Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6585840
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 27/05/2019

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM VÀ 9 NĂM

KHOA DÂY

(Điểm xếp theo số báo danh của hệ 9 năm và 7 năm)

TT

Số

BD

Họ và

tên

Giới tính

Năm sinh

Chuyên ngành

Dân tộc

Văn hóa

TỈNH

Điểm chuyên ngành

Điểm năng khiếu

Điểm cộng

Khu vực

Ưu tiên

Ghi chú

1

9N

08

NGUYỄN THÁI

HÒA

Nữ

16.04.2006

Violon

Kinh

Lớp 5

Bắc Ninh

9.25

9.25

0.5

KV2

 

 

2

9N

12

PHẠM PHƯƠNG

NGỌC

Nữ

18.09.2009

Violon

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

9.25

9.50

 

KV3

 

 

3

9N

23

PHẠM NHẬT

MINH

Nam

17.09.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.50

9.25

 

KV3

 

 

4

9N

25

NGUYỄN NHẬT

NAM

Nam

02.08.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.00

9.25

 

KV3

 

 

5

9N

32

VŨ PHƯƠNG

THẢO

Nữ

27.10.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.00

8.75

 

KV3

 

 

6

9N

33

NGUYỄN GIA NHÃ

LINH

Nữ

02.11.2009

Violon

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

9.00

9.00

 

KV3

 

 

7

9N

34

NGUYỄN ANH

THƯ

Nữ

16.10.2006

Violon

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.50

8.75

 

KV3

 

 

8

9N

36

VŨ TRẦN MINH

TUỆ

Nữ

05.10.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.00

7.25

 

KV3

 

 

9

9N

38

NGUYỄN NGUYÊN

Nữ

19.10.2008

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

10.00

9.75

 

KV3

 

 

10

9N

39

NGUYỄN

ĐỨC

Nam

20.03.2008

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.75

9.50

 

KV3

 

 

11

9N

42

PHAN LINH

ĐAN

Nữ

10.12.2009

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

10.00

9.75

 

KV3

 

 

12

9N

49

NGUYỄN ĐĂNG THANH

TRÀ

Nữ

20.09.2005

Violon

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

6.50

6.50

 

KV3

 

 

13

9N

52

TRẦN PHÚC

THỊNH

Nam

20.03.2009

Violon

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

8.50

8.25

 

KV3

 

 

14

9N

60

NGUYỄN ĐĂNG

BÍNH

Nam

24.03.2006

Violon

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.00

8.00

 

KV3

 

 

15

9N

62

VƯƠNG TUỆ

QUYÊN

Nữ

20.01.2009

Violon

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

8.50

8.50

 

KV3

 

 

16

9N

65

HỒ YẾN

VY

Nữ

01.10.2006

Violon

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

6.50

6.50

 

KV3

 

 

17

9N

67

NGÔ PHƯƠNG

LINH

Nữ

15.04.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.50

7.50

 

KV3

 

 

18

9N

70

NGUYỄN GIA

BẢO

Nam

01.11.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.00

8.00

 

KV3

 

 

19

9N

71

NGUYỄN THU

NGÂN

Nữ

15.08.2006

Violon

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.50

8.75

 

KV3

 

 

20

9N

73

PHẠM TRẦN PHƯƠNG

CHI

Nữ

19.12.2009

Violon

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

9.00

9.00

0.5

KV2

 

 

21

9N

76

NGUYỄN THU

HIỀN

Nữ

18.03.2009

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.25

9.50

 

KV3

 

 

22

9N

83

MAI NGỌC

LINH

Nữ

23.01.2008

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.50

6.50

 

KV3

 

 

23

9N

91

PHẠM

BÁCH

Nam

27.11.2008

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.75

9.50

 

KV3

 

 

24

9N

92

NGUYỄN PHẠM YẾN

NHI

Nữ

02.09.2008

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

8.25

 

KV3

 

 

25

9N

102

NGUYỄN ANH

TÂM

Nam

24.01.2008

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.50

9.50

 

KV3

 

 

26

9N

104

NGUYỄN MINH

QUANG

Nam

22.07.2009

Violon

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.50

7.50

 

KV3

 

 

27

9N

105

ĐỖ TÚ

UYÊN

Nữ

27.12.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.50

7.50

 

KV3

 

 

28

9N

110

LÊ NGUYỄN THÙY

ANH

Nữ

23.11.2008

Violon

Kinh

Lớp 3

Hải Dương

7.50

8.50

0.5

KV2

 

 

29

9N

111

PHẠM NGUYỄN HÀ

ANH

Nữ

12.11.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Nam Định

8.00

8.00

0.5

KV2

 

 

30

9N

115

VŨ HÀ THIÊN

LINH

Nữ

05.10.2007

Violon

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.00

8.00

 

KV3

 

 

31

9N

120

NGUYỄN NGÂN

Nữ

27.12.2009

Violon

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

8.75

8.50

 

KV3

 

 

32

7N

09

VŨ ĐỨC

MINH

Nam

13.09.2005

Cello

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

b

b

 

KV3

 

Bỏ thi

33

7N

20

TRẦN VÂN

LINH

Nữ

13.10.2004

Viola

Kinh

Lớp 7

Hà Nội

8.00

8.50

 

KV3

 

 

34

7N

54

HOÀNG ÁNH

DƯƠNG

Nữ

25.11.2006

Viola

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.00

8.00

 

KV3

 

 

35

7N

83

NGUYỄN HƯƠNG

LY

Nữ

16.01.2001

Viola

Kinh

Lớp 10

Hà Nội

8.25

8.50

 

KV3

 

 

36

7N

99

NGÔ NGỌC

DIỆP

Nữ

18.10.2003

Cello

Kinh

Lớp 8

Hà Nội

6.50

6.50

 

KV3

 

 

37

7N

100

NGUYỄN KHÁNH

LY

Nữ

03.01.2004

Viola

Kinh

Lớp 7

Hà Nội

8.50

9.00

 

KV3

 

 

38

7N

105

LÊ HOÀNG VI

GIANG

Nữ

08.02.2002

C. Bass

Kinh

Lớp 9

Hà Nội

9.00

9.00

 

KV3

 

 

39

7N

108

NGUYỄN THIỆN

QUANG

Nam

15.08.1999

C. Bass

Kinh

THPT

Hà Nội

8.00

9.00

 

KV3

 

 

40

7N

111

ĐẶNG NGUYÊN

Nam

21.12.2007

Cello

Sán Dìu

Lớp 5

Hà Nội

8.50

9.50

 

KV3

 

 

41

7N

128

LÊ BẢO

NGỌC

Nữ

27.07.2004

Cello

Kinh

Lớp 7

Hà Nội

8.00

8.00

 

KV3

 

 

42

7N

137

FIGURA CION PHAN

ELLEN

Nữ

04.03.2007

Cello

Kinh

Lớp 4

Bắc Giang

8.00

9.00

1.0

KV2-NT

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn