Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6585792
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 27/05/2019

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM

KHOA PIANO

(Điểm xếp theo số báo danh)

TT

Số

BD

Họ và

tên

Giới tính

Năm sinh

Chuyên ngành

Dân tộc

Văn hóa

Tỉnh

Điểm chuyên ngành

Điểm năng khiếu

Điểm cộng

Khu vực

Ưu tiên

Ghi chú

1

9N

01

PHÙNG MINH

THÀNH

Nam

15.04.2006

Piano

Nùng

Lớp 5

Cao Bằng

5.33

7.17

1.0

KV1

   

2

9N

02

TRƯƠNG QUANG

DIỆU

Nam

20.09.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.40

8.93

 

KV3

   

3

9N

03

NGUYỄN ĐỖ HÒA

AN

Nữ

18.01.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.07

8.00

 

KV3

   

4

9N

04

PHAN TUỆ

NHI

Nữ

22.12.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.70

8.20

 

KV3

   

5

9N

05

TRẦN HOÀNG BẢO

THY

Nữ

04.05.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.70

8.27

 

KV3

   

6

9N

06

ĐỖ LÂM THIÊN

BẢO

Nam

07.09.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.53

7.73

 

KV3

   

7

9N

07

NGUYỄN TUỆ

NHI

Nữ

14.08.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.27

8.00

 

KV3

   

8

9N

09

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

HƯNG

Nam

19.01.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.67

 

KV3

   

9

9N

10

ĐỖ NGUYỄN QUANG

ANH

Nam

11.12.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

6.00

6.33

 

KV3

   

10

9N

11

VŨ ĐỨC

MINH

Nam

13.09.2005

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

8.87

8.70

 

KV3

   

11

9N

13

HOÀNG ĐẠI HẢI

LINH

Nữ

14.12.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

9.27

8.83

 

KV3

   

12

9N

14

PHÙNG BẢO

AN

Nam

14.01.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

7.00

7.00

 

KV3

   

13

9N

15

ĐÀO KIM DUY

ANH

Nam

09.02.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.50

8.17

 

KV3

   

14

9N

16

BÀNH PHƯƠNG

ANH

Nữ

16.01.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.70

8.17

 

KV3

   

15

9N

17

LÊ TRANG

LINH

Nữ

21.06.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.00

8.00

 

KV3

   

16

9N

18

ĐÀO TRỌNG  NGUYÊN

ANH

Nam

30.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.80

9.00

 

KV3

   

17

9N

19

ĐẶNG YẾN

NHI

Nữ

13.07.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.90

8.13

 

KV3

   

18

9N

20

KIỀU ĐỨC

ANH

Nam

31.10.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.87

8.33

 

KV3

   

19

9N

21

TRẦN NGỌC BẢO

ANH

Nữ

27.05.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.60

7.90

 

KV3

   

20

9N

22

HOÀNG KIM GIA

BẢO

Nam

14.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Đắk Lắk

9.20

8.60

1.0

KV1

   

21

9N

24

ĐẶNG TRANG

ANH

Nữ

11.10.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.10

8.87

0.5

KV2

   

22

9N

26

NGUYỄN BẢO

CHÂU

Nữ

01.06.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.70

8.50

 

KV3

   

23

9N

27

ĐỖ KHÁNH

NHI

Nữ

18.08.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.77

8.50

 

KV3

   

24

9N

28

PHẠM GIA

LINH

Nam

13.04.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.60

8.50

 

KV3

   

25

9N

29

TRẦN MINH

TÂM

Nữ

27.07.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.40

8.00

 

KV3

   

26

9N

30

DƯƠNG NAM

KHÁNH

Nam

27.11.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.00

7.93

 

KV3

   

27

9N

31

PHẠM XUÂN KHÔI

NGUYÊN

Nam

10.10.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.27

8.40

 

KV3

   

28

9N

35

LÊ ANH

THƯ

Nữ

21.10.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.00

5.33

 

KV3

 

Chuyển LN

29

9N

37

ĐÀO QUANG

LINH

Nam

24.12.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.37

9.00

 

KV3

   

30

9N

40

TRẦN BÁCH HÀ

MY

Nữ

22.12.2002

Piano

Kinh

Lớp 9

Đà Nẵng

5.67

8.00

 

KV3

 

Chuyển LN

31

9N

41

TRƯƠNG HỒ

ĐIỆP

Nam

29.09.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.07

7.67

 

KV3

   

32

9N

43

ĐINH XUÂN NGỌC

LINH

Nữ

13.12.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hải Phòng

8.63

7.83

 

KV3

   

33

9N

44

PHẠM HOÀNG GIA

PHÚC

Nam

16.12.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.73

8.37

 

KV3

   

34

9N

45

NGÔ THẢO

ANH

Nữ

16.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.77

8.00

 

KV3

   

35

9N

46

NGUYỄN MINH

CHÂU

Nữ

12.08.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.37

8.00

 

KV3

   

36

9N

47

ĐÀO TUẤN

KIỆT

Nam

24.12.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.57

8.00

0.5

KV2

   

37

9N

48

NGUYỄN MINH

CƯƠNG

Nam

20.10.2003

Piano

Kinh

Lớp 8

Hà Nội

8.70

8.40

 

KV3

   

38

9N

50

LƯƠNG BẢO

ANH

Nữ

03.06.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.83

 

KV3

   

39

9N

51

NGUYỄN BẢO HUYỀN

TRANG

Nữ

30.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.60

8.23

 

KV3

   

40

9N

53

ĐỖ ĐỨC

MINH

Nam

20.04.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.17

6.00

 

KV3

   

41

9N

54

VŨ ĐỨC

NGUYÊN

Nam

11.11.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.33

7.50

 

KV3

   

42

9N

55

TRẦN NGỌC MINH

PHƯƠNG

Nữ

22.04.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.60

8.00

 

KV3

   

43

9N

56

ĐẶNG TUỆ

MINH

Nữ

19.06.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.10

8.60

 

KV3

   

44

9N

57

NGUYỄN THỊ HUYỀN

LINH

Nữ

15.04.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

7.00

8.17

 

KV3

 

Chuyển LN

45

9N

58

HỒ TRUNG

QUÂN

Nam

25.01.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Nghệ An

6.00

7.00

0.5

KV2

   

46

9N

59

TRẦN TUẤN

HÙNG

Nam

29.10.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.00

7.00

 

KV3

   

47

9N

61

NGÔ AN MINH

CHÂU

Nữ

26.09.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.93

8.27

 

KV3

   

48

9N

63

ĐÀO NHẬT

ANH

Nam

17.01.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.13

7.33

 

KV3

   

49

9N

64

TRẦN LÊ THÚY

ANH

Nữ

23.07.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.77

8.17

 

KV3

   

50

9N

66

TRẦN NGỌC TRÂM

ANH

Nữ

30.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.67

 

KV3

   

51

9N

68

LÊ CẨM

Nữ

17.01.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.13

8.07

 

KV3

   

52

9N

69

NGUYỄN ĐỨC

KIÊN

Nam

18.02.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.80

9.00

 

KV3

   

53

9N

72

TRẦN NGỌC BẢO

THY

Nữ

24.11.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.77

8.13

 

KV3

   

54

9N

74

NGÔ CẨM

LINH

Nữ

02.10.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

9.00

8.40

 

KV3

   

55

9N

75

CAO VI

BẰNG

Nữ

09.07.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.63

8.17

 

KV3

   

56

9N

77

NGUYỄN TRẦN HÀ

LINH

Nữ

10.11.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.17

8.43

 

KV3

   

57

9N

78

NGUYỄN PHÚC TUỆ

HOA

Nữ

23.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.70

8.43

 

KV3

   

58

9N

79

ĐỖ KHÁNH

AN

Nữ

13.09.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

9.30

8.70

0.5

KV2

   

59

9N

80

NGUYỄN QUỲNH

ANH

Nữ

02.07.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.77

8.00

 

KV3

   

60

9N

81

PHẠM THỊ THU

HẰNG

Nữ

15.12.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

7.33

7.33

 

KV3

   

61

9N

82

VŨ ĐAN

CHI

Nữ

20.03.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Nghệ An

6.77

7.67

0.5

KV2

   

62

9N

84

CAO XUÂN

DŨNG

Nam

02.11.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hòa Bình

6.00

7.00

1.0

KV1

   

63

9N

85

BÙI HOÀNG

LONG

Nam

10.12.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Quảng Bình

0.00

0.00

0.5

KV2

   

64

9N

86

PHẠM VIỆT

Nữ

03.01.2006

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.77

8.27

 

KV3

   

65

9N

87

BÙI NGỌC

HIẾU

Nam

12.09.2005

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

8.00

7.00

 

KV3

   

66

9N

88

TRẦN THỊ HẢI

YẾN

Nữ

22.08.2005

Piano

Kinh

Lớp 6

Hải Phòng

6.00

8.00

 

KV3

 

Chuyển LN

67

9N

89

NGUYỄN LÊ

ANH

Nam

01.02.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.27

7.00

 

KV3

   

68

9N

90

PHAN LÊ NGUYÊN

BẢO

Nam

05.08.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.70

8.43

 

KV3

   

69

9N

93

TRỊNH THỊ THỦY

TIÊN

Nữ

22.10.2005

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nam

8.33

8.37

1.0

KV2-NT

   

70

9N

94

NGÔ MỸ

TRINH

Nữ

05.04.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.77

8.00

 

KV3

   

71

9N

95

NGUYỄN HOÀNG

Nam

26.04.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

6.00

7.33

 

KV3

 

Chuyển LN

72

9N

96

NGUYỄN CHU CHLOE HUỆ

CHI

Nữ

01.11.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.47

7.50

 

KV3

   

73

9N

97

LÊ TUỆ

MINH

Nữ

30.08.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.17

8.00

0.5

KV2

   

74

9N

98

ĐOÀN NGUYỄN NGỌC

KHUÊ

Nữ

19.03.2005

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

7.60

7.00

 

KV3

   

75

9N

99

NGUYỄN KHÁNH

MINH

Nữ

09.06.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.00

7.67

 

KV3

   

76

9N

100

NGUYỄN BẢO

DIỆP

Nữ

28.01.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.00

7.50

 

KV3

   

77

9N

101

NGUYỄN KHÁNH

AN

Nam

08.05.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.33

7.00

 

KV3

   

78

9N

103

TRẦN BẢO

TRÂN

Nữ

22.02.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.23

8.60

 

KV3

   

79

9N

106

BÙI MINH

KHUÊ

Nữ

27.03.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.00

8.43

 

KV3

   

80

9N

107

DƯƠNG BẢO

ANH

Nữ

17.03.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

8.27

 

KV3

   

81

9N

108

NGUYỄN BẢO

QUYÊN

Nữ

22.03.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.17

6.00

 

KV3

   

82

9N

109

NGUYỄN THỤC

QUYÊN

Nữ

22.03.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.00

6.67

 

KV3

   

83

9N

112

PHẠM CAO MINH

CHÂU

Nữ

06.12.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

8.00

 

KV3

   

84

9N

113

NGUYỄN VŨ HOÀNG

ANH

Nữ

14.04.2004

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

8.33

7.93

 

KV3

   

85

9N

114

NGUYỄN NGỌC CẨM

Nữ

10.01.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

5.83

6.00

 

KV3

   

86

9N

116

NGUYỄN LÊ GIA

HÂN

Nữ

23.07.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.67

7.83

 

KV3

   

87

9N

117

NGUYỄN HÀ THỤC

LINH

Nữ

09.01.2008

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.93

7.00

 

KV3

   

88

9N

118

NGUYỄN MẠNH HẢI

NGUYÊN

Nam

10.02.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.17

6.67

 

KV3

   

89

9N

119

NGUYỄN LƯU HOÀNG

ANH

Nam

11.05.1999

Piano

Kinh

Lớp 11

Lạng Sơn

6.00

6.00

1.0

KV1

   

90

9N

121

DOÃN TRƯỜNG

PHÚC

Nam

15.02.2007

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.60

7.83

 

KV3

   
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn