Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7611975
Kết quả tuyển sinh Thứ ba, 07/07/2020

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH 2018 HỆ SƠ CẤP VÀ TRUNG CẤP KHOA PIANO  

(Kết quả trúng tuyển chính thức sẽ thông báo sau)

TT

Số

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

C/ngành          DỰ THI

DÂN TỘC

Văn hóa

TỈNH

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

GHI CHÚ

1

SC5

1

LÊ LAN

CHI

Nữ

20.10.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.93

7.50

0.00

23.37

KV3

 

 

2

SC5

2

LÊ BẢO

KHÁNH

Nữ

07.09.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.33

6.33

0.00

19.00

KV3

 

 

3

SC5

3

TRẦN

ĐỨC

Nam

25.08.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

3.00

3.33

0.00

9.33

KV3

 

 

4

SC5

4

PHẠM MINH

HẢI

Nữ

26.04.2010

Piano

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

5.00

5.67

0.00

15.67

KV3

 

 

5

SC5

5

NGUYỄN DANH

NHÂN

Nam

18.01.2010

Piano

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

5.50

6.33

0.00

17.33

KV3

 

 

6

9N

1

NGUYỄN ĐỖ HÒA

AN

Nữ

18.01.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.10

7.50

0.00

23.70

KV3

 

 

7

9N

3

NGUYỄN TÂM

NHI

Nữ

23.11.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.07

7.83

0.00

23.97

KV3

 

 

8

9N

4

LÊ THỊ MINH

PHƯƠNG

Nữ

19.08.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.77

8.00

0.00

25.53

KV3

 

 

9

9N

6

LÊ XUÂN

BÁCH

Nam

10.09.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.87

7.83

0.00

23.57

KV3

 

 

10

9N

7

LƯU GIA

LINH

Nữ

02.02.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.50

0.00

23.50

KV3

 

 

11

9N

8

TRẦN HOÀNG LÊ

THÀNH

Nam

19.10.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

9.03

8.83

0.00

26.90

KV3

 

 

12

9N

9

NGUYỄN TRẦN MAI

ANH

Nữ

30.01.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.70

8.37

0.00

25.77

KV3

 

 

13

9N

10

ĐÀM VŨ NHẬT

MINH

Nam

10.02.2009

Piano

Tày

Lớp 3

Hà Nội

8.73

8.40

0.00

25.87

KV3

 

 

14

9N

11

VŨ BẢO

THƯ

Nữ

03.12.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.83

8.43

0.00

26.10

KV3

 

 

15

9N

13

TRẦN NGỌC TRÂM

ANH

Nữ

30.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.20

8.77

0.00

27.17

KV3

 

 

16

9N

15

BÙI ANH

TUẤN

Nam

19.07.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.70

8.33

0.00

25.73

KV3

 

 

17

9N

17

LƯƠNG BẢO

ANH

Nữ

03.06.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.90

8.40

0.00

26.20

KV3

 

 

18

9N

18

ĐÀO NHẬT

ANH

Nam

17.01.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.63

8.00

0.00

25.27

KV3

 

 

19

9N

19

NGUYỄN VƯƠNG KHÁNH

CHI

Nữ

18.12.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.83

7.50

0.00

21.17

KV3

 

 

20

9N

20

TRẦN TUẤN

HÙNG

Nam

29.10.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.73

8.13

0.00

25.60

KV3

 

 

21

9N

21

NGUYỄN YẾN

TRANG

Nữ

15.11.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.93

8.40

0.00

26.27

KV3

 

 

22

9N

22

MAI THANH

Nữ

30.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

6.33

7.17

0.00

19.83

KV3

 

 

23

9N

23

NGUYỄN ĐỨC

MẠNH

Nam

13.12.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

5.83

6.67

0.00

18.33

KV3

 

 

24

9N

24

TRỊNH QUỲNH

TRANG

Nữ

28.12.2006

Piano

Mường

Lớp 6

Hòa Bình

0.00

0.00

0.00

0.00

KV1

01

Thiếu giấy KS

25

9N

25

NGUYỄN NHÂN

PHÚC

Nam

21.08.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

6.50

7.17

0.00

20.17

KV3

 

 

26

9N

26

TRƯƠNG HỒ

ĐIỆP

Nam

29.09.2006

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

8.87

8.33

0.00

26.07

KV3

 

 

27

9N

28

HOÀNG GIANG

ÁNH

Nữ

28.11.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.17

6.83

0.00

21.17

KV3

 

 

28

9N

29

NGUYỄN MINH

NGỌC

Nữ

10.10.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.63

8.17

0.00

25.43

KV3

 

 

29

9N

30

ĐỖ THẢO

VY

Nữ

11.08.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.67

7.83

0.00

23.17

KV3

 

 

30

9N

34

TẠ THU

HIỀN

Nữ

27.09.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.50

7.67

0.00

22.67

KV3

 

 

31

9N

35

NGUYỄN MAI

TRANG

Nữ

30.04.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.00

7.93

0.00

23.93

KV3

 

 

32

9N

36

VŨ THU HÀ

VY

Nữ

21.06.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.67

7.67

0.00

21.00

KV3

 

 

33

9N

37

VŨ KHÁNH

LINH

Nữ

28.06.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.67

8.10

0.00

25.43

KV3

 

 

34

9N

38

NGUYỄN TUỆ

NHI

Nữ

14.08.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.87

8.53

0.00

26.27

KV3

 

 

35

9N

42

NGUYỄN HOÀNG

ANH

Nữ

07.04.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

9.53

8.83

0.00

27.90

KV3

 

 

36

9N

46

ĐOÀN NGUYỄN NGỌC

KHUÊ

Nữ

19.03.2005

Piano

Tày

Lớp 7

Hà Nội

7.50

7.17

0.00

22.17

KV3

 

 

37

9N

49

NINH THỊ NGỌC

ANH

Nữ

25.10.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

9.13

8.60

0.00

26.87

KV3

 

 

38

9N

50

NGUYỄN LÊ TÂN

PHÚC

Nam

13.10.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.60

7.50

0.00

22.70

KV3

 

 

39

9N

52

LÊ QUANG

HÒA

Nam

12.02.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.83

0.00

23.83

KV3

 

 

40

9N

53

LÊ CẨM

Nữ

17.01.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

7.83

7.83

0.00

23.50

KV3

 

 

41

9N

54

NGUYỄN HOÀNG

NAM

Nam

17.01.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.07

7.83

0.00

23.97

KV3

 

 

42

9N

55

ĐỖ LÂM THIÊN

BẢO

Nam

07.09.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

9.07

8.27

0.00

26.40

KV3

 

 

43

9N

56

PHẠM BẢO

NAM

Nam

16.02.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.57

8.00

0.00

25.13

KV3

 

 

44

9N

57

NGUYỄN VŨ TRÀ

MY

Nữ

13.06.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.83

0.00

23.83

KV3

 

 

45

9N

60

NGUYỄN NHÃ

UYÊN

Nữ

17.06.2005

Piano

Kinh

Lớp 7

Hà Nội

7.50

7.83

0.00

22.83

KV3

 

 

46

9N

65

LÊ GIA

KHANH

Nam

12.04.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hải Phòng

0.00

0.00

0.00

0.00

KV3

 

 

47

9N

66

PHẠM MINH

HẢI

Nữ

26.04.2010

Piano

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

0.00

0.00

0.00

0.00

KV3

 

 

48

9N

71

NGUYỄN THÀNH

PHÁT

Nam

11.09.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.67

8.20

0.00

25.53

KV3

 

 

49

9N

72

LÊ PHAN

BÁCH

Nam

20.11.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.90

8.43

0.00

26.23

KV3

 

 

50

9N

73

QUÁCH PHƯƠNG

CHI

Nữ

31.10.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.17

8.00

0.00

24.33

KV3

 

 

51

9N

74

HÀ KIỀU

ANH

Nữ

08.01.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

8.00

0.00

24.00

KV3

 

 

52

9N

75

ĐẶNG MINH

ANH

Nữ

31.03.2010

Piano

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

8.07

8.00

0.00

24.13

KV3

 

 

53

9N

76

TRẦN KHÔI

VIỆT

Nam

06.01.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

7.50

7.83

0.00

22.83

KV3

 

 

54

9N

78

ĐÀO THANH

Nữ

11.03.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.90

8.17

0.00

23.97

KV3

 

 

55

9N

79

VŨ HOÀNG BẢO

CHÂU

Nữ

06.02.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.53

8.23

0.00

25.30

KV3

 

 

56

9N

80

NGUYỄN CÁT TUỆ

DI

Nữ

31.10.2008

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

7.00

7.33

0.00

21.33

KV3

 

 

57

9N

81

NICOLAE MARIA

LINH

Nữ

14.06.2006

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

8.00

7.83

0.25

24.08

KV2

 

 

58

9N

82

NGUYỄN VŨ HOÀNG

ANH

Nữ

14.04.2004

Piano

Kinh

Lớp 7

Hà Nội

8.70

8.23

0.00

25.63

KV3

 

 

59

9N

83

BÙI NGỌC

HIẾU

Nam

12.09.2005

Piano

Kinh

Lớp 7

Hà Nội

7.27

7.77

0.00

22.30

KV3

 

 

60

9N

84

TRẦN HÀ

PHƯƠNG

Nữ

12.10.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.60

8.03

0.00

25.23

KV3

 

 

61

9N

85

PHẠM TRẦN VIỆT

THÁI

Nam

25.09.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

7.17

7.50

0.00

21.83

KV3

 

 

62

9N

87

NGUYỄN NGỌC MINH

ANH

Nữ

29.07.2009

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

6.33

7.00

0.00

19.67

KV3

 

 

63

9N

88

NGUYỄN CHU CHLOE HUỆ

CHI

Nữ

01.11.2007

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.00

7.90

0.00

23.90

KV3

 

 

64

9N

89

NGUYỄN NAM

KHÁNH

Nam

20.07.2005

Piano

Kinh

Lớp 7

Hà Nội

8.67

8.40

0.00

25.73

KV3

 

 

Danh sách trên gồm 64 thí sinh./.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn