Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6585770
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 27/05/2019

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM 

KHOA JAZZ

(Điểm xếp theo số báo danh)

TT

Số

BD

Họ và

tên

Giới tính

Năm sinh

Chuyên ngành

Dân tộc

Văn hóa

Tỉnh

Điểm chuyên ngành

Điểm năng khiếu

Điểm cộng

Khu vực

Ưu tiên

Ghi chú

1

7N

0 3

TRẦN ĐỨC

HIỂN

Nam

01.09.2003

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.50

8.50

 

KV3

 

 

2

7N

0 6

ĐỖ HOÀNG

BÁCH

Nam

05.07.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.20

9.00

 

KV3

 

 

3

7N

10

NGUYỄN NGỌC ÁNH

DƯƠNG

Nữ

26.12.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.60

9.00

 

KV3

 

 

4

7N

11

NGUYỄN  HỮU

HƯNG

Nam

28.06.2004

Gõ Jazz

Kinh

Thái Bình

Lớp 7

9.50

8.50

1.0

KV2-NT

 

 

5

7N

12

LƯƠNG MINH

TUẤN

Nam

02.12.2002

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

8.50

 

KV3

 

 

6

7N

14

PHAN NGỌC

LONG

Nam

22.08.1996

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.80

7.50

 

KV3

 

 

7

7N

17

LÊ NGUYÊN

GIÁP

Nam

23.10.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

8.00

 

KV3

 

 

8

7N

19

KHUẤT HOA

XUÂN

Nữ

26.11.1999

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.76

8.00

0.5

KV2

 

 

9

7N

21

VŨ TẤN

ĐẠT

Nam

20.10.2004

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.50

8.50

 

KV3

 

 

10

7N

22

NGUYỄN ANH

QUÂN

Nam

18.04.2006

Piano Jazz

Kinh

Thái Bình

Lớp 5

9.75

8.50

1.0

KV2-NT

 

 

11

7N

23

NGUYỄN ANH

TUẤN

Nam

28.11.2002

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.55

9.00

 

KV3

 

 

12

7N

24

ĐOÀN THIÊN

MỸ

Nữ

27.02.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.55

8.00

0.5

KV2

 

 

13

7N

25

PHƯƠNG

MINH

Nam

20.11.2001

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.50

9.00

 

KV3

 

 

14

7N

29

ĐẶNG

PHAO-LÔ

Nam

12.03.2005

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.83

8.00

0.5

KV2

 

 

15

7N

35

HỒ THÁI TRANG

VY

Nữ

04.02.2006

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.05

8.50

 

KV3

 

 

16

7N

36

LÊ ĐĂNG

DƯƠNG

Nam

17.06.2002

Saxophone

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 9

8.50

8.00

0.5

KV2

 

 

17

7N

37

NGUYỄN KIẾN

VĂN

Nam

26.09.1997

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.63

7.00

 

KV3

 

 

18

7N

38

NGUYỄN GIA

LINH

Nữ

13.06.2006

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.15

8.50

 

KV3

 

 

19

7N

43

NGUYỄN HẢI

DUY

Nam

07.01.2004

Saxophone

Kinh

Hà Nội

lớp 7

8.50

8.50

 

KV3

 

 

20

7N

44

NGUYỄN BẢO

LONG

Nam

31.05.2002

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.00

8.00

 

KV3

 

 

21

7N

46

NGÔ HOÀNG

ÂN

Nam

25.07.1995

Gõ Jazz

Kinh

Đà Nẵng

Lớp 12

8.00

8.00

0.5

KV2

 

 

22

7N

47

TRẦN MINH

NGỌC

Nam

15.08.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.85

9.00

 

KV3

 

 

23

7N

50

NGUYỄN HẢI

ANH

Nam

01.08.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.05

8.50

 

KV3

 

Thi 2 CN

24

7N

51

HOÀNG

CHÂU

Nam

04.12.2003

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.80

9.50

 

KV3

 

 

25

7N

53

VÕ HOÀI

NAM

Nam

26.11.2003

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.30

8.00

 

KV3

 

 

26

7N

58

HOÀNG TRÚC

QUỲNH

Nữ

16.03.1986

Bass Jazz

Nùng

Hà Nội

Lớp 12

7.80

7.00

 

KV3

 

 

27

7N

61

NGUYỄN DIỆP

PHƯƠNG

Nữ

19.09.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.00

 

KV3

 

 

28

7N

63

HOÀNG VŨ GIANG

SƠN

Nam

22.11.2002

Saxophone

Kinh

Hải Dương

Lớp 9

8.80

8.00

0.5

KV2

 

Thi 2 CN

29

7N

80

TRẦN ĐỨC TUẤN

LÂN

Nam

11.02.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

b

b

 

KV3

 

 

30

7N

81

NGUYỄN HOÀNG

KHANG

Nam

21.01.2005

Piano Jazz

Kinh

Nam Định

Lớp 6

6.10

7.00

0.5

KV2

 

 

31

7N

84

NGUYỄN ĐỨC

TOÀN

Nam

19.07.2001

Saxophone

Kinh

Nam Định

Lớp 9

9.00

8.00

1.0

KV2-NT

 

 

32

7N

87

TẠ THANH

TÙNG

Nam

27.10.1993

Bass Jazz

Kinh

Thái Bình

Học viện BC

5.10

7.00

1.0

KV2-NT

 

 

33

7N

91

DƯƠNG QUANG

NHẬT

Nam

19.05.2005

Piano Jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 6

9.35

8.50

 

KV3

 

 

34

7N

96

PHẠM TUẤN

KIỆT

Nam

27.05.2006

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

6.25

7.00

 

KV3

 

 

35

7N

98

NGUYỄN MINH

THU

Nữ

02.10.200

Saxophone

Kinh

Hà Nội

lớp  11

7.53

7.50

 

KV3

 

 

36

7N

106

PHẠM TẤN

SANG

Nam

05.06.2002

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.90

6.00

 

KV3

 

 

37

7N

110

NGUYỄN NHẬT

HUY

Nam

03.04.2005

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

6.50

7.50

 

KV3

 

 

38

7N

113

TRỊNH NINH NGỌC

MAI

Nữ

04.02.2006

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.00

7.00

 

KV3

 

 

39

7N

117

PHẠM THẾ

QUANG

Nam

08.08.1995

Piano Jazz

Kinh

Thái Bình

THPT

6.55

6.00

1.0

KV2-NT

 

 

40

7N

122

NGUYỄN THẾ

VINH

Nam

25.08.1993

Bass Jazz

Kinh

Quảng Ninh

ĐH

8.80

9.00

0.5

KV2

 

 

41

7N

123

NGUYỄN ĐỨC

THẮNG

Nam

14.11.1998

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

8.50

0.5

KV2

 

 

42

7N

126

TRẦN NHẬT

LINH

Nam

04.09.1990

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

ĐH

5.06

7.50

 

KV3

 

 

43

7N

131

VY ĐỨC

MINH

Nam

13.01.2001

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

8.50

 

KV3

 

 

44

7N

138

DƯƠNG PHƯƠNG

LINH

Nữ

24.06.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.65

8.50

 

KV3

 

 

45

7N

139

GIÁP TRỌNG

ĐỨC

Nam

23.08.1993

Guitare Jazz

Kinh

Bắc Giang

THPT

7.50

7.50

1.0

KV2-NT

 

 

46

7N

141

NGUYỄN NGỌC

TOÀN

Nam

14.03.1976

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Thạc sỹ

6.00

7.00

 

KV3

 

 

47

7N

144

VŨ LÊ

KHANG

Nam

12.12.2006

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.00

7.50

 

KV3

 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn