Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7508551
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 06/06/2020

       DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ SƠ CẤP NĂM 2018 

Tổng điểm = (điểm chuyên ngành x2) + điểm năng khiếu + điểm ưu tiên

TT

TT Hệ

Số

BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

KHOA

C/ngành          DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN         HÓA

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

Kết quả         

Ghi chú

1

1

4N

225

ĐOÀN PHẠM KHÁNH

AN

Nam

16.01.2003

T/NHẠC

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

9.50

0.00

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

2

4N

99

ĐẶNG KHÁNH

VY

Nữ

18.08.2004

T/NHẠC

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.50

9.00

0.00

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

3

4N

66

CHẾ THỤC

ANH

Nữ

12.05.2004

T/NHẠC

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.60

8.00

0.00

25.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

4

4N

49

NGUYỄN SĨ HỒNG

PHÚC

Nam

13.07.2003

T/NHẠC

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

8.00

0.00

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

1

6N

1

ĐÀO HỒNG

NGỌC

Nữ

16.12.2007

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.40

8.50

0.00

27.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

2

6N

3

ĐẶNG CHÂU

ANH

Nữ

30.04.2007

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.60

9.07

0.00

28.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

3

6N

5

NGUYỄN THÁI

AN

Nữ

31.05.2007

NCTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.30

8.00

0.00

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

4

6N

6

TRẦN HOÀNG

PHÚC

Nam

03.05.2007

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.30

9.00

0.00

27.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

5

6N

8

PHẠM KHÁNH

AN

Nữ

05.12.2007

NCTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

8.50

0.00

26.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

6

6N

10

TRỊNH GIA

HƯNG

Nam

26.11.2007

NCTT

Sáo

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.25

0.00

26.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

7

6N

11

TRẦN MAI

ANH

Nữ

27.02.2007

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.80

9.22

0.00

28.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

8

6N

12

HOÀNG VIỆT

TRUNG

Nam

20.04.2008

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.70

9.00

0.00

28.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

9

6N

13

NGUYỄN NGỌC MINH

CHÂU

Nữ

19.07.2007

NCTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.32

8.00

0.00

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

10

6N

15

PHẠM HÀ

LINH

Nữ

06.03.2007

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

7.87

0.00

25.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

11

6N

16

NGUYỄN NGỌC HẢI

ANH

Nữ

14.10.2007

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.30

8.47

0.00

27.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

12

6N

18

HOÀNG GIA

MINH

Nam

24.03.2007

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.10

8.70

0.00

26.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

13

6N

20

DƯƠNG PHI

YẾN

Nữ

04.03.2007

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.80

9.50

0.00

29.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

14

6N

21

NGUYỄN

AMY

Nữ

31.03.2007

NCTT

Nguyệt

Kinh

Bắc Giang

Lớp 5

9.50

9.50

0.75

29.3

KV1

 

Trúng tuyển

 

19

15

6N

22

NGUYỄN VŨ

ANH

Nam

15.05.2007

NCTT

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.50

0.00

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

20

16

6N

26

VÕ HOÀI

ANH

Nữ

16.04.2005

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

21

17

6N

29

TRẦN LÊ KHÁNH

LINH

Nữ

20.06.2008

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.50

8.40

0.00

27.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

22

18

6N

30

NGUYỄN NGUYÊN

CHÂU

Nữ

24.12.2007

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.60

9.00

0.00

28.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

23

19

6N

31

PHẠM NHẠC

LINH

Nữ

17.08.2007

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.80

9.00

0.00

28.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

24

20

6N

33

TRẦN DẠ

KHÁNH

Nữ

22.05.2007

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

8.25

0.00

27.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

25

21

6N

34

NGUYỄN THÁI LINH

ĐAN

Nữ

08.12.2007

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.00

0.00

28.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

26

22

6N

36

NGUYỄN QUỲNH

MAI

Nữ

04.06.2007

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.40

8.37

0.00

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

27

23

6N

40

TRẦN THANH

THẢO

Nữ

15.02.2006

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.50

0.00

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

28

24

6N

42

NGUYỄN MỸ

ANH

Nữ

16.02.2007

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.60

9.20

0.00

28.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

29

25

6N

44

TRẦN HOÀNG

AN

Nữ

28.12.2007

NCTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.00

0.00

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

30

26

6N

47

NGUYỄN XUÂN

PHƯƠNG

Nữ

01.03.2007

NCTT

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

9.50

0.00

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

31

27

6N

49

NGUYỄN NHẬT

KIM

Nữ

05.11.2007

NCTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

7.50

0.00

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

32

28

6N

50

NGUYỄN HIỀN

ANH

Nữ

23.01.2008

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.30

8.25

0.00

26.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

33

29

6N

52

TRẦN ĐĂNG

QUANG

Nam

28.10.2007

NCTT

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.30

0.00

26.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

34

30

6N

59

LÊ HIỀN BẢO

CHÂU

Nữ

20.09.2005

NCTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.00

7.50

0.00

23.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

35

31

6N

61

TÔ PHƯƠNG

NGHI

Nữ

03.01.2008

NCTT

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.30

9.00

0.00

27.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

36

32

6N

62

TRẦN BẢO

MINH

Nữ

19.06.2008

NCTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.05

7.50

0.00

23.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

37

33

6N

65

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

Nam

11.10.2007

NCTT

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.70

9.30

0.00

28.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

38

34

6N

66

NGUYỄN THỊ NGỌC

LINH

Nữ

20.05.2007

NCTT

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

9.00

0.00

27.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

39

35

6N

67

ĐOÀN THÙY

GIANG

Nữ

30.01.2007

NCTT

Nguyệt

Kinh

Hải Phòng

Lớp 5

9.30

9.20

0.00

27.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

40

36

6N

69

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

02.11.2007

NCTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.40

8.50

0.00

27.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

41

37

6N

70

TÔ VÕ THỤC

AN

Nữ

09.09.2008

NCTT

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

8.00

0.00

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

42

38

6N

72

NGÔ MINH

DƯƠNG

Nam

20.09.2007

NCTT

Sáo

Kinh

Sơn La

Lớp 5

9.50

9.00

0.75

28.8

KV1

 

Trúng tuyển

 

43

1

7N

103

LÊ ĐỨC

NGUYÊN

Nam

18.03.1999

JAZZ

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.46

8.03

0.25

25.2

KV2

 

Trúng tuyển

 

44

2

7N

75

PHAN HÀ

VƯƠNG

Nam

31.03.1998

JAZZ

Guitare Jazz

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

7.50

7.00

0.25

22.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

45

3

7N

57

NGUYỄN THÁI

TUẤN

Nam

29,09.2000

JAZZ

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.30

7.00

0.00

21.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

46

4

7N

102

NGUYỄN HẢI

ĐỨC

Nam

03.09.1997

JAZZ

Guitare Jazz

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

7.10

7.03

0.00

21.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

47

5

7N

42

PHÙNG MINH

THÀNH

Nam

15.04.2006

JAZZ

Piano Jazz

Nùng

Cao Bằng

Lớp 6

7.00

7.97

2.00

24.0

KV1

01

Trúng tuyển

 

48

6

SC3

8

TRẦN ANH

SƠN

Nam

29.12.2002

JAZZ

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.10

7.10

0.00

21.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

49

7

7N

49

TRỊNH NINH NGỌC

MAI

Nữ

04.02.2006

JAZZ

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.10

7.00

0.00

21.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

50

8

7N

4

NGUYỄN NGỌC HÀ

LINH

Nữ

08.09.2005

JAZZ

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.00

7.07

0.00

21.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

51

9

7N

55

NGUYỄN NGỌC PHÚC

MINH

Nữ

13.04.2003

JAZZ

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

7.07

6.07

0.00

20.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

52

10

7N

109

NGUYỄN QUỐC

KHÁNH

Nam

01.09.2008

JAZZ

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.23

8.53

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

Lớp 4

53

11

7N

110

NGUYỄN NHƯ TUỆ

ANH

Nam

15.11.2008

JAZZ

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

8.00

0.00

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

Lớp 4

54

1

SC3

1

BÙI HOÀNG

LỰC

Nam

08.06.2003

AGO

E.keyboard

Mường

Yên Bái

Lớp 9

9.00

9.00

2.00

29.0

KV1

01

Trúng tuyển

 

55

2

SC3

4

VŨ THÀNH

LONG

Nam

06.09.2007

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.66

0.00

26.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

56

3

SC3

13

ĐÀM THANH

NGA

Nữ

08.09.2008

AGO

E.keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

57

4

7N

60

LÊ TRUNG

HIẾU

Nam

05.11.1998

AGO

Guitare

Kinh

Tuyên Quang

Lớp 12

7.50

7.33

0.75

23.1

KV1

 

Trúng tuyển

 

58

5

7N

68

VŨ HOÀNG

BÁCH

Nam

14.02.2007

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.50

7.00

0.00

22.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

59

6

7N

69

TRẦN HƯƠNG

Nữ

06.02.1999

AGO

Guitare

Kinh

Hải Dương

THPT

7.50

7.33

0.50

22.8

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

60

1

7N

1

ÔNG HIỂU

LINH

Nữ

11.01.2010

KÈN GÕ

Flute

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

9.50

9.50

0.00

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

61

2

7N

82

NGUYỄN TẤN

MẠNH

Nam

11.02.2008

KÈN GÕ

Gõ GH

Kinh

Hà Giang

Lớp 4

9.00

9.00

0.75

27.8

KV1

 

Trúng tuyển

 

62

1

7N

27

NGUYỄN ĐĂNG THANH

TRÀ

Nữ

20.09.2005

DÂY

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.66

8.00

0.00

23.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

63

2

9N

32

NGUYỄN VŨ HUYỀN

LINH

Nữ

04.01.2006

DÂY

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.50

8.00

0.00

23.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

64

3

9N

68

LÊ HOÀNG NGỌC

MINH

Nữ

16.09.2007

DÂY

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.50

8.00

0.00

23.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

65

4

7N

88

LÊ NGUYÊN

THẢO

Nữ

24.04.2008

DÂY

Viola

Kinh

Đà Nẵng

Lớp 4

7.50

7.50

0.00

22.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

66

5

SC3

5

TÔ HIỀN

PHƯƠNG

Nữ

11.04.2008

DÂY

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.00

7.00

0.00

21.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

67

6

7N

95

NGÔ NGỌC

DIỆP

Nữ

18.10.2003

DÂY

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

7.66

8.00

0.00

23.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

68

7

9N

27

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

02.08.2006

DÂY

C.Bass

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.00

7.00

0.00

21.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

69

8

9N

81

NICOLAE MARIA

LINH

Nữ

14.06.2006

DÂY

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.00

9.00

0.25

25.3

KV2

 

Trúng tuyển

Thi Piano

70

1

9N

2

CAO  TRÚC

LINH

Nữ

12.07.2010

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

9.20

9.20

0.00

27.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

71

2

9N

41

NGUYỄN QUANG

ANH

Nam

09.02.2010

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

9.00

9.00

0.00

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

72

3

9N

61

ĐINH THỊ HIỀN

CHÂU

Nữ

09.11.2007

DÂY

Violon

Nùng

Lạng Sơn

Lớp 4

8.80

8.50

0.75

26.9

KV1

 

Trúng tuyển

 

73

4

9N

16

NGUYỄN TRẦN THANH

Nữ

28.03.2009

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.80

9.00

0.00

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

74

5

9N

44

ĐOÀN HỒNG

MINH

Nữ

31.05.2009

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.80

9.00

0.00

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

75

6

9N

31

VŨ TRẦN MINH

TUỆ

Nữ

05.10.2007

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.80

8.80

0.00

26.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

76

7

9N

48

MAI KHÁNH

CHI

Nữ

06.08.2009

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.80

8.53

0.00

26.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

77

8

9N

58

TRẦN NGỌC DIỆU

HÂN

Nữ

11.06.2007

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

9.00

0.00

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

78

9

9N

47

NGUYỄN THANH

NGA

Nữ

12.04.2007

DÂY

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.53

8.53

0.00

25.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

79

10

9N

33

VŨ MAI

TRANG

Nữ

27.11.2007

DÂY

Violon

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 5

8.00

8.00

0.25

24.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

80

1

9N

1

NGUYỄN ĐỖ HÒA

AN

Nữ

18.01.2008

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.10

7.50

0.00

23.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

81

2

9N

3

NGUYỄN TÂM

NHI

Nữ

23.11.2009

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.07

7.83

0.00

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

82

3

9N

7

LƯU GIA

LINH

Nữ

02.02.2009

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.50

0.00

23.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

83

4

9N

35

NGUYỄN MAI

TRANG

Nữ

30.04.2008

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 4

Hà Nội

8.00

7.93

0.00

23.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

84

5

9N

52

LÊ QUANG

HÒA

Nam

12.02.2009

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.83

0.00

23.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

85

6

9N

54

NGUYỄN HOÀNG

NAM

Nam

17.01.2009

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.07

7.83

0.00

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

86

7

9N

57

NGUYỄN VŨ TRÀ

MY

Nữ

13.06.2009

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

7.83

0.00

23.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

87

8

9N

73

QUÁCH PHƯƠNG

CHI

Nữ

31.10.2009

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.17

8.00

0.00

24.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

88

9

9N

74

HÀ KIỀU

ANH

Nữ

08.01.2009

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 3

Hà Nội

8.00

8.00

0.00

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

89

10

9N

75

ĐẶNG MINH

ANH

Nữ

31.03.2010

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 2

Hà Nội

8.07

8.00

0.00

24.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

90

11

9N

81

NICOLAE MARIA

LINH

Nữ

14.06.2006

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 6

Hà Nội

8.00

7.83

0.25

24.1

KV2

 

Trúng tuyển

 

91

12

9N

88

NGUYỄN CHU CHLOE HUỆ

CHI

Nữ

01.11.2007

PIANO

Piano

Kinh

Lớp 5

Hà Nội

8.00

7.90

0.00

23.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

Danh sách trên gồm 91 thí sinh./. 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn