Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5768341
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 18/06/2018

ĐIỂM XÉT TUYỂN

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY 09 NĂM, 07 NĂM, 06 NĂM, 04 NĂM - NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 551/QĐ-HVANQGVN-TS ngày 22/7/2015)

 

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm xét tuyển Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy 09 năm, 07 năm, 06 năm, 04 năm - năm 2015 như sau:

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 09 NĂM:
  1. Chuyên ngành Piano:
 • Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 70
 • Tổng số thí sinh dự thi: 65
 • Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 48

Điểm xét tuyển: (điểm Năng khiếu âm nhạc từ 7.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 

 1. Chuyên ngành Violon:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 37

- Tổng số thí sinh dự thi: 36

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 27

Điểm xét tuyển: (điểm Năng khiếu âm nhạc từ 7.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 09 năm: 75

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 07 NĂM:
  1. Chuyên ngành Viola - Cello - Contrebass:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 09

- Tổng số thí sinh dự thi: 08

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 08

Điểm xét tuyển: (điểm Năng khiếu âm nhạc từ 7.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 

 1. Chuyên ngành Kèn - Gõ giao hưởng:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 19

- Tổng số thí sinh dự thi: 19

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 19

Điểm xét tuyển: (điểm Năng khiếu âm nhạc từ 7.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 

 1. Chuyên ngành Accordeon - Guitar - Phím điện tử (Electric Keyboard):

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 45

- Tổng số thí sinh dự thi: 44

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 35

Điểm xét tuyển: (điểm Năng khiếu âm nhạc từ 7.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 

 1. Chuyên ngành nhạc Jazz:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 30

- Tổng số thí sinh dự thi: 29

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 28

Điểm xét tuyển: (điểm Năng khiếu âm nhạc từ 7.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 07 năm: 90

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 06 NĂM (Chuyên ngành biểu diễn Nhạc cụ truyền thống):

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 44

- Tổng số thí sinh dự thi: 41

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 39

Điểm xét tuyển: (điểm Năng khiếu âm nhạc từ 7.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 06 năm: 39

 1. HỆ TRUNG CẤP 04 NĂM:
  1. Chuyên ngành Lý thuyết âm nhạc:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 07

- Tổng số thí sinh dự thi: 07

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 06

Điểm xét tuyển: (các môn Piano, Xướng âm, Ghi âm từ 5.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 1. Chuyên ngành Sáng tác:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 03

- Tổng số thí sinh dự thi: 02

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 02

Điểm xét tuyển: (các môn Piano, Xướng âm, Ghi âm từ 5.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

 

 1. Chuyên ngành Thanh nhạc:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 137

- Tổng số thí sinh dự thi: 116

- Tổng số thí sinh đạt điểm xét tuyển (Trúng tuyển): 43

Điểm xét tuyển: (điểm môn Xướng âm từ 5.00 điểm trở lên).

Khu vực - Đối tượng ưu tiên

Điểm  Chuyên ngành

KV3

8.00

KV2

7.70

KV2-NT + ƯT nhóm 2

7.30

KV1 + ƯT nhóm 1

7.00

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 04 năm: 51

 

TỔNG SỐ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN: 255 

CHỦ TỊCH HĐTS 2015

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN ANQGVN

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn