Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7611809
Kết quả tuyển sinh Thứ ba, 07/07/2020

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH 2018 HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM KHOA NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG  

(Kết quả trúng tuyển chính thức sẽ thông báo sau)

STT

Số

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

C/ngành          dự thi

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

GHI CHÚ

1

6N

1

ĐÀO HỒNG

NGỌC

Nữ

16.12.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.40

8.50

0.00

27.30

KV3

 

 

2

6N

2

PHẠM THỊ HOÀNG

YẾN

Nữ

20.11.2006

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.30

8.00

0.00

26.60

KV3

 

 

3

6N

3

ĐẶNG CHÂU

ANH

Nữ

30.04.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.60

9.07

0.00

28.27

KV3

 

 

4

6N

4

ĐINH CÔNG

TRUNG

Nam

29.11.2001

Sáo

Kinh

Nam Định

Lớp 11

8.50

8.38

0.50

25.88

KV2-NT

 

 

5

6N

5

NGUYỄN THÁI

AN

Nữ

31.05.2007

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.30

8.00

0.00

26.60

KV3

 

 

6

6N

6

TRẦN HOÀNG

PHÚC

Nam

03.05.2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.30

9.00

0.00

27.60

KV3

 

 

7

6N

7

THẠCH

ĐỨC

Nam

28.12.2006

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

9.00

0.00

28.00

KV3

 

 

8

6N

8

PHẠM KHÁNH

AN

Nữ

05.12.2007

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

8.50

0.00

26.90

KV3

 

 

9

6N

9

NGUYỄN DƯƠNG THẢO

ANH

Nữ

10.08.2006

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

9.00

0.00

28.00

KV3

 

 

10

6N

10

TRỊNH GIA

HƯNG

Nam

26.11.2007

Sáo

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.25

0.00

26.25

KV3

 

 

11

6N

11

TRẦN MAI

ANH

Nữ

27.02.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.80

9.22

0.00

28.82

KV3

 

 

12

6N

12

HOÀNG VIỆT

TRUNG

Nam

20.04.2008

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.70

9.00

0.00

28.40

KV3

 

 

13

6N

13

NGUYỄN NGỌC MINH

CHÂU

Nữ

19.07.2007

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.32

8.00

0.00

26.64

KV3

 

 

14

6N

14

NGUYỄN MAI

LINH

Nữ

28.03.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

0.00

0.00

0.00

0.00

KV3

 

Bỏ thi

15

6N

15

PHẠM HÀ

LINH

Nữ

06.03.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

7.87

0.00

25.87

KV3

 

 

16

6N

16

NGUYỄN NGỌC HẢI

ANH

Nữ

14.10.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.30

8.47

0.00

27.07

KV3

 

 

17

6N

17

NGUYỄN TƯỜNG

VI

Nữ

02.09.2006

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.40

8.50

0.00

27.30

KV3

 

 

18

6N

18

HOÀNG GIA

MINH

Nam

24.03.2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.10

8.70

0.00

26.90

KV3

 

 

20

6N

20

DƯƠNG PHI

YẾN

Nữ

04.03.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.80

9.50

0.00

29.10

KV3

 

 

21

6N

21

NGUYỄN

AMY

Nữ

31.03.2007

Nguyệt

Kinh

Bắc Giang

Lớp 5

9.50

9.50

0.75

29.25

KV1

 

 

22

6N

22

NGUYỄN VŨ

ANH

Nam

15.05.2007

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.50

0.00

28.50

KV3

 

 

23

6N

23

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

02.08.2006

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

9.00

0.00

28.00

KV3

 

 

24

6N

24

TRẦN NGUYỄN NAM

KHA

Nam

29.07.2005

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

8.00

0.00

26.00

KV3

 

 

25

6N

25

NGUYỄN PHƯƠNG

NHI

Nữ

28.09.2006

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.00

0.00

26.00

KV3

 

Chuyển Nguyệt

26

6N

26

VÕ HOÀI

ANH

Nữ

16.04.2005

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

9.00

0.00

27.00

KV3

 

Sơ cấp

27

6N

27

ĐỖ TRUNG

THẮNG

Nam

28.12.1961

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

9.10

8.50

0.00

26.70

KV3

 

 

28

6N

28

PHẠM THÙY

DƯƠNG

Nữ

12.12.2005

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.20

8.50

0.25

27.15

KV2

 

 

29

6N

29

TRẦN LÊ KHÁNH

LINH

Nữ

20.06.2008

Tranh

Kinh

Hà Nội

lớp 4

9.50

8.40

0.00

27.40

KV3

 

 

30

6N

30

NGUYỄN NGUYÊN

CHÂU

Nữ

24.12.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.60

9.00

0.00

28.20

KV3

 

 

31

6N

31

PHẠM NHẠC

LINH

Nữ

17.08.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.80

9.00

0.00

28.60

KV3

 

 

32

6N

32

NGUYỄN VĂN

KHANG

Nam

04.07.2003

Nhị

Kinh

Thái Bình

Lớp 9

9.20

8.80

0.50

27.70

KV2-NT

 

 

33

6N

33

TRẦN DẠ

KHÁNH

Nữ

22.05.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

8.25

0.00

27.25

KV3

 

 

34

6N

34

NGUYỄN THÁI LINH

ĐAN

Nữ

08.12.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.00

0.00

28.00

KV3

 

 

35

6N

35

NGUYỄN THỊ THANH

TUYỀN

Nữ

19.01.2006

Tranh

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 6

9.00

7.50

0.50

26.00

KV2-NT

 

Chuyển 36 dây

36

6N

36

NGUYỄN QUỲNH

MAI

Nữ

04.06.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.40

8.37

0.00

27.17

KV3

 

 

37

6N

37

HÀ ĐỨC

THẮNG

Nam

28.07.2005

Sáo

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.50

9.00

0.00

28.00

KV3

 

 

38

6N

38

NGUYỄN VĂN

SƠN

Nam

05.05.2005

Sáo

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.13

8.13

0.00

26.39

KV3

 

 

39

6N

39

VŨ TUẤN

THÀNH

Nam

03.08.2005

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.20

8.50

0.00

26.90

KV3

 

 

40

6N

40

TRẦN THANH

THẢO

Nữ

15.02.2006

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.50

0.00

26.50

KV3

 

 

41

6N

41

NGUYỄN ĐỨC

QUÂN

Nam

25.11.2006

Sáo

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.37

8.00

0.00

22.74

KV3

 

 

42

6N

42

NGUYỄN MỸ

ANH

Nữ

16.02.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.60

9.20

0.00

28.40

KV3

 

 

43

6N

43

PHẠM MẠNH

TÙNG

Nam

21.08.2003

Nhị

Kinh

Bắc Giang

Lớp 9

9.20

8.50

0.25

27.15

KV2

 

 

44

6N

44

TRẦN HOÀNG

AN

Nữ

28.12.2007

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.00

0.00

26.00

KV3

 

 

45

6N

45

VŨ VIỆT

LONG

Nam

15.06.2006

Nguyệt

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 6

9.00

8.30

0.50

26.80

KV2-NT

 

 

46

6N

46

TRẦN HUY

HOÀNG

Nam

15.11.2005

Sáo

Kinh

Đăk Nông

Lớp 7

7.50

7.00

0.75

22.75

KV1

 

 

47

6N

47

NGUYỄN XUÂN

PHƯƠNG

Nữ

01.03.2007

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.50

0.00

28.50

KV3

 

 

48

6N

48

AN

Nữ

19.10.2006

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.30

9.00

0.00

27.60

KV3

 

 

49

6N

49

NGUYỄN NHẬT

KIM

Nữ

05.11.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

7.50

0.00

25.50

KV3

 

 

50

6N

50

NGUYỄN HIỀN

ANH

Nữ

23.01.2008

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.30

8.25

0.00

26.85

KV3

 

 

51

6N

51

ĐINH CÔNG

THÀNH

Nam

09.10.2006

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

7.50

0.00

25.50

KV3

 

 

52

6N

52

TRẦN ĐĂNG

QUANG

Nam

28.10.2007

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.30

0.00

26.30

KV3

 

 

53

6N

53

TRẦN BẢO

KHÁNH

Nữ

26.11.2005

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.30

8.00

0.00

26.60

KV3

 

 

54

6N

54

NGUYỄN PHƯƠNG

THẢO

Nữ

12.01.2004

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.20

8.50

0.00

26.90

KV3

 

 

55

6N

55

KIỀU GIA

LINH

Nữ

22.11.2004

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.50

8.50

0.25

27.75

KV2

 

 

56

6N

56

NGUYỄN ANH

Nam

14.02.2004

Sáo

Kinh

Sơn La

Lớp 8

7.00

6.25

0.75

21.00

KV1

 

 

57

6N

57

KIỀU HÀ

NGỌC

Nữ

02.06.2006

Sáo

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.00

0.00

26.00

KV3

 

 

58

6N

58

NGUYỄN ĐỨC

HIẾU

Nam

20.10.2005

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.30

9.00

0.00

27.60

KV3

 

 

59

6N

59

LÊ HIỀN BẢO

CHÂU

Nữ

20.09.2005

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.00

7.50

0.00

23.50

KV3

 

Sơ cấp

60

6N

60

ĐỖ BẢO

UYÊN

Nữ

13.10.2007

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

9.30

0.00

28.30

KV3

 

 

61

6N

61

TÔ PHƯƠNG

NGHI

Nữ

03.01.2008

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.30

9.00

0.00

27.60

KV3

 

 

62

6N

62

TRẦN BẢO

MINH

Nữ

19.06.2008

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.05

7.50

0.00

23.60

KV3

 

 

63

6N

63

BÙI THỊ HÀ

KHANH

Nữ

12.02.2005

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.30

0.00

26.30

KV3

 

 

64

6N

64

NGUYỄN THỊ THU

TRANG

Nữ

17.03.2003

36 Dây

Kinh

Hà Giang

Lớp 9

9.20

8.50

0.75

27.65

KV1

 

 

65

6N

65

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

Nam

11.10.2007

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.70

9.30

0.00

28.70

KV3

 

 

66

6N

66

NGUYỄN THỊ NGỌC

LINH

Nữ

20.05.2007

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

9.00

0.00

27.40

KV3

 

 

67

6N

67

ĐOÀN THÙY

GIANG

Nữ

30.01.2007

Nguyệt

Kinh

Hải Phòng

Lớp 5

9.30

9.20

0.00

27.80

KV3

 

 

68

6N

68

TRƯƠNG HUYỀN

ANH

Nữ

08.09.2006

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.30

8.12

0.00

26.72

KV3

 

 

69

6N

69

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

02.11.2007

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.40

8.50

0.00

27.30

KV3

 

 

70

6N

70

TÔ VÕ THỤC

AN

Nữ

09.09.2008

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

8.00

0.00

26.00

KV3

 

 

71

6N

71

PHẠM ĐINH TRUNG

KIÊN

Nam

18.07.2006

Sáo

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

9.00

0.00

28.00

KV3

 

 

72

6N

72

NGÔ MINH

DƯƠNG

Nam

20.09.2007

Sáo

Kinh

Sơn La

Lớp 5

9.50

9.00

0.75

28.75

KV1

 

 

Danh sách trên gồm 72 thí sinh./.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn