Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7756798
Tin tức hoạt động Thứ năm, 13/08/2020

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

lần thứ 9 năm 2018

Thực hiện quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 9 năm 2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai xét tặng NSND, NSƯT cho các đơn vị hoạt động nghệ thuật. Đến nay Phòng Tổ chức cán bộ đã nhận được  đề xuất đề nghị xét tặng NSND, NSUT của các cá nhân, tập thể.  

Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tới toàn thể viên chức, người lao động trong toàn đơn vị được biết và cho ý kiến đóng góp đối với danh sách các cá nhân có tên sau:

  1. NGHỆ SĨ NHÂN DÂN

Tt

Họ tên

Đơn vị công tác

Ghi chú

1.     

Ông Quyền Văn Minh

Nguyên GV khoa nhạc Jazz

Đã có hồ sơ

2.     

Ông Nguyễn Châu Sơn

Nguyên TK Khoa Đàn Dây

Đã có hồ sơ

3.     

Ông Lê Văn Phổ

Nguyên Tk Nhạc cụ truyền thống

Đã có hồ sơ

4.     

Ông Cồ Huy Hùng

Quyền TK Nhạc cụ truyền thống

Đã có hồ sơ

5.     

Bà Nguyễn Thị Hoa Đăng

Phó trưởng khoa Nhạc cụ Truyền thống

Đã có hồ sơ

6.     

Bà Phạm Thị Trà My

Giảng viên khoa Nhạc cụ truyền thống

Đã có hồ sơ

7.     

Ông Đỗ Quốc Hưng

Quyền TK Thanh Nhạc

Đã có hồ sơ

        Tổng số NSND: 07 cá nhân

2.    NGHỆ SĨ ƯU TÚ

Tt

Họ tên

Đơn vị công tác

Ghi chú

1.     

Ông Nguyễn Công Thắng

Phó trưởng  Khoa Đàn Dây

Đã có hồ sơ

2.     

Bà Phạm Quỳnh Trang

Giảng viên Khoa Đàn Dây

Đã có hồ sơ

3.     

Bà Phan Thị Tố Trinh

Giảng viên Khoa Đàn Dây

Đã có hồ sơ

4.     

Ông Đỗ Xuân Thắng

Giảng viên Khoa Đàn Dây

Đã có hồ sơ

5.     

Ông Nguyễn Trọng Bình

Giảng viên Khoa Đàn Dây, Phó trưởng phòng Hành chính Đối ngoại

Đã có hồ sơ

6.     

Ông Dương Minh Chính

Giảng viên Khoa Đàn Dây

Đã có hồ sơ

7.     

Ông Nguyễn Quốc Bảo

Phó trưởng khoa Kèn gõ

Chưa có hồ sơ

8.     

Ông Phan Việt Cường

Giảng viên khoa Kèn gõ

Đã có hồ sơ

9.     

Ông Lê Anh

Giảng viên khoa Kèn gõ

Chưa có hồ sơ

10. 

Ông Nguyễn Trọng Bằng

Giảng viên khoa Kèn gõ

Chưa có hồ sơ

11. 

Ông Nguyễn Ngọc Quyền

Giảng viên khoa Nhạc cụ truyền thống

Đã có hồ sơ

12. 

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Giảng viên khoa Nhạc cụ truyền thống

Đã có hồ sơ

13. 

Bà Nguyễn Thị Lệ Giang

Giảng viên khoa Nhạc cụ truyền thống

Đã có hồ sơ

14. 

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh

Giảng viên khoa Nhạc cụ truyền thống

Đã có hồ sơ

15. 

Bà Nguyễn Thị Phương Nga

Phó trưởng khoa Thanh nhạc

Chưa có hồ sơ

16. 

Bà Trịnh Minh Trang

Giảng viên khoa Thanh nhạc

Đã có hồ sơ

17. 

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên khoa Thanh nhạc

Chưa có hồ sơ

18. 

Ông Bùi Đăng Khánh

Giảng viên khoa Thanh nhạc

Đã có hồ sơ

19. 

Bà Đặng Châu Anh

Giảng viên khoa Lý luận- Sáng tác- chỉ huy

Đã có hồ sơ

          Tổng số NSUT: 19 cá nhân

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 25/12/2017.

                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn