Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7611944
Tin tức hoạt động Thứ ba, 07/07/2020

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Danh sách ứng viên đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

năm 2019


1. Ứng viên Lê Văn Toàn - Xét chức danh Giáo sư

2. Ứng viên Bùi Công Duy - Xét chức danh Phó giáo sư

3. Ứng viên Nguyễn Thị Hoa Đăng - Xét chức danh Phó giáo sư

4. Ứng viên Nguyễn Thanh Hà - Xét chức danh Phó giáo sư


 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn