Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7246758
Kết quả tuyển sinh Thứ sáu, 28/02/2020

KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2018 HỆ SƠ CẤP VÀ TRUNG CẤP KHOA ACCORDEON-GUITARE-ORGAN

Tổng điểm = (điểm chuyên ngành x2) + điểm năng khiếu + điểm ưu tiên

TT

Số

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

C/ngành          DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

Kết quả            

Ghi chú

1

SC3

1

BÙI HOÀNG

LỰC

Nam

08.06.2003

E.keyboard

Mường

Yên Bái

Lớp 9

9.00

9.00

2.00

29.0

KV1

01

Chuyển Sơ cấp

 

2

7N

2

PHAN LẠC

THÀNH

Nam

11.03.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

8.83

0.00

26.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

7N

3

NGUYỄN NGỌC

ÁNH

Nữ

20.02.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

9.16

0.00

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

SC3

4

VŨ THÀNH

LONG

Nam

06.09.2007

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.66

0.00

26.7

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

5

7N

5

PHAN KHÁNH

THƠ

Nữ

15.09.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.83

0.00

26.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

7N

6

NGUYỄN ĐỨC

TRÍ

Nam

01.11.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.50

8.33

0.00

25.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

7N

7

CUNG HÀ BẢO

ANH

Nữ

24.12.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.86

8.60

0.00

26.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

7N

8

CUNG HÀ BẢO

NGÂN

Nữ

10.03.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.83

9.00

0.00

26.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

7N

9

HẠ MẠNH

ĐỨC

Nam

09.01.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.50

9.16

0.00

28.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

SC3

13

ĐÀM THANH

NGA

Nữ

08.09.2008

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

11

7N

18

NGUYỄN HOÀNG

ANH

Nam

17.06.2004

E.keyboard

Kinh

Lào Cai

Lớp 8

9.00

9.00

0.75

27.8

KV1

 

Trúng tuyển

 

12

7N

23

NGUYỄN NHẬT

MINH

Nam

09.04.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

7N

25

VŨ TRUNG

KIÊN

Nam

01.03.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

8.66

0.00

26.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

7N

29

NGUYỄN THỊ

HIỀN

Nữ

06.08.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

8.83

0.00

26.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

7N

30

LÊ KIM

CHI

Nữ

01.01.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

7N

31

TRƯƠNG QUỐC

HUY

Nam

11.06.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

7.00

6.66

0.00

20.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

17

7N

32

NGUYỄN HOÀNG

PHƯƠNG

Nam

02.10.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.50

8.50

0.00

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

7N

34

LÂM HÀ

ANH

Nữ

08.12.2007

E.Keyboard

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 5

8.53

8.33

0.25

25.6

KV2

 

Trúng tuyển

 

19

7N

37

ĐỖ LƯƠNG

DUYÊN

Nữ

06.06.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.00

7.00

0.00

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

20

7N

38

ĐỖ KHÁNH

NGỌC

Nữ

24.06.2007

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

21

7N

39

NGUYỄN HƯƠNG

GIANG

Nữ

19.11.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

8.83

0.25

27.1

KV2

 

Trúng tuyển

 

22

7N

41

LÊ GIA

BẢO

Nữ

28.09.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.76

7.83

0.00

23.4

KV3

 

Không trúng tuyển

 

23

7N

44

ĐỖ LÂM THIÊN

BẢO

Nam

07.09.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.50

0.00

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

24

7N

47

NGUYỄN HUY MINH

BẢO

Nam

29.09.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

25

7N

51

HOÀNG ĐỖ QUỲNH

ANH

Nữ

09.09.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

6.83

7.16

0.00

20.8

KV3

 

Không trúng tuyển

 

26

7N

53

NGUYỄN NGỌC

QUÝ

Nam

27.10.2003

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

7.00

7.00

0.25

21.3

KV2

 

Không trúng tuyển

 

27

7N

56

NGUYỄN HƯƠNG

Nữ

18.10.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

7.00

7.16

0.25

21.4

KV2

 

Không trúng tuyển

 

28

7N

58

PHÍ XUÂN

BÌNH

Nam

23.09.2007

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.00

6.66

0.00

20.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

29

7N

59

KIỀU CÔNG

DUY

Nam

04.10.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.76

8.50

0.00

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

30

7N

60

LÊ TRUNG

HIẾU

Nam

05.11.1998

Guitare

Kinh

Tuyên Quang

Lớp 12

7.50

7.33

0.75

23.1

KV1

 

Chuyển Sơ cấp

 

31

7N

63

NGUYỄN BẢO

Nam

19.11.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.16

7.00

0.00

21.3

KV3

 

Không trúng tuyển

 

32

7N

65

NGUYỄN MINH

QUÂN

Nam

09.07.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

33

7N

67

LƯU NGUYỄN PHI

YẾN

Nữ

05.02.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.50

8.50

0.00

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

34

7N

68

VŨ HOÀNG

BÁCH

Nam

14.02.2007

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.50

7.00

0.00

22.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

35

7N

69

TRẦN HƯƠNG

Nữ

06.02.1999

Guitare

Kinh

Hải Dương

THPT

7.50

7.33

0.50

22.8

KV2-NT

 

Chuyển Sơ cấp

 

36

7N

70

NGUYỄN PHẠM HÀ

ANH

Nữ

13.12.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.50

9.50

0.00

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

37

7N

72

THIỀU HÀ BẢO

KHANH

Nữ

23.11.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

38

7N

77

TRẦN PHƯƠNG

LINH

Nữ

07.12.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.00

7.00

0.00

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

39

7N

78

LÊ MINH

THƯ

Nữ

01.04.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

40

7N

79

PHẠM MAI

ANH

Nữ

18.12.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.26

9.00

0.00

27.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

41

7N

81

ĐÀO TUẤN

ANH

Nam

16.06.2004

E.Keyboard

Kinh

Nam Định

Lớp 8

6.50

6.83

0.25

20.1

KV2

 

Không trúng tuyển

 

42

7N

84

CHU TUẤN

NGỌC

Nam

03.02.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

0.25

27.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

43

7N

85

TRẦN KHÁNH

LINH

Nữ

29.04.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

44

7N

89

BÙI ĐÌNH

HÙNG

Nam

17.11.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

9.00

0.25

27.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

45

7N

91

NGUYỄN VŨ HOÀNG

ANH

Nữ

14.04.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

46

7N

99

BÙI PHẠM NHẬT

ANH

Nữ

16.02.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

6.33

6.83

0.00

19.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

47

7N

106

BÙI KHÁNH

AN

Nam

05.05.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.00

6.66

0.00

20.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

Danh sách trên gồm 47 thí sinh./. 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn