Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7246761
Kết quả tuyển sinh Thứ sáu, 28/02/2020

KẾT QUẢ TUYỂN SINH 2018 HỆ SƠ CẤP VÀ TRUNG CẤP 9 NĂM KHOA DÂY    

Tổng điểm = (điểm chuyên ngành x2) + điểm năng khiếu + điểm ưu tiên

 

TT

SỐ

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

C/ngành          DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

Kết quả            

GHI CHÚ

1

9N

2

CAO  TRÚC

LINH

Nữ

12.07.2010

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

9.20

9.20

0.00

27.6

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

2

9N

5

BÙI MINH

QUANG

Nam

05.01.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

SC3

5

TÔ HIỀN

PHƯƠNG

Nữ

11.04.2008

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.00

7.00

0.00

21.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

4

9N

12

NGUYỄN THỊ HUYỀN

LINH

Nữ

15.04.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

5.00

5.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

5

SC3

12

BẠCH KHẢI

VỸ

Nam

12.04.2008

Cello

Mường

Hà Nội

Lớp 4

4.00

5.00

1.00

14.0

KV3

02

Không trúng tuyển

 

6

9N

14

NGUYỄN ĐOÀN HẠNH

NGUYÊN

Nữ

16.07.2008

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

9N

16

NGUYỄN TRẦN THANH

Nữ

28.03.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.80

9.00

0.00

26.6

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

8

7N

19

PHẠM GIA THÙY

DƯƠNG

Nữ

01.05.2009

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

5.00

5.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

9

7N

20

ĐỖ NGUYỄN GIA

ANH

Nam

27.06.2005

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

5.00

5.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

10

7N

27

NGUYỄN ĐĂNG THANH

TRÀ

Nữ

20.09.2005

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.66

8.00

0.00

23.3

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

11

9N

27

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

02.08.2006

C.Bass

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.00

7.00

0.00

21.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

Thi Violon

12

9N

31

VŨ TRẦN MINH

TUỆ

Nữ

05.10.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.80

8.80

0.00

26.4

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

13

9N

32

NGUYỄN VŨ HUYỀN

LINH

Nữ

04.01.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.50

8.00

0.00

23.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

Thi Violon

14

9N

33

VŨ MAI

TRANG

Nữ

27.11.2007

Violon

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 5

8.00

8.00

0.25

24.3

KV2

 

Chuyển Sơ cấp

 

15

9N

39

TRƯƠNG BẢO

ANH

Nữ

25.10.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.50

9.50

0.00

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

9N

40

LÊ NGUYỄN THÙY

ANH

Nữ

23.11.2008

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

6.00

6.00

0.00

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

17

9N

41

NGUYỄN QUANG

ANH

Nam

09.02.2010

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

18

9N

43

NGUYỄN KHÁNH HÀ

ANH

Nữ

04.05.2007

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.00

8.00

0.00

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

19

9N

44

ĐOÀN HỒNG

MINH

Nữ

31.05.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.80

9.00

0.00

26.6

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

20

9N

45

NGUYỄN MINH

QUANG

Nam

22.07.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

6.00

6.00

0.00

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

21

9N

47

NGUYỄN THANH

NGA

Nữ

12.04.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.53

8.53

0.00

25.6

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

22

9N

48

MAI KHÁNH

CHI

Nữ

06.08.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.80

8.53

0.00

26.1

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

23

7N

50

NGUYỄN BẢO

TRÂN

Nữ

07.11.2007

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

5.00

5.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

24

9N

51

LƯƠNG DIỆU

ANH

Nữ

02.10.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

6.00

6.00

0.00

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

25

9N

58

TRẦN NGỌC DIỆU

HÂN

Nữ

11.06.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

9.00

0.00

26.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

26

9N

59

ĐỖ HIỀN

MINH

Nữ

10.06.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.00

7.00

0.00

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

27

9N

61

ĐINH THỊ HIỀN

CHÂU

Nữ

09.11.2007

Violon

Nùng

Lạng Sơn

Lớp 4

8.80

8.50

0.75

26.9

KV1

 

Chuyển Sơ cấp

 

28

9N

62

HỒ YẾN

VY

Nữ

01.10.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

5.00

5.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

29

9N

63

DƯƠNG MINH

NGỌC

Nữ

10.02.2010

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

6.50

6.50

0.00

19.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

30

9N

64

PHẠM HỮU

TOÀN

Nam

13.01.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

31

9N

67

TRỊNH VŨ THỤY

ANH

Nữ

03.04.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

6.16

5.33

0.00

17.7

KV3

 

Không trúng tuyển

 

32

9N

68

LÊ HOÀNG NGỌC

MINH

Nữ

16.09.2007

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.50

8.00

0.00

23.0

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

Thi Violon

33

9N

69

ĐẶNG KIỀU

LINH

Nữ

19.10.2010

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

6.00

6.00

0.00

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

34

9N

70

NGUYỄN DIỆU

CHÂU

Nữ

01.05.2009

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

5.00

5.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

35

7N

74

NGUYỄN HỮU

LƯƠNG

Nam

05.05.2007

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

4.00

4.00

0.00

12.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

36

9N

77

TRẦN NGỌC

NAM

Nam

17.09.2008

Viola

Kinh

Nam Định

Lớp 4

8.00

8.00

0.25

24.3

KV2

 

Trúng tuyển

Thi Violon

37

9N

86

VŨ THỊ CHÂU

ANH

Nữ

14.02.2010

Violon

Kinh

Lào Cai

Lớp 3

9.00

9.00

0.75

27.8

KV1

 

Trúng tuyển

 

38

7N

86

ĐỖ TÚ

UYÊN

Nữ

27.12.2007

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

5.00

6.00

0.00

16.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

39

7N

87

VŨ ĐỖ MINH

TRÍ

Nam

12.08.2008

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

0.00

0.00

0.00

0.0

KV3

 

Không trúng tuyển

Bỏ thi

40

7N

88

LÊ NGUYÊN

THẢO

Nữ

24.04.2008

Viola

Kinh

Đà Nẵng

Lớp 4

7.50

7.50

0.00

22.5

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

41

7N

92

TẠ NGÂN

AN

Nữ

14.10.2008

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

5.00

5.00

0.00

15.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

42

7N

95

NGÔ NGỌC

DIỆP

Nữ

18.10.2003

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

7.66

8.00

0.00

23.3

KV3

 

Chuyển Sơ cấp

 

43

7N

100

NGUYỄN KIM HOÀNG

SANG

Nam

08.12.2004

C.Bass

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.16

7.50

0.00

23.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

44

7N

105

ĐÀO NHẬT

QUANG

Nam

04.10.2007

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.00

8.00

0.00

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

45

7N

108

CÔNG NGỌC HUY

HOÀNG

Nam

11.08.2007

C.Bass

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.00

7.33

0.00

23.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

Danh sách trên gồm 45 thí sinh./. 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn