Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6585705
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 27/05/2019

ĐIỂM XÉT TUYỂN NĂM 2017

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY 9 NĂM, 7 NĂM, 6 NĂM, 4 NĂM 

 

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm chuẩn xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 9 năm, 7 năm, 6 năm, 4 năm của đợt tuyến sinh năm 2017 như sau:

Phương thức xét tuyển chung:

Tổng điểm = Điểm chuyên ngành x hệ số 2 + Điểm năng khiếu + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển theo 02 tiêu chí:

  1. Xét theo căn cứ Tổng điểm và chỉ tiêu cho từng ngành, chuyên ngành.
  2. Xét theo căn cứ điểm chuẩn của từng chuyên ngành.

HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM:

  1. Chuyên ngành Piano:

  • Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 90
  • Tổng số thí sinh dự thi: 89
  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 37

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

25.4

8.6

37

2 .Chuyên ngành Violon:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 31

- Tổng số thí sinh dự thi: 31

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 23

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.0

8.0

23

 

*Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  09 năm: 60

 

HỆ TRUNG CẤP  7 NĂM:

1. Chuyên ngành Viola – Cello - Contrebasse:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 14

- Tổng số thí sinh dự thi: 13

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 12 (03 C. Bass; 03 Cello; 6 Viola)

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.0

8.0

12

 

2. Chuyên ngành Kèn - Gõ giao hưởng:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 34

- Tổng số thí sinh dự thi: 34

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 30

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.0

8.0

30

 

3. Chuyên ngành Accordeon; Guitare; Electric Keyboard:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 54

- Tổng số thí sinh dự thi: 53

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 39

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.0

8.0

39

 

4. Chuyên ngành Piano jazz:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 20

- Tổng số thí sinh dự thi: 19

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 13

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

26.0

9.0

13

 

5. Chuyên ngành Guitare jazz, Gõ jazz:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 14

- Tổng số thí sinh dự thi: 14

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 10 (02 Guitare; 08 Gõ)

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.2

7.8

10

 

6. Chuyên ngành Bass jazz:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 07

- Tổng số thí sinh dự thi: 07

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 04

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

23.0

7.8

04

 

7. Chuyên ngành Saxophone:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 06

- Tổng số thí sinh dự thi: 06

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

22.5

7.5

05

 

*Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  07 năm: 113

 

HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM (Các chuyên ngành Nhạc cụ Truyền thống):

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 73

- Tổng số thí sinh dự thi: 73

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 72

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.0

8.5

72

 

*Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  6 năm: 72

 

HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM

1. Chuyên ngành Lý thuyết âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy hợp xướng, :

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 18

- Tổng số thí sinh dự thi: 17

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 17

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Điểm Piano CB

Chỉ tiêu

17.5

7.0

4.5

17

 

2. Chuyên ngành Thanh nhạc:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 130

- Tổng số thí sinh dự thi: 125

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 42

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

22.8

8.0

42

 

3. Chuyên ngành Kèn - Gõ giao hưởng hệ Trung cấp 4 năm:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 11

- Tổng số thí sinh dự thi: 11

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

23.5

8.0

05

 

4. Chuyên ngành Nhạc cụ Truyền thống hệ Trung cấp 4 năm:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 11

- Tổng số thí sinh dự thi: 10

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 09

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm  Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.0

8.0

09

 

   *Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 04 năm: 73

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn