Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6585813
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 27/05/2019

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM 

KHOA THANH NHẠC

(Điểm xếp theo số báo danh)

TT

Số

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CHUYÊN NGÀNH

DÂN TỘC

TỈNH

Văn hóa

Điểm C/ngành

Điểm NK

Điểm cộng

KV

ƯT

GHI CHÚ

1

4N

1

ĐẶNG MAI

HƯƠNG

Nữ

16.12.1994

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Đại học

6.00

3.5

0.5

KV2

 

 

2

4N

2

NGUYỄN QUỐC

HUY

Nam

08.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.00

6.5

0.5

KV2

 

 

3

4N

3

LÊ HOÀNG

HẢI

Nam

01.02.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp12

6.00

6.0

0.5

KV2

 

 

4

4N

7

VŨ NGỌC THẢO

VÂN

Nữ

23.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.00

9.0

0.0

KV3

 

 

5

4N

9

NGUYỄN THỊ

DỊU

Nữ

03.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp12

2.66

0.5

1.0

KV2-NT

 

 

6

4N

10

TRẦN VĂN

TOÀN

Nam

04.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp12

5.16

3.5

1.0

KV2-NT

 

 

7

4N

12

TRẦN VĂN

ĐÔ

Nam

26.06.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp12

6.00

6.5

0.5

KV2

 

 

8

4N

13

NGUYỄN VĂN

MINH

Nam

02.10.1998

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp12

6.16

7.0

1.0

KV2-NT

 

 

9

4N

14

NGUYỄN DIỆU KHÁNH

LY

Nữ

13.11.1999

Thanh nhạc

Kinh

Lâm Đồng

Lớp12

8.50

7.5

1.5

KV1

 

 

10

4N

15

PHAN THỊ

DUYÊN

Nữ

23.10.1996

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

8.16

6.5

1.0

KV2-NT

 

 

11

4N

18

LƯƠNG NGỌC

HIỆP

Nam

13.08.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp12

8.00

9.5

0.5

KV2

 

 

12

4N

19

LƯƠNG SONG

HÀO

Nam

13.08.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp12

6.16

8.0

0.5

KV2

 

 

13

4N

20

NGUYỄN TRÍ

HƯNG

Nam

14.11.1998

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp12

8.90

7.0

0.5

KV2

 

 

14

4N

21

ĐẶNG MINH

NGỌC

Nữ

16.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.00

7.5

0.0

KV3

 

 

15

4N

22

NGUYỄN THỊ BẢO

HOA

Nữ

04.01.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

9.0

0.0

KV3

 

 

16

4N

25

NGUYỄN PHÚ

THÀNH

Nam

21.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.00

7.0

0.0

KV3

 

 

17

4N

27

NGUYỄN THỦY

TIÊN

Nữ

23.11.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

B

B

0.0

KV3

 

Bỏ thi

18

4N

28

TRẦN THỊ VIỆT

LINH

Nữ

22.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp12

5.33

3.0

1.5

KV1

 

 

19

4N

30

PHẠM ANH

QUÂN

Nam

02.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.00

8.0

0.0

KV3

 

 

20

4N

31

TẠ QUỐC

PHƯƠNG

Nam

17.01.1997

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 9

6.00

6.5

0.5

KV2

 

 

21

4N

35

TRẦN ĐỨC

MẠNH

Nam

01.02.1998

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp12

6.00

6.5

1.0

KV2-NT

 

 

22

4N

37

TRẦN THỊ QUỲNH

ANH

Nữ

24.10.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp12

5.83

4.0

0.0

KV3

 

 

23

4N

38

NGUYỄN QUANG

VINH

Nam

01.04.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp12

6.00

5.5

0.0

KV3

 

 

24

4N

39

ĐỖ THỊ TRÚC

LINH

Nữ

01.10.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp12

5.66

6.0

0.0

KV3

 

 

25

4N

40

NGUYỄN DANH

SƠN

Nam

29.03.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp12

6.00

2.5

0.5

KV2

 

 

26

4N

41

PHƯƠNG THỊ THANH

MAI

Nữ

08.10.1999

Thanh nhạc

Kinh

Lào Cai

Lớp12

4.16

6.5

1.5

KV1

 

 

27

4N

43

NGUYỄN THỊ KIỀU

OANH

Nữ

12.08.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 11

8.00

9.0

1.0

KV2-NT

 

 

28

4N

45

HOÀNG QUANG

HẢI

Nam

16.04.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

4.83

3.5

0.5

KV2

 

 

29

4N

46

NGUYỄN THỊ NGỌC

ANH

Nữ

17.09.2002

Thanh nhạc

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 9

8.00

8.0

1.5

KV1

 

 

30

4N

47

VŨ NGUYỄN QUANG

DUY

Nam

03.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hòa Bình

Lớp 11

5.83

1.5

1.5

KV1

 

 

31

4N

49

ĐỖ ĐĂNG

HÓA

Nam

02.07.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp12

4.16

2.0

1.0

KV2-NT

 

 

32

4N

50

NGUYỄN QUỐC

TRUNG

Nam

10.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp12

6.00

5.5

0.5

KV2

 

 

33

4N

51

NGÔ HIẾU TRUNG

KIÊN

Nam

09.12.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.00

5.0

0.0

KV3

 

 

34

4N

52

VŨ THỊ ÁNH

TUYẾT

Nữ

11.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

8.00

8.0

1.0

KV2-NT

 

 

35

4N

53

NGUYỄN CÔNG

TRIỆU

Nam

19.10.1992

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.16

6.0

0.5

KV2

 

 

36

4N

54

TRẦN KIM

LINH

Nam

10.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 11

8.56

9.0

1.0

KV2-NT

 

 

37

4N

55

DƯƠNG MINH

ANH

Nữ

17.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.40

8.0

0.0

KV3

 

 

38

4N

56

ĐINH THỊ MAI

LAM

Nữ

23.12.2001

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 10

6.00

4.5

1.0

KV2-NT

 

 

39

4N

58

VŨ QUỐC

PHÚ

Nam

27.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 11

5.16

5.5

1.0

KV2-NT

 

 

40

4N

59

NGUYỄN NGỌC

HUYỀN

Nữ

22.12.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

9.0

0.0

KV3

 

 

41

4N

60

VŨ THÀNH

CÔNG

Nam

10.01.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

5.16

6.0

1.0

KV2-NT

 

 

42

4N

61

VŨ THỊ

HẢO

Nữ

21.10.1994

Thanh nhạc

Kinh

Đăk Lăk

Lớp 10

8.00

6.5

1.5

KV1

 

 

43

4N

62

NGUYỄN CÔNG

THẮNG

Nam

23.02.1997

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

THPT

8.16

7.0

0.5

KV2

 

 

44

4N

63

NGUYỄN KIỀU

OANH

Nữ

27.03.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THCS

8.00

5.5

1.0

KV2-NT

 

 

45

4N

64

LÊ THỊ NGỌC

CHÂM

Nữ

10.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 10

4.83

6.5

1.0

KV2-NT

 

 

46

4N

65

PHẠM ĐỨC

THỊNH

Nam

29.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.00

7.0

0.0

KV3

 

 

47

4N

66

NGUYỄN HUY

HOÀNG

Nam

02.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 11

8.56

8.5

1.0

KV2-NT

 

 

48

4N

67

NGUYỄN KIM

KHÁNH

Nữ

03.09.2002

Thanh nhạc

Nùng

Lạng Sơn

Lớp 9

4.16

6.5

1.5

KV1

 

 

49

4N

68

TRẦN THỊ THANH

LAM

Nữ

02.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 10

5.00

4.0

1.0

KV2-NT

 

 

50

4N

69

TRẦN THỊ XUÂN

PHƯƠNG

Nữ

21.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.33

6.0

0.0

KV3

 

 

51

4N

70

PHẠM HOÀNG

HẢI

Nam

27.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 11

5.50

5.0

0.5

KV2

 

 

52

4N

71

NGUYỄN VĂN

THI

Nam

16.04.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

8.00

6.5

1.0

KV2-NT

 

 

53

4N

72

TĂNG THỊ THU

UYÊN

Nữ

22.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

5.16

7.0

1.0

KV2-NT

 

 

54

4N

73

ĐÀO HỒNG

HẠNH

Nữ

25.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.00

6.0

0.0

KV3

 

 

55

4N

74

NGUYỄN THỊ

LAN

Nữ

16.12.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

8.16

8.5

0.5

KV2

 

 

56

4N

75

NGUYỄN QUẢNG

Nam

24.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

3.33

2.5

0.5

KV2

 

 

57

4N

76

HOÀNG VĂN

ĐÔNG

Nam

29.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.16

7.0

0.5

KV2

 

 

58

4N

77

TRẦN PHƯƠNG

UYÊN

Nữ

08.07.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

8.40

9.0

0.0

KV3

 

 

59

4N

78

NGUYỄN CHÍ

THANH

Nam

25.04.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.33

7.0

0.5

KV2

 

 

60

4N

79

NGUYỄN THỊ

HƯỜNG

Nữ

17.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

B

B

 

KV2-NT

 

Bỏ thi

61

4N

80

BÙI MINH

TẤN

Nam

26.11.1999

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

5.16

5.5

0.5

KV2

 

 

62

4N

81

PHẠM SỸ

CỬU

Nam

10.09.1997

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 12

6.00

8.0

1.0

KV2-NT

 

 

63

4N

82

HOÀNG THỊ

HIỆU

Nữ

28.08.1993

Thanh nhạc

Tày

Tuyên Quang

Lớp 12

B

B

 

KV1

 

Bỏ thi

64

4N

83

TRẦN VĂN

TỨ

Nam

26.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 11

8.50

5.0

1.0

KV2-NT

 

 

65

4N

84

NGUYỄN THỊ YẾN

LINH

Nữ

25.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 11

8.50

5.5

1.0

KV2-NT

 

 

66

4N

86

HỒ MINH

HIẾU

Nam

19.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THCS

4.00

6.0

1.0

KV2-NT

 

 

67

4N

87

NGHIÊM THỊ

NGỌC

Nữ

10.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

5.16

3.0

0.5

KV2

 

 

68

4N

88

ĐINH LÊ KHÁNH

HUYỀN

Nữ

07.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 11

8.40

8.0

1.0

KV2-NT

 

 

69

4N

89

VÕ THỊ

THỦY

Nữ

05.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

8.00

7.0

1.0

KV2-NT

 

 

70

4N

90

NGUYỄN TRƯỜNG

GIANG

Nam

03.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hòa Bình

Lớp 12

6.50

5.5

1.5

KV1

 

 

71

4N

91

NGUYỄN BÙI QUẾ

ANH

Nữ

24.04.2000

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 11

8.16

5.0

1.0

KV2-NT

 

 

72

4N

92

VŨ THỊ

HOA

Nữ

28.04.1992

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

8.50

8.0

0.5

KV2

 

 

73

4N

94

KIỀU MINH

THẢO

Nữ

18.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

8.16

9.0

0.5

KV2

 

 

74

4N

95

ĐOÀN THỊ KIỀU

CHINH

Nữ

27.06.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.16

7.0

0.5

KV2

 

 

75

4N

97

LƯƠNG PHẠM PHƯƠNG

THẢO

Nữ

05.11.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 11

8.30

7.5

0.0

KV3

 

 

76

4N

98

ĐOÀN NGỌC

ÁNH

Nữ

19.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

5.00

8.0

1.0

KV2-NT

 

 

77

4N

99

THÁI THANH

BÌNH

Nam

26.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

Lớp 11

5.00

6.0

0.5

KV2

 

 

78

4N

100

PHẠM VĂN

PHÚC

Nam

09.02.1997

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

8.00

4.0

0.5

KV2

 

 

79

4N

101

NGUYỄN THỊ NGÂN

Nữ

23.09.2001

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 10

8.00

6.0

0.5

KV2

 

 

80

4N

102

NGUYỄN THỊ

HOÀI

Nữ

16.06.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.00

5.5

0.5

KV2

 

 

81

4N

103

PHẠM ĐỨC

NAM

Nam

28.05.1997

Thanh nhạc

Kinh

Gia Lai

THPT

6.00

6.5

1.5

KV1

 

 

82

4N

104

ĐẶNG CHÂU

ANH

Nữ

23.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.00

8.5

0.0

KV3

 

 

83

4N

105

NGUYỄN VĂN

TẤN

Nam

25.07.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.16

9.0

0.5

KV2

 

 

84

4N

106

NGUYỄN KHÁNH

LINH

Nữ

08.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.33

8.5

0.0

KV3

 

 

85

4N

108

LÊ MINH

ANH

Nữ

29.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

4.83

5.0

0.0

KV3

 

 

86

4N

110

ĐỖ ĐÌNH

NAM

Nam

20.07.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

4.33

6.0

0.5

KV2

 

 

87

4N

111

NGUYỄN ĐỨC

THÀNH

Nam

04.12.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.46

8.0

0.0

KV3

 

 

88

4N

112

HÀ THÚY

QUYÊN

Nữ

12.12.1999

Thanh nhạc

Mường

Thanh Hóa

Lớp 12

8.16

9.0

1.5

KV1

 

 

89

4N

113

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

ANH

Nữ

09.12.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

4.66

8.5

0.0

KV3

 

 

90

4N

114

NGUYỄN THỊ NGỌC

SƯƠNG

Nữ

31.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

8.00

9.0

1.0

KV2-NT

 

 

91

4N

115

ĐẶNG XUÂN

PHONG

Nam

19.07.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

5.00

3.5

0.5

KV2

 

 

92

4N

116

NGUYỄN THỊ NGỌC

MAI

Nữ

03.06.1984

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.73

8.5

0.0

KV3

 

 

93

4N

118

ĐOÀN QUANG

HUY

Nam

18.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.0

0.5

KV2

 

 

94

4N

119

NGUYỄN THỊ MINH

ÁNH

Nữ

16.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

6.00

3.0

1.0

KV2-NT

 

 

95

4N

120

TRẦN VĂN

THẮNG

Nam

18.08.1997

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

4.66

4.5

1.0

KV2-NT

 

 

96

4N

121

VŨ THỊ ANH

THƯ

Nữ

08.06.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

B

B

 

KV2-NT

 

Bỏ thi

97

4N

122

TRỊNH THỊ

TRANG

Nữ

29.08.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.00

7.5

0.5

KV2

 

 

98

4N

123

NGUYỄN HỮU

HẢI

Nam

12.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

8.00

6.5

1.0

KV2-NT

 

 

99

4N

124

NGUYỄN THỊ

YẾN

Nữ

17.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.00

5.5

0.5

KV2

 

 

100

4N

126

TRẦN ANH

ĐỨC

Nam

08.02.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

10.0

0.0

KV3

 

 

101

4N

127

NGUYỄN TIẾN

HIẾU

Nam

01.06.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.16

9.5

0.0

KV3

 

 

102

4N

128

PHẠM MINH

THƯ

Nữ

22.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.00

8.5

0.0

KV3

 

 

103

4N

130

NGUYỄN HOÀNG

GIANG

Nam

07.05.1993

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

6.00

7.0

0.5

KV2

 

 

104

4N

131

PHẠM NGỌC

HUY

Nam

16.11.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.33

4.5

0.0

KV3

 

 

105

4N

132

ĐÀO ĐỨC TÀI

ANH

Nam

07.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

3.33

2.5

0.5

KV2

 

 

106

4N

133

NGÔ THU

TRANG

Nữ

10.11.1991

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

5.66

4.0

0.0

KV3

 

 

107

4N

134

HOÀNG ĐỨC

THẮNG

Nam

19.07.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

4.00

2.5

0.0

KV3

 

 

108

4N

136

LÊ HỮU

KIỆT

Nam

21.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

8.00

5.0

1.0

KV2-NT

 

 

109

4N

137

LƯƠNG MINH

HIẾU

Nam

09.01.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

5.00

2.0

1.0

KV2-NT

 

 

110

4N

139

ĐOÀN VĂN

THẠCH

Nam

28.06.1997

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 11

8.83

5.5

1.0

KV2-NT

 

 

111

4N

140

NGUYỄN NGỌC

LINH

Nữ

07.01.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.56

9.0

0.0

KV3

 

 

112

4N

141

DƯƠNG ĐỨC

TOÀN

Nam

01.10.1991

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.00

7.5

0.0

KV3

 

 

113

4N

142

ĐỖ THỊ THÚY

HẰNG

Nữ

19.07.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

5.00

5.5

0.5

KV2

 

 

114

4N

143

PHAN KHÁNH

HẠ

Nữ

22.11.1996

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

5.66

8.0

1.0

KV2-NT

 

 

115

4N

144

TRẦN THỊ NGỌC

HUYỀN

Nữ

01.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 9

6.00

3.0

0.5

KV2

 

 

116

4N

145

NGUYỄN SỸ

Nam

05.10.1996

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

4.66

5.0

0.5

KV2

 

 

117

4N

147

NGUYỄN ÁNH

NGUYỆT

Nữ

10.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Lai Châu

Lớp 11

5.16

9.0

1.5

KV1

 

 

118

4N

148

NGUYỄN KHÁNH

Nữ

01.06.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 11

5.33

9.0

0.0

KV3

 

 

119

4N

149

LÊ HỒNG

PHONG

Nam

25.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

5.33

4.0

1.0

KV2-NT

 

 

120

4N

150

NGUYỄN QUANG

HIẾU

Nam

29.11.1999

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

5.16

6.5

1.0

KV2-NT

 

 

121

4N

151

NGUYỄN VĂN

HÙNG

Nam

14.10.1999

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

5.00

9.0

1.0

KV2-NT

 

 

122

4N

154

MARINA ANTONOVA

KONKOVA

Nữ

30.04.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.00

8.0

0.0

KV3

 

 

123

4N

155

DƯƠNG MỸ

ANH

Nữ

19.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

5.33

7.5

0.0

KV3

 

 

124

4N

158

TẠ VĂN

CƯỜNG

Nam

19.06.1995

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

6.16

3.5

0.5

KV2

 

 

125

4N

159

VŨ HỒNG

TRUNG

Nam

18.11.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

5.00

10.0

0.5

KV2

 

 

126

4N

160

LÊ THANH

NGỌC

Nữ

16.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

B

B

 

KV2-NT

 

Bỏ thi

127

4N

161

PHẠM THÁI

DƯƠNG

Nam

04.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.16

9.0

0.0

KV3

 

 

128

4N

164

NGUYỄN LINH

NHI

Nữ

17.06.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.00

7.0

0.0

KV3

 

 

129

4N

166

NGUYỄN HỮU

NGHĨA

Nam

24.11.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.00

6.5

0.0

KV3

 

 

130

4N

168

NGUYỄN THỊ HÀ

MY

Nữ

17.11.2001

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 10

6.00

8.0

1.0

KV2-NT

 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn