Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7508615
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 06/06/2020

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2018 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Tổng điểm = (điểm Chuyên ngành x 2) + Điểm trung bình Kiến thức tổng hợp + Điểm ưu tiên.   Điểm Piano cơ bản và điểm Văn là điểm điều kiện, không tính vào tổng điểm.

TT

SỐ

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

KHOA

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM C/ngành

ĐIỂM KTÂN

ĐIỂM GÂ

Điểm TB KTTH

Điểm cộng

Tổng điểm

ĐIỂM Piano CB

Điểm  Văn

KV

ƯT

Kết quả

1

ĐH

1

TRẦN VĂN

TRƯỜNG

Nam

24.10.1989

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

5.00

 

5.00

0.00

22.0

 

6.77

KV3

 

Trúng tuyển

2

ĐH

2

LÊ ĐỨC

ANH

Nam

15.12.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.80

9.75

 

9.75

0.00

29.4

 

7.23

KV3

 

Trúng tuyển

3

ĐH

3

NGUYỄN THÀNH

NAM

Nam

27.03.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Sán Dìu

Thái Nguyên

ĐHVH

8.00

7.50

8.20

7.85

2.00

25.9

 

7.00

KV1

01

Trúng tuyển

4

ĐH

4

PHẠM NGỌC MINH

CHÂU

Nữ

19.01.2000

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

10.00

9.50

 

9.50

0.00

29.5

 

8.43

KV3

 

Trúng tuyển

5

ĐH

5

TRƯƠNG THỊ

CHÂM

Nữ

06.11..1996

T/Nhạc

Thanh nhạc

Sán Dìu

Thái Nguyên

ĐHVH

8.50

6.07

7.60

6.84

2.00

25.8

 

6.47

KV2

01

Trúng tuyển

6

ĐH

6

TRẦN THU

TRANG

Nữ

07.08.1993

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

CĐNTHN

9.50

9.50

 

9.50

0.00

28.5

 

8.00

KV3

 

Trúng tuyển

7

ĐH

7

NGUYỄN THỊ HÀ

MY

Nữ

20.04.1993

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

CĐNTHN

8.50

7.00

7.70

7.35

0.25

24.6

 

6.83

KV2

 

Trúng tuyển

8

ĐH

8

LÊ TIẾN

ĐẠT

Nam

17.02.1999

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

8.50

9.07

6.50

7.79

0.50

25.3

 

6.40

KV2-NT

 

Trúng tuyển

9

ĐH

9

LÊ KHÁNH

LINH

Nữ

12.10.1996

AGO

E.keyboard

Kinh

Hưng Yên

THPT

9.00

8.00

 

8.00

0.00

26.0

 

6.93

KV3

 

Trúng tuyển

10

ĐH

10

NGUYỄN DUY

THẮNG

Nam

13.12.1999

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

7.00

 

7.00

0.00

24.0

 

6.50

KV3

 

Trúng tuyển

11

ĐH

11

NGUYỄN VŨ HÀ

GIANG

Nữ

17.08.2000

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

9.00

5.15

6.40

5.78

0.00

23.8

 

6.77

KV3

 

Trúng tuyển

12

ĐH

12

NGUYỄN VĂN

HẠ

Nam

10.11.1994

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

8.76

6.50

7.20

6.85

0.25

24.6

 

6.63

KV2

 

Trúng tuyển

13

ĐH

13

NGUYỄN THỦY

TIÊN

Nữ

21.02.1998

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

CĐNTHN

8.50

7.25

8.80

8.03

0.00

25.0

 

6.23

KV3

 

Trúng tuyển

14

ĐH

14

PHẠM QUỲNH

TRANG

Nữ

08.10.1999

Kèn Gõ

Flute

Kinh

Tuyên Quang

THPT

9.30

7.75

 

7.75

0.00

26.4

 

7.67

KV3

 

Trúng tuyển

15

ĐH

15

NGUYỄN THỊ DIỆU

HUYỀN

Nữ

23.12.2000

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

 

 

KV2-NT

 

Không         trúng tuyển

16

ĐH

16

LÊ THANH

Nữ

29.04.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.50

8.32

 

8.32

0.00

27.3

 

8.43

KV3

 

Trúng tuyển

17

ĐH

17

ĐINH QUỐC

TRỌNG

Nam

23.09.1998

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

6.50

 

6.50

0.00

24.5

 

5.20

KV3

 

Trúng tuyển

18

ĐH

18

NGUYỄN ĐÌNH

CÔNG

Nam

02.10.1999

NCTT

Nhị

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.50

5.00

 

5.00

 

24.0

 

6.47

KV3

 

Trúng tuyển

19

ĐH

19

NGUYỄN VĂN

ĐẠI

Nam

14.11.1992

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

 

 

 

 

 

 

 

6.27

KV2

 

Trúng tuyển

20

ĐH

20

LÊ THỊ

HIỀN

Nữ

07.04.1995

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

8.50

5.46

7.40

6.43

0.50

23.9

 

7.00

KV2-NT

 

Trúng tuyển

21

ĐH

21

HỒ THỊ KIM

LIÊN

Nữ

02.09.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ngãi

THPT

8.50

6.10

5.60

5.85

0.50

23.4

 

6.63

KV2-NT

 

Trúng tuyển

22

ĐH

22

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

THƯƠNG

Nữ

01.11.1998

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hòa Bình

THPT

8.50

7.00

7.90

7.45

0.00

24.5

 

6.97

KV3

 

Trúng tuyển

23

ĐH

23

TRẦN HOÀNG

MY

Nữ

08.12.1998

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

5.00

7.40

6.20

0.00

23.2

 

5.40

KV3

 

Trúng tuyển

24

ĐH

24

NGUYỄN THỊ THANH

HẢI

Nữ

01.01.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

8.86

8.28

 

8.28

0.00

26.0

 

7.87

KV3

 

Trúng tuyển

25

ĐH

25

LÊ THANH

Nữ

08.05.2000

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

5.06

7.50

 

7.50

0.25

17.9

 

8.17

KV2

 

Không         trúng tuyển

26

ĐH

26

NGUYỄN THỊ MAI

HƯƠNG

Nữ

17.08.2000

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

 

6.83

KV2

 

Không         trúng tuyển

27

ĐH

27

NGUYỄN THỊ HÀ

AN

Nữ

20.11.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.50

5.10

9.50

7.30

0.25

24.6

 

7.57

KV2

 

Trúng tuyển

28

ĐH

28

VƯƠNG TRUNG

KIÊN

Nam

30.07.1998

LSC

Sáng tác

Kinh

Thái Nguyên

CĐVHNT

8.25

5.00

5.40

5.20

0.25

22.0

6.50

6.40

KV2

 

Trúng tuyển

29

ĐH

29

NGUYỄN THẾ

VIỆT

Nam

04.10.1996

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

7.21

7.00

7.11

0.00

24.1

 

5.75

KV3

 

Trúng tuyển

30

ĐH

30

PHAN THỊ QUỲNH

ANH

Nữ

11.07.1993

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

9.00

7.50

8.00

7.75

0.50

26.3

 

8.10

KV2-NT

 

Trúng tuyển

31

ĐH

31

LÊ MẠNH

KHÁNH

Nam

09.12.1995

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

THPT

8.33

5.96

6.60

6.28

0.25

23.2

 

6.50

KV2

 

Trúng tuyển

32

ĐH

32

VŨ MINH

ĐỨC

Nam

16.01.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Đà Nẵng

THPT

8.50

8.14

7.00

7.57

0.00

24.6

 

5.00

KV3

 

Trúng tuyển

33

ĐH

33

NGUYỄN THỊ

NGỌC

Nữ

29.10.1995

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

8.50

5.21

6.50

5.86

0.50

23.4

 

5.50

KV2-NT

 

Trúng tuyển

34

ĐH

34

LÊ ĐỖ

THANH

Nam

19.04.1999

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

8.25

 

8.25

0.25

26.5

 

8.23

KV2

 

Trúng tuyển

35

ĐH

35

PHẠM ÁNH

LINH

Nữ

21.08.1998

NCTT

Sáo

Kinh

Thái Bình

THPT

9.50

7.75

 

7.75

0.25

27.0

 

6.97

KV2

 

Trúng tuyển

36

ĐH

36

ÂU THỊ HÀ

ANH

Nữ

13.07.1998

NCTT

Bầu

Cao Lan

Hà Nội

THPT

9.20

5.71

 

5.71

1.00

25.1

 

6.23

KV3

02

Trúng tuyển

37

ĐH

37

PHẠM HOÀNG

ANH

Nữ

11.06.2000

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

10.00

8.64

 

8.64

0.00

28.6

 

7.60

KV3

 

Trúng tuyển

38

ĐH

38

ĐÀO DƯƠNG

KHÁNH

Nam

14.01.2000

Kèn Gõ

Trombone

Kinh

Hà Nội

THPT

9.50

8.00

 

8.00

0.00

27.0

 

7.87

KV3

 

Trúng tuyển

39

ĐH

39

NGUYỄN MINH

HUYỀN

Nữ

31.08.2000

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

7.71

8.40

8.06

0.00

25.1

 

7.43

KV3

 

Trúng tuyển

40

ĐH

40

TRỊNH ĐAN

NHI

Nữ

18.10.2000

Dây

Violon

Kinh

Hải Phòng

THPT

9.80

7.57

 

7.57

0.00

27.2

 

6.70

KV3

 

Trúng tuyển

41

ĐH

41

NGUYỄN PHƯƠNG

ANH

Nữ

11.02.2000

Dây

Viola

Kinh

Hà Nội

THPT

9.56

7.64

 

7.64

0.00

26.8

 

7.27

KV3

 

Trúng tuyển

42

ĐH

42

TRẦN VÂN

LONG

Nam

05.05.2000

NCTT

Nguyệt

Kinh

Thái Bình

THPT

9.50

7.25

 

7.25

0.00

26.3

 

6.17

KV3

 

Trúng tuyển

43

ĐH

43

LÊ ANH

ĐỨC

Nam

26.02.1996

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.20

5.75

 

5.75

0.00

24.2

 

5.33

KV3

 

Trúng tuyển

44

ĐH

44

NGUYỄN HOÀNG HUỆ

ANH

Nữ

20.09.2000

T/Nhạc

Thanh nhạc

Nùng

Lạng Sơn

THPT

8.50

6.07

5.10

5.59

2.00

24.6

 

6.60

KV3

01

Trúng tuyển

45

ĐH

45

VŨ TUẤN

TÀI

Nam

15.05.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.16

9.50

 

9.50

0.00

27.8

 

7.30

KV3

 

Trúng tuyển

46

ĐH

46

NGUYỄN HUỲNH

PHƯỚC

Nam

12.03.2000

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

7.50

 

7.50

0.00

25.5

 

6.87

KV3

 

Trúng tuyển

47

ĐH

47

HOÀNG THU

TRANG

Nữ

28.06.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

THPT

8.50

2.60

3.00

2.80

0.25

20.1

 

6.07

KV2

 

Trúng tuyển

48

ĐH

48

PHẠM HUYỀN GIÁNG

NGỌC

Nữ

13.11.1999

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.25

8.00

8.13

0.00

25.1

 

8.27

KV3

 

Trúng tuyển

49

ĐH

49

TRẦN QUỐC

ĐẠT

Nam

24.08.2000

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.07

 

8.07

0.00

25.1

 

6.77

KV3

 

Trúng tuyển

50

ĐH

50

TRỊNH ĐỨC

LƯƠNG

Nam

22.05.1999

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Ninh Bình

THPT

9.20

7.57

 

7.57

0.00

26.0

 

6.53

KV3

 

Trúng tuyển

51

ĐH

51

NGUYỄN VĂN

QUYỀN

Nam

14.08.1994

NCTT

Sáo

Kinh

Hà Nội

THPT

8.60

7.57

 

7.57

0.00

24.8

 

5.73

KV3

 

Trúng tuyển

52

ĐH

52

MAI VĂN

TRƯỜNG

Nam

09.09.1996

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

8.50

5.82

4.30

5.06

0.50

22.6

 

5.80

KV2-NT

 

Trúng tuyển

53

ĐH

53

NGUYỄN THIỆN

THANH

Nữ

12.10.1996

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

7.82

8.40

8.11

0.00

25.1

 

6.20

KV3

 

Trúng tuyển

54

ĐH

54

ĐẶNG MINH

TRANG

Nữ

18.09.1999

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

8.30

9.00

8.60

8.80

0.00

25.4

6.00

8.00

KV3

 

Trúng tuyển

55

ĐH

55

NGUYỄN THỊ THU

TRANG

Nữ

15.11.2000

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

5.14

7.20

6.17

0.00

24.2

 

7.23

KV3

 

Trúng tuyển

56

ĐH

56

NGUYỄN HUY

HOÀNG

Nam

02.09.2000

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

9.00

5.57

7.00

6.29

0.50

24.8

 

5.73

KV2-NT

 

Trúng tuyển

57

ĐH

57

VŨ CÔNG

TUẤN

Nam

30.01.1998

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.60

7.75

 

7.75

0.00

27.0

 

8.13

KV3

 

Trúng tuyển

58

ĐH

58

CAO THỌ

Nam

07.10.1995

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

8.50

8.14

10.00

9.07

0.50

26.6

 

7.10

KV2-NT

 

Trúng tuyển

59

ĐH

59

NGUYỄN QUỲNH

ANH

Nữ

26.02.2000

NCTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

THPT

9.70

6.57

 

6.57

0.00

26.0

 

6.93

KV3

 

Trúng tuyển

60

ĐH

60

NGUYỄN HỮU

NGHĨA

Nam

14.10.1998

NCTT

Sáo

Kinh

Hưng Yên

THPT

8.40

6.57

 

6.57

0.00

23.4

 

5.33

KV3

 

Trúng tuyển

61

ĐH

61

TRẦN THANH

TÙNG

Nam

08.02.1997

NCTT

Sáo

Kinh

Nam Định

THPT

9.10

7.50

 

7.50

0.50

26.2

 

6.07

KV2-NT

 

Trúng tuyển

62

ĐH

62

NGUYỄN THỊ QUỲNH

HOA

Nữ

02.05.1998

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

8.50

8.14

10.00

9.07

0.25

26.3

 

7.37

KV2

 

Trúng tuyển

63

ĐH

63

NGUYỄN HỮU

VƯỢNG

Nam

30.08.1995

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

5.00

5.80

5.40

0.00

23.4

 

6.33

KV3

 

Trúng tuyển

64

ĐH

64

VŨ LÊ MAI

KHANH

Nữ

22.10.2000

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.60

7.60

8.10

0.00

25.1

6.50

6.13

KV3

 

Trúng tuyển

65

ĐH

65

NGUYỄN KIỀU

THẨM

Nam

01.02.1979

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

ĐHAN

8.00

Miễn

Miễn

 

0.00

 

 

Miễn

KV3

 

Trúng tuyển

66

ĐH

66

ĐẶNG TRƯỜNG

GIANG

Nam

03.03.1988

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

9.13

7.75

 

7.75

0.00

26.0

 

6.70

KV3

 

Trúng tuyển

67

ĐH

67

ĐINH VIỆT

HẢI

Nam

15.06.1999

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

CĐNTHN

8.50

7.50

 

7.50

0.00

24.5

 

6.77

KV3

 

Trúng tuyển

68

ĐH

68

THÁI BẢO

TRÂM

Nữ

02.06.2000

LSC

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

8.25

7.50

9.00

8.25

0.00

24.8

6.00

6.77

KV3

 

Trúng tuyển

69

ĐH

69

THÀNH THẢO

MI

Nữ

08.01.1998

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

8.30

8.75

10.00

9.38

0.00

26.0

5.50

6.47

KV3

 

Trúng tuyển

70

ĐH

70

NGUYỄN MAI

NGỌC

Nữ

29.12.2000

NCTT

36 dây

Kinh

Hà Nội

THPT

9.20

5.03

 

5.03

0.00

23.4

 

6.27

KV3

 

Trúng tuyển

71

ĐH

71

NGUYỄN THỊ BẰNG

LINH

Nữ

12.03.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

 

 

 

 

 

 

 

7.87

KV3

 

Trúng tuyển

72

ĐH

72

PHẠM MẠNH

HÙNG

Nam

01.08.1996

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

8.50

5.82

9.10

7.46

0.75

25.2

 

6.30

KV1

 

Trúng tuyển

73

ĐH

73

VŨ HUY

HOÀNG

Nam

01.07.2000

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

8.00

8.75

9.10

8.93

0.00

24.9

6.00

6.87

KV3

 

Trúng tuyển

74

ĐH

74

TRẦN THẾ

MẪN

Nam

10.07.1998

NCTT

Sáo

Kinh

Bắc Ninh

THPT

7.00

7.00

 

7.00

0.00

21.0

 

5.73

KV3

 

Không         trúng tuyển

75

ĐH

75

HOÀNG HẢI

YẾN

Nữ

05.02.2000

NCTT

Tranh

Tày

Lạng Sơn

THPT

9.60

6.82

 

6.82

2.00

28.0

 

6.50

KV3

01

Trúng tuyển

76

ĐH

76

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

04.02.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

5.64

5.20

5.42

1.00

24.4

 

7.23

KV2

02

Trúng tuyển

77

ĐH

77

MAI HUYỀN

TRANG

Nữ

22.09.1998

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

THPT

9.60

7.57

 

7.57

0.00

26.8

 

6.07

KV3

 

Trúng tuyển

78

ĐH

78

TRẦN QUỲNH

ANH

Nữ

29.02.1996

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

8.00

 

8.00

0.00

26.0

 

5.97

KV3

 

Trúng tuyển

79

ĐH

79

LÊ QUÝ

TRUNG

Nam

13.12.1999

NCTT

Sáo

Kinh

Hà Nam

THPT

8.80

7.25

 

7.25

0.25

25.1

 

5.97

KV2

 

Trúng tuyển

80

ĐH

80

NGÔ ANH

TÀI

Nam

23.10.1998

Piano

Piano

Kinh

Thái Nguyên

THPT

8.80

6.50

 

6.50

0.00

24.1

 

7.40

KV3

 

Trúng tuyển

81

ĐH

81

ĐINH BÁ

NAM

Nam

11.06.1998

NCTT

Nguyệt

Kinh

Thái Bình

THPT

9.50

7.75

 

7.75

0.00

26.8

 

5.90

KV3

 

Trúng tuyển

82

ĐH

82

NGUYỄN ANH

DŨNG

Nam

17.10.1998

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

6.16

5.25

 

5.25

0.00

17.6

 

6.03

KV3

 

Không         trúng tuyển

83

ĐH

83

MAI CÔNG

HOAN

Nam

25.01.2000

NCTT

Sáo

Kinh

Thái Bình

THPT

9.43

7.00

 

7.00

0.00

25.9

 

6.00

KV3

 

Trúng tuyển

84

ĐH

84

NGUYỄN HÀ

LINH

Nữ

29.08.1999

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

THPT

 

 

 

 

 

 

 

8.25

KV3

 

Trúng tuyển

85

ĐH

85

NGUYỄN THU

GIANG

Nữ

09.12.2000

Dây

Cello

Kinh

Hà Nội

THPT

 

 

 

 

 

 

 

7.37

KV3

 

Trúng tuyển

86

ĐH

86

PHÓ DUY

PHƯƠNG

Nam

12.10.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

9.80

5.00

 

5.00

0.00

24.6

 

7.57

KV3

 

Trúng tuyển

87

ĐH

87

NGUYỄN HUỆ

PHƯƠNG

Nữ

25.11.1999

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.00

5.32

5.70

5.51

0.00

21.5

 

6.07

KV3

 

Trúng tuyển

88

ĐH

88

NGUYỄN THỊ THU

HẰNG

Nữ

04.08.1987

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

ĐHSPAN

7.00

6.07

6.20

6.14

0.25

20.4

 

Miễn

KV2

 

Không         trúng tuyển

89

ĐH

89

ĐẶNG ANH

TUẤN

Nam

18.08.1993

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

7.07

5.50

6.29

0.00

23.3

 

7.63

KV3

 

Trúng tuyển

90

ĐH

90

LĂNG THỊ VÂN

ANH

Nữ

30.01.2000

T/Nhạc

Thanh nhạc

Nùng

Thái Nguyên

THPT

8.00

6.39

2.20

4.30

2.00

22.3

 

6.43

KV2

01

Trúng tuyển

91

ĐH

91

CÀ THỊ KIM

CHI

Nữ

16.10.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Tày

Bắc Kạn

THPT

8.50

0.68

3.80

2.24

2.00

21.2

 

6.27

KV1

01

Trúng tuyển

92

ĐH

92

PHẠM HỒNG

CẨM

Nữ

11.08.2000

Dây

Cello

Kinh

Nam Định

THPT

9.80

9.25

 

9.25

0.00

28.9

 

7.93

KV3

 

Trúng tuyển

93

ĐH

93

NGÔ NGỌC

THỦY

Nữ

01.07.2000

NCTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

THPT

9.30

6.57

 

6.57

0.00

25.2

 

6.83

KV3

 

Trúng tuyển

94

ĐH

94

PHAN ĐĂNG

QUÂN

Nam

22.02.2000

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

THPT

9.50

6.28

 

6.28

0.00

25.3

 

6.63

KV3

 

Trúng tuyển

95

ĐH

95

NGUYỄN TUẤN

HƯNG

Nam

14.04.1999

LSC

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

8.20

8.10

8.50

8.30

0.25

25.0

5.00

6.50

KV2

 

Trúng tuyển

96

ĐH

96

HOÀNG HÀ

MỸ

Nữ

27.02.1997

T/Nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

0.00

1.10

0.55

0.00

17.6

 

6.93

KV3

 

Trúng tuyển

Danh sách trên có 96 thí sinh./. 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn