Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7611884
Tin tức hoạt động Thứ ba, 07/07/2020

THÔNG BÁO

Thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Điều kiện tuyển dụng:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; 

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IICHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

 2.1. Vị trí Giảng viên hạng III:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (Nếu trúng tuyển thí sính sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:

a) Khoa Piano:  

- 02 Giảng viên hạng III giảng dạy môn Piano: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Piano.

- 01 Giảng viên hạng III đệm môn Piano: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Piano.

b) Khoa Nhạc Jazz: 

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn kèn Saxophone: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành kèn Saxophone;

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn Trống Jazz: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Trống Jazz, 

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn Piano Jazz: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Keyboard Jazz.

c) Khoa Đàn dây:

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn Violon: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Violon.

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn Viola: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Viola.

d) Khoa Sáng tác- Chỉ huy- Âm nhạc học:  

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy ngành Sáng tác - Chỉ huy: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Sáng tác, Chỉ huy.

e) Khoa Âm nhạc truyền thống: 

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Tam thập lục: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành đàn Tam thập lục.

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Tỳ bà: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành đàn Tỳ bà.

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Nhị: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành đàn Nhị.

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn Sáo trúc: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Sáo trúc.

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Bầu: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành đàn Bầu.

f) Khoa Văn hóa và Kiến thức cơ bản: 

- 01 Giáo viên trung học phổ thông hạng III giảng dạy môn khoa học tự nhiên: tốt nghiệp đại học trở lêncác ngành thuộc bộ môn khoa học tự nhiên.

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy môn giáo dục thể chất: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành Thể dục thể thao

i) Khoa Thanh nhạc: 

- 02 Giảng viên hạng III giảng dạy Thanh nhạc: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngành biểu diễn Thanh nhạc.

k) Khoa Guitar- Accordeon- Organ:

- 01 Giảng viên hạng III giảng dạy Accordeon và Keyboard: tốt nghiệp từ Thạc sĩ trở lên ngànhAccordeon hoặc Keyboard.

2.2. Đối với vị trí Chuyên viên: 

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (Nếu trúng tuyển thí sính sẽ hoàn thiện chứng chỉ trong thời gian tập sự); hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng, cụ thể như sau:  

​a) Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế: 

​- 01 Chuyên viên thực hiện công tác đào tạo: tốt nghiệp đại học trở lên ngành Luật.

​- 01 Chuyên viên thực hiện công tác đào tạo sau đại học: tốt nghiệp đại học trở lên ngành Âm nhạc.

​b) Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục: 

​01 Chuyên viên thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng: tốt nghiệp đại học trở lên ngành Âm nhạc.

​c) Phòng Hành chính, Tổng hợp: 

​- 01 Chuyên viên thực hiện công tác hành chính: tốt nghiệp đại học trở lên ngành Hành chính công; Kinh tế; Âm nhạc.

​- 01 Chuyên viên thực hiện công tác quản trị: tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

2.3. Đối với vị trí Nghiên cứu viên hạng III:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí Nghiên cứu viên, cụ thể như sau:

Viện Âm nhạc: 01 chỉ tiêu

       01 Nghiên cứu viên hạng III thực hiện công tác về ngân hàng dữ liệu, thông báo khoa học, kỹ thuật phòng thu, công tác trưng bày và biểu diễn nhạc cụ, công tác tư liệu, sưu tầm, nghiên cứu: tốt nghiệp đại học trở lên ngành Âm nhạc.

2.4. Đối với vị trí điều dưỡng hạng IV:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí điều dưỡng, cụ thể như sau:

Phòng Hành chính, Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

01 điều dưỡng hạng IV: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Điều dưỡng.

2.5. Đối với vị trí cán sự:

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

- Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí điều dưỡng, cụ thể như sau:

Viện Âm nhạc: 01 chỉ tiêu

​01 cán sự thực hiện công tác quản trị: tốtnghiệp cao đẳng trở lên ngành Điện lạnh, Âm nhạc.

IIITIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC:

 ​3.1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (tải mẫu) theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

 ​- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển.

 ​3.2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 24/02/2020 đến 16h30’ ngày 24/03/2020)

 ​- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

 3.3. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính, Tổng hợp, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, địa chỉ: Số 77 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.8514792/0985.899571. Người dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc gửi qua đường bưu điện.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút. 

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. 

b) Việc chấm thi Vòng 1 thực hiện như sau:

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 thì công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan trên cổng thông tin điện tử của cơ quan. (Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc chấm thi nhưng không quá 15 ngày).

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức có thông báo triệu tập thí sinh dự thi   vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức thi vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết hoặc thực hành.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút đối với thi viết và 30 phút đối với thi thực hành.

b) Việc chấm thi Vòng 2 thực hiện như sau:

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 2 hoàn thành việc chấm thi vòng 2;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 2 thì công bố kết quả điểm thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi bằng hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan. (Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc chấm thi nhưng không quá 15 ngày).

3. Điều kiện miễn thi một số môn: 

​Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

3.1. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

3.2. Miễn thi môn tin học văn phòng (vòng 1) trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên. 

VCÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

1. Cách tính điểm:

- Vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định mục 1 Phần III, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 .

- Vòng 2: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50/100 điểm trở lên.

2. Xác định người trúng tuyển:

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50/100 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí    việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển viên chức quyết định người    trúng tuyển.

3. Bảo lưu kết quả: Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.  

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý II/2020.

 2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

VII. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG: 

​Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh đăng ký dự tuyển (thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đăng ký mà không dự tuyển không được trả lại lệ phí dự tuyển. 

Giám đốc

PGS.TS. Lê Anh Tuấn 

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn