Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5768397
Thông tin tuyển sinh Thứ hai, 18/06/2018

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC

I. CHUYÊN NGÀNH ÂM NHẠC HỌC

Hướng đề tài

1.1. Âm nhạc phương Tây

Những ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây đối với sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong các lĩnh vực:

- Ca khúc

- Tác phẩm viết cho nhạc khí phương Tây

- Tác phẩm viết nhạc nhạc khí dân tộc

- Kế thừa truyền thống và những đổi mới trong âm nhạc lãng mạn.

1.2. Âm nhạc cổ truyền Việt Nam

Một số thể loại nhạc hát chuyên nghiệp cổ truyền người Việt? (Hát Xẩm, Hát Văn, Ca Trù)

II. PHẦN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM (tất cả tác phẩm đều thuộc trường phái âm nhạc Cổ điển Viên)

2.1. Ngành Nghệ thuật âm nhạc:

A. Hình thức ba đoạn phức

- W.A. Mozart: Chương III giao hưởng số 40

- L.V. Beethoven: Chương III các bản sonate cho piano số 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15 và 18. Chương II sonate cho violon và piano op 12 số 2 và op 30 số 2.

- F. Schubert: Impromtus Es-dur.

- F. Chopin: Nocturne cho piano op. 37 số 1; op 48 số 1.

- Hoàng Dương: Hát ru cho violon và piano.

- Nguyễn Văn Nam: Khúc nhạc chiều cho violon và piano.

- Nguyễn Trọng Bằng: vũ khúc cho violoncelle và piano

- Phạm Minh Khang: Bóng dừa quê hương cho violoncelle và piano

- Ngô Sĩ Hiển: Khúc hát ru cho piano.

B. Hình thức rondo

- J.S. Bach: Tổ khúc số VI cho cello, điệu Gavotte

- L.V. Beethoven sonate cho piano số 2 chương II, số 7 chương kết, số 10 chương kết. Sonate cho violon và piano op. 24 chương kết.

- F. Schubert: Sonate cho piano op 53 chương kết.

- F. Chopin: Prélude số 17 op. Nocturne op 27 No 2. Etude số 3 op. 25

- J. Brahms: Sonate cho violon và piano số 1 chương kết

- Nguyễn Văn Thương: Tây Nguyên vui chiến thắng cho violon và piano của Nguyễn Văn Thương

- Vân Đông: Vui mừng thắng lợi cho piano

- Nguyễn Đình Tấn: Tiếng ru cho piano

C. Hình thức biến tấu

- W.A. Mozart: chương 1 sonate số 11 cho piano

- L.V. Beethoven: Chương II sonate số 10, chương I sonate số 12 cho piano

- F. Chopin: Biến tấu cho piano op 2 số 12.

- E. Grieg: Ballade g-moll cho piano

- Nguyễn Văn Thương: Quê hương Tây Nguyên cho piano

- Đỗ Hồng Quân: Chủ đề và biến tấu cho piano

- Nguyễn Phúc Linh: Chủ đề và biến tấu cho flute và piano

2.2. Các ngành: Âm nhạc học, sáng tác, chỉ huy:

A. Hình thức rondo

- Các tác phẩm để phân tích giống với ngành nghệ thuật âm nhạc.

B. Hình thức sonate

- W.A. Mozart Chương I của các bản sonate số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 viết cho piano.

- L.V. Beethoven: Chương I của các bản sonate số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 viết cho piano.

- F. Schubert: Chương I sonate cho piano op 53

- E. Grieg: Chương I sonate viết cho piano, sonate cho violon và piano chương I.

2.3. Ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc:

A. Phân tích hòa âm  theo sách bài tập và đáp án hòa âm của ThS. Hoàng Hoa

B. Phân tích hình thức từ 1 đến 3 đoạn đơn

- F. Mendelshonn:Tuyển tập bài ca không lời viết cho piano

- R. Schumann: Tuyển tập piano cho thanh niên

- Ca khúc Việt Nam

C. Trường ca:

- Văn Cao: Sông Lô

- Nguyễn Đình Thi: Người Hà Nội

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn