Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7611797
Tin tức hoạt động Thứ ba, 07/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC HÈ VÀ CÔNG TÁC ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019

CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

Từ 11/06/2018 đến 16/06/2018

Thi Tốt nghiệp các cấp (Đại học và Trung cấp)

- Các khoa, phòng liên quan

- HSSV trong diện tốt nghiệp

(có kế hoạch riêng)

Từ 11/06/2018 đến 15/07/2018

Lịch học và Thi học kỳ III

         - Phòng Đào tạo

- Các khoa, phòng liên quan

(có kế hoạch riêng)

Từ 18/06/2018 đến 02/07/2017

Các Khoa, Phòng sinh hoạt nội bộ, chuẩn bị Báo cáo Tổng kết công tác năm học 2017- 2018, bình bầu thi đua và xây dựng phương hướng năm học mới 2018-2019; nộp cho phòng TCCB.

 

Toàn thể CB,GV

- Tại các Khoa, Phòng

- Phòng TCCB có văn bản hướng dẫn

 

Từ 09h00 ngày 04/07/2018

(Thứ Tư)

 

 

 

Họp Tổng kết năm học và phổ biến công tác tuyển sinh 

 

Toàn thể CB,GV

 

Phòng Hòa Nhạc Nhỏ

 

Từ 07/07/2018 đến 10/07/2018

(Thứ Bảy đến thứ Ba)

 

TUYỂN SINH CÁC CẤP NĂM HỌC 2018 – 2019

(Sơ cấp, Trung cấp, Đại học)

 • Hội đồng Tuyển sinh
 • Các phòng, ban liên quan

 

(có kế hoạch riêng)

 

Từ 11/07/2018 đến 22/07/2018

 

Chấm bài thi và hoàn thành điểm Tuyển sinh

 • Hội đồng Tuyển sinh

        -     Các phòng, ban liên quan

 

      (có kế hoạch riêng)

 

Ngày 23/07/2018

(Thứ Hai)

 

Công bố điểm Tuyển sinh

 

             Hội đồng tuyển sinh

 

 

 

Từ 15/07/2018 

đến hết ngày 14/08/2018

 

 

 

 

 

Từ ngày 16 /07/2018

 đến 20/07/2018

 

 

NGHỈ HÈ

 

 

 

NGHỈ MÁT

 

 

Toàn thể CB,GV

 

* Khối CB,VC được nghỉ hè mỗi người 02 tuần luân phiên (theo lịch công tác Hè của từng Phòng, Ban)

 

 

 

 

Có danh sách cụ thể cho từng Khoa, Phòng, Ban

* Các Phòng, Ban lên lịch nghỉ Hè và trực phòng nộp cho BGĐ, phòng TCCB trước ngày 10/07/2018.

*CB,GV đi nghỉ, du lịch tại nước ngoài cần có đơn đề nghị BGĐ, phòng TCCB, phòng HCĐN giải quyết      

 

 

Từ 09h00 ngày 01/08/2018

(thứ Tư)

Họp Hội đồng Tuyển sinh xét duyệt 

kết quả Tuyển sinh 2018

 

Hội đồng Tuyển sinh

 

Phòng Khách nhà A3

Ngày 08/08/2018

(Thứ Tư)

Công bố kết quả Tuyển sinh

Hội đồng Tuyển sinh

 

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

Ngày 11/08/2018 đến 18/08/2018

Festival Piano Quốc tế

- Các khoa, phòng liên quan

(có kế hoạch riêng)

 

 

 

Từ ngày 15/08/2018

(Thứ Tư)

Các Khoa, Phòng và các đơn vị cấp Ba: làm việc bình thường sau kỳ nghỉ Hè. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, đăng ký hoạt động Khoa học – Công nghệ và kế hoạch biểu diễn.

Các Khoa chuyên ngành: phân công HSSV cho GV và lên phương án đề xuất mời CTV năm học 2018-2019 căn cứ trên danh sách trúng tuyển, nộp cho phòng TCCB và phòng Đào tạo.

 

 • Toàn thể CB,GV
 • BCN Khoa
 • Trưởng các đơn vị

 

 

 

 

Phòng Đào tạo gửi danh sách trúng tuyển về các Khoa

 

Hạn nộp bản phân công và đề xuất mời CTV: trước ngày 20/08/2018

 

Từ 09h00 ngày 15/08/2018

(Thứ Tư)

-Họp Giao ban

- Ra Nghị quyết  tháng 8,9/2018; trọng tâm công tác năm học 2018-2019; thông qua kế hoạch tuần sinh hoạt đầu khóa năm học 2018-2019 của CBGV và HSSV, các quy chế, quy định…

 

- Ban Giám đốc

- Thường vụ ĐU

- BCH ĐU

 

Phòng Khách nhà A3

Từ 15/08/2018 đến 26/08/2018

Festival Việt – Mỹ

Các khoa phòng liên quan

(có kế hoạch riêng)

 

 

 

Ngày 20/08/2018

(Thứ Hai)

 

 

 

 

 •  
 •  

+ Phổ biến kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, chuẩn bị năm học mới;

+ Triển khai kế hoạch học tập năm học 2018-2019;

+ Học tập qui chế, chính trị đầu khóa;

+ Triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

+ Tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác quản lý.

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

 

 

 •  Hòa Nhạc Nhỏ

 

14h00 đến 15h30

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

Phòng Khách nhà A3

 

Từ 08h30 ngày 21/08/2018

(Thứ Ba)

 

Học tập Nghị quyết Hội nghị TW Đảng 

và nghe Thời sự trong nước và quốc tế.

 

Diễn giả và toàn thể CB,GV

 

 

 •  Hòa Nhạc Nhỏ

 

 

Ngày 22/08/2018

(Thứ Tư)

 

 

 1.  

đến 10h30

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 16h30

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các phòng ban khối hành chính

 

-BGĐ, TVĐU

-Trưởng, Phó đơn vị và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

Ngày 23/08/2018

(Thứ Năm)

 

 

 1.  

đến 11h30

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa: 

-08h30 đến 09h30: Khoa Nhạc cụ truyền thống

-09h30 – 11h30: Khoa Kèn – Gõ và Khoa Đàn Dây

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 17h

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa

-14h00-15h30: Khoa LL-ST-CH và Khoa Kiến thức ÂN

-15h30h-17h: Khoa Nhạc Jazz và Khoa A-G-O

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

Ngày 24/08/2018

(Thứ Sáu)

 

 

 1.  

đến 10h30

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa: 

-08h30 - 09h30: Khoa Piano

-09h30 – 10h30: Khoa Thanh Nhạc

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

 

14h đến 16h

 

BGĐ, TVĐU làm việc với các Khoa: 

-14h-15h: Khoa Kiến thức Đại cương

-15h- 16h: Khoa Văn hóa

 

-BGĐ, TVĐU

-BCN Khoa và Bí thư Chi bộ

 

Phòng Khách nhà A3

Ngày/tháng/năm

Nội dung

Thành phần tham gia

Địa điểm/Ghi chú

 

Từ 25/08/2018 đến 26/08/2018

(Thứ Bảy, Chủ nhật)

 

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

(DỰ KIẾN)

 

- Hội đồng Tuyển sinh Sau ĐH

- Các phòng, ban liên quan

 

(có kế hoạch riêng)

Từ 08h30 ngày 27/08/2018

(Thứ Hai)

 

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

- UV Hội đồng Khoa học và Đào tạo

 

Phòng Khách nhà A3

 

Từ ngày 01/09/2018 

đến hết ngày 03/09/2018

(Thứ Bảy đến hết thứ Hai)

 

 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

Ngày 05/09/2018

(Thứ Tư)

 

Chuẩn bị đón HSSV mới

 

Các phòng chức năng và đại diện BCN các khoa

 

Ngày 06/09/2018

(Thứ Năm)

 

- ĐÓN HSSV MỚI 

-  Điểm danh HSSV cũ tại phòng dốc nhà A1

 

*Các phòng, Ban liên quan

* BCN các khoa Chuyên ngành

 

(Có kế hoạch riêng)

Ngày 07/09/2018

(Thứ Sáu)

- Tập trung HSSV  

   * Học tập nội quy, quy chế

   * Xem phim tư liệu 60 năm Học viện

   * Thăm quan học tập Phòng Truyền thống 

- Phân công giảng dạy, chuẩn bị năm học mới

- HSSV  toàn trường

- Các phòng chức năng

 

 

 

- BCN các khoa CN

         - Phòng Hòa Nhạc Nhỏ

        (có kế hoạch riêng)

       

 

       

   - VP các Khoa

Từ 08/09/2018 đến 15/09/2018

Cuộc thi Piano Quốc tế

- Các khoa, phòng liên quan

(có kế hoạch riêng)

 

Từ Thứ Hai 

Ngày 10/09/2018

THỰC HỌC

*Khoa piano thực học chậm lại 01 tuần, từ 17/09/2018

 

Từ 08h30 ngày 11/09/2018

(Thứ Ba)

 

Họp Cán bộ Chủ chốt Học viện về công tác đầu năm

 

BGĐ, TV ĐU, BCH ĐU, Cán bộ Chủ chốt Học viện

 

Phòng Khách nhà A3

 

 

09h00 thứ Hai

Ngày 17/09/2018

 

 

LỄ KHAI GIẢNG 

NĂM HỌC MỚI 2018-2019

(DỰ KIẾN) 

 

 

 

 

Toàn thể CB,GV

 

 

Phòng Hòa nhạc lớn

 

 

 • Trên đây là kế hoạch hoạt động chung của toàn trường, có thể có thay đổi tùy từng thời điểm để phù hợp với thực tế.
 • Các CB, GV tham gia các hoạt động diễn ra trong hè có trách nhiệm theo dõi và tuân thủ các kế hoạch riêng cho từng hoạt động. 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn