Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6071726
Đào tạo Thứ ba, 23/10/2018
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án phát triển Học viện giai đoạn 2014-2020

Ngày 09/1/2014, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển Học viện giai đoạn 2014-2020 với nhưng nội dung chính bao gồm:

Mục tiêu phát triển tổng quát của Học viện là khẳng định vai trò, vị trí là cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam; cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực âm nhạc cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn trên toàn quốc; đồng thời tham gia hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 được xác định bao gồm: Tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp với các hệ đào tạo theo quy định hiện hành; Xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và biểu diễn trong giai đoạn mới; Khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước cũng như các điều kiện hỗ trợ khác để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn; Đổi mới, bổ sung chương trình, giáo trình và hệ thống tài liệu tham khảo; Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm, từng bước hiện đại hoá trang thiết bị giảng dạy và chuẩn hoá chương trình đào tạo; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, gắn kết với đào tạo, biểu diễn thực hành, phục vụ xã hội, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; Tăng cường mối liên kết giữa Học viện với các đơn vị liên quan nhằm giải quyết vấn đề xã hội hoá đào tạo, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học, biểu diễn với thực tế; Mở rộng hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu khoa học và chuyển gai công nghệ; khai thác các lợi ích từ hợp tác quốc tế để phát triển; Tin học hoá công tác quản lý, đáp ứng tốt yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại, tiết kiệm, hiệu quả.

Mục tiêu phát triển đển năm 2010 bao gồm: Tiếp tục chuẩn hoá đội ngũ, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất của Học viện để nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Về lộ trình phát triển, Đề án chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 2014-2015 chú trọng chuẩn hoá đội ngũ, chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, làm tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo từ 2016 đến 2020 với tầm nhìn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ trở thành trung tâm đào tạo âm nhạc có uy tín trong khu vực, đủ năng lực để hội nhập quốc tế.

H.N.
Đầu trang
Các tin khác
  Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh thăm và làm việc tại Học viện Âm nhạc (21/02/2014)
  Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia (22/11/2013)
  Sinh viên Nguyễn Ly Hương đoạt giải nhất cuộc thi Flute tại Trung Quốc (15/10/2013)
  Chương trình Lễ Khai giảng năm học 2013-2014 (16/09/2013)
  Hội nghị học tập pháp chế và góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp (28/02/2013)
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn