanh nhạc A + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

11

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Hoàng Hoa

12

Lớp tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

13

Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

14

Thanh nhạc + Piano  + LSC

Giáo dục học

Thứ 3

 

13h30

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

Lê Thị Thủy

15

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Trần Anh Tuấn

16

AGO + Kèn gõ + Âm nhạc TT (A)

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

17

Thanh nhạc A

Tin học

Thứ 3

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

18

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đặng Thị Mai

19

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

20

Thanh nhạc + Kèn gõ + AGO

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

21

Lý - Sáng - Chỉ

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

22

Piano + Dây + Jazz

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

23

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

24

Piano + Dây

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

25

Thanh nhạc B

Tin học

Thứ 5

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

26

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

3A - A2

Hoàng Hoa

27

Âm nhạc truyền thống 

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Đỗ Thanh Nhàn

28

Thanh nhạc + Dây + Kèn gõ + AGO

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

29

Lý - Sáng - Chỉ

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1E - A2

Thiều Hương

30

Piano + LSC + Âm nhạc TT + Jazz

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

31

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

32

AGO + Dây

Tin học

Thứ 6

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

33

LSC + Jazz + Kèn gõ

Tin học

Thứ 6

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

34

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

II

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

35

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

36

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Việt Anh

37

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Đặng Thị Mai

38

Âm nhạc học

Âm nhạc học

Thứ 7

8h00

 

I+II

4

7A - A2

Bình Định

39

AGO + ÂNTT + Jazz + Kèn gõ + Dây

Giáo dục học

Thứ 7

8h00

 

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

Lê Thị Thủy

40

Lớp Tổng hợp A

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

41

Lớp tổng hợp B

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

15h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn