Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7247082
Kết quả tuyển sinh Thứ sáu, 28/02/2020

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH 2018 HỆ SƠ CẤP VÀ TRUNG CẤP KHOA NHẠC JAZZ

(Kết quả trúng tuyển chính thức sẽ thông báo sau)

STT

S

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

C/ngành          DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

GHI CHÚ

1

SC3

2

ĐỖ ANH

DUY

Nam

24.07.2008

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

6.50

5.76

0.00

18.76

KV3

 

sơ cấp

2

SC3

3

NGUYỄN NGỌC

MAI

Nữ

06.06.2002

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.00

5.00

0.25

17.25

KV2

 

sơ cấp

3

SC3

6

PHẠM TRUNG

KIÊN

Nam

23.11.2001

Guitare Jazz

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 11

6.00

5.83

0.75

18.58

KV1

 

sơ cấp

4

SC3

7

LÊ VŨ HUY

HOÀNG

Nam

30.08.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

3.90

3.90

0.00

11.70

KV3

 

Sơ cấp

5

SC3

8

TRẦN ANH

SƠN

Nam

29.12.2002

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.10

7.10

0.00

21.30

KV3

 

Sơ cấp

6

SC3

9

VŨ THÀNH 

LONG

Nam

06.09.2007

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

4.07

5.07

0.00

13.20

KV3

 

Sơ cấp

7

SC3

10

NGUYỄN HẠNH

NGUYÊN

Nữ

04.10.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

5.07

5.07

0.00

15.20

KV3

 

Sơ cấp

8

SC3

11

NGUYỄN CAO THÙY

DƯƠNG

Nữ

28.12.2007

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

5.00

5.00

0.00

15.00

KV3

 

Sơ cấp

9

7N

4

NGUYỄN NGỌC HÀ

LINH

Nữ

08.09.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.00

7.07

0.00

21.07

KV3

 

 

10

7N

10

DƯƠNG HOÀNG

TÙNG

Nam

07.07.2005

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.80

8.50

0.00

26.10

KV3

 

 

11

7N

11

NGUYỄN TRUNG

HIẾU

Nam

04.09.2006

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

5.16

4.33

0.00

14.65

KV3

 

 

12

7N

12

VŨ GIA

BẢO

Nam

09.05.2006

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.00

5.16

0.00

19.16

KV3

 

 

13

7N

13

NGUYỄN GIA

HÙNG

Nam

10.08.2007

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.70

9.53

0.00

28.93

KV3

 

 

14

7N

14

NGUYỄN HOÀNG

KHANG

Nam

21.01.2005

Piano Jazz

Kinh

Nam Định

Lớp 7

9.17

9.07

0.25

27.65

KV2

 

 

15

7N

15

NGUYỄN HOÀNG

ANH

Nam

13.08.2002

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.53

9.10

0.00

28.17

KV3

 

 

16

7N

17

TRẦN MINH

TÂM

Nữ

27.07.2006

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

0.00

0.00

0.00

0.00

KV3

 

 

17

7N

21

NGUYỄN VIỆT QUANG

HUY

Nam

12.09.2003

Guitare Jazz

Kinh

Đăk Lăk

Lớp 9

9.30

9.00

0.75

28.35

KV1

 

 

18

7N

22

NGUYỄN THÁI

ANH

Nam

07.03.2003

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.06

5.10

0.00

17.22

KV3

 

 

19

7N

24

PHẠM MẠNH

DŨNG

Nam

18.07.2005

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

8.00

0.00

26.00

KV3

 

 

20

7N

26

TỐNG KHÁNH

NAM

Nam

22.06.2005

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

3.83

3.50

0.00

11.16

KV3

 

 

21

7N

28

NGUYỄN BÙI ANH

Nam

01.03.2003

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.03

8.80

0.00

26.86

KV3

 

 

22

7N

33

NGÔ VIỆT

KHÁNH

Nam

04.06.2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.77

9.53

0.00

29.07

KV3

 

 

23

7N

35

NGUYỄN CÔNG

GIANG

Nam

16.12.2000

Gõ Jazz

Kinh

Đăk Lăk

Lớp 11

8.80

8.73

0.75

27.08

KV1

 

 

24

7N

40

PHẠM ĐỨC

LONG

Nam

21.05.2002

Piano Jazz

Kinh

Nam Định

Lớp 10

9.03

8.97

0.50

27.53

KV2-NT

 

 

25

7N

42

PHÙNG MINH

THÀNH

Nam

15.04.2006

Piano Jazz

Nùng

Cao Bằng

Lớp 6

7.00

7.97

2.00

23.97

KV1

01

 

26

7N

43

LÊ HIỀN 

MAI

Nữ

05.09.2005

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.07

6.13

0.00

18.27

KV3

 

 

27

7N

45

TRƯƠNG LƯU HIỂN

MINH

Nam

06.09.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

9.00

0.00

27.00

KV3

 

 

28

7N

46

TRIỆU KHOA

Nam

03.08.2007

Saxophone

Dao

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.23

0.00

26.23

KV3

 

 

29

7N

48

TRẦN VIẾT

NHẬT

Nam

02.02.2000

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

8.76

8.50

0.50

26.52

KV2-NT

 

 

30

7N

49

TRỊNH NINH NGỌC

MAI

Nữ

04.02.2006

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.10

7.00

0.00

21.20

KV3

 

 

31

7N

52

HUỲNH MINH

HOÀNG

Nam

04.12.2003

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.16

8.73

0.00

27.05

KV3

 

 

32

7N

54

BÙI LÊ KHÁNH

TƯỜNG

Nam

18.05.2006

Piano Jazz

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 6

6.07

7.07

0.50

19.70

KV2-NT

 

 

33

7N

55

NGUYỄN NGỌC PHÚC

MINH

Nữ

13.04.2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

7.07

6.07

0.00

20.20

KV3

 

 

34

7N

57

NGUYỄN THÁI

TUẤN

Nam

29,09.2000

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.30

7.00

0.00

21.60

KV3

 

 

35

7N

64

NGUYỄN BÙI NHẬT

ANH

Nam

10.07.2006

Piano Jazz

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 6

9.70

9.53

0.25

29.18

KV2

 

 

36

7N

71

HOÀNG 

LÂM

Nam

07.08.2005

Gõ jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

5.23

4.40

0.00

14.86

KV3

 

 

37

7N

75

PHAN HÀ

VƯƠNG

Nam

31.03.1998

Guitare Jazz

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

7.50

7.00

0.25

22.25

KV2

 

 

38

7N

76

TRẦN BẢO

LÂM

Nam

28.06.1992

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.96

8.00

0.00

25.92

KV3

 

 

39

7N

80

HỒ VIỆT TIẾN

MINH

Nam

15.12.2006

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.83

0.00

26.83

KV3

 

 

40

7N

96

NGUYỄN XUÂN

HÒA

Nam

23.09.2000

Bass Jazz

Kinh

Bắc Giang

Lớp 11

9.00

8.73

0.75

27.48

KV1

 

 

41

7N

101

NGUYỄN KIM HOÀNG

SANG

Nam

08.12.2004

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

5.10

4.40

0.00

14.60

KV3

 

 

42

7N

102

NGUYỄN HẢI

ĐỨC

Nam

03.09.1997

Guitare Jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

7.10

7.03

0.00

21.23

KV3

 

 

43

7N

103

LÊ ĐỨC

NGUYÊN

Nam

18.03.1999

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.46

8.03

0.25

25.20

KV2

 

 

44

7N

104

LÊ THANH TRUNG

NGHĨA

Nam

20.11.2007

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.83

0.00

26.83

KV3

 

 

45

7N

109

NGUYỄN QUỐC

KHÁNH

Nam

01.09.2008

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.23

8.53

0.00

26.99

KV3

 

 

46

7N

110

NGUYỄN NHƯ TUỆ

ANH

Nam

15.11.2008

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

8.00

0.00

26.00

KV3

 

 

Danh sách trên gồm 46 thí sinh./.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn