Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Thông báo biểu diễn
Đặt vé
Ảnh biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7611869
Thông báo biểu diễn Thứ ba, 07/07/2020

 

Vietnam Connection Music Festival 2016

Concert No. 4

The Music of Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

“Vietnam Virtuosi and Special Guests”

Vietnam National Academy of Music Grand Concert Hall – August 13, 2016

-----------------------------------------

 

Program

 

      Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048 (1718)

I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

Chuong Vu, Tang Thanh Nam – violin I

Pham Truong Son, Nguyen Truc Thuyen – violin II

Ngo Hoang Linh, Le Minh Hien – violin III

Yi-Wen Chao – viola I

Bui Anh Son – viola II

Pham Vu Thien Bao – viola III

Bronwyn Banerdt – cello I

Tran Thi Mo – cello II

Nguyen Tan Anh – cello III

             John Moore – double bass 

             Elliot Figg – harpsichord

 

       Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043 (1717)   

 

I. Vivace
II. Largo, ma non tanto
III. Allegro

Dao Mai Anh – violin solo I

Le Hoang Lan – violin solo II

             Zhan Shu, Le Tri Toan, Ngo Hoang Linh, Pham Truong Son – violin I

             Chuong Vu, Tang Thanh Nam, Nguyen Truc Thuyen, Le Minh Hien – violin II

             Bui Anh Son, Tran Thi Ngoc Thuy, Pham Vu Thien Bao – viola

             Nguyen Tan Anh, Tran Thi Mo, Bronwyn Banerdt – cello

              John Moore – double bass

              Elliot Figg – harpsichord

        Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049 (1719)

            I. Allegro
            II. Adagio
            III. Allegro

 

Bui Cong Duy – solo violin

Nguyen Dieu Quynh – flute I

Le Thu Huong – flute II

             Zhan Shu, Le Tri Toan, Ngo Hoang Linh, Pham Truong Son – violin I

             Chuong Vu, Tang Thanh Nam, Nguyen Truc Thuyen, Le Minh Hien – violin II

             Bui Anh Son, Tran Thi Ngoc Thuy, Pham Vu Thien Bao – viola

            \Nguyen Tan Anh, Tran Thi Mo, Bronwyn Banerdt – cello

             John Moore – double bass

             Elliot Figg – harpsichord

 

Intermission

 

        Concerto for 2 Pianos in C Minor, BWV 1060 (1730)   

 

I. Allegro

II. Largo ovvero Adagio

III. Allegro

 

Nguyen Trinh Huong – piano solo I

Tran Thai Linh – piano solo II

Chuong Vu, Le Tri Toan, Dao Mai Anh, Le Hoang Lan, Le Minh Hien – violin I

Tang Thanh Nam, Nguyen Truc Thuyen, Ngo Hoang Linh, Pham Truong Son,

Ha Dang – violin II

Bui Anh Son, Tran Thi Ngoc Thuy, Pham Vu Thien Bao – viola

Tran Thi Mo, Nguyen Tan Anh, Lan Jiang – cello

John Moore – double bass

 

        Concerto for 2 Pianos in C Major, BWV 1061 (1734)   

 

I. Allegro

II. Adagio ovvero Largo

III. Fuga – Vivace

 

Dao Trong Tuyen – piano solo I

Nguyen Huy Phuong – piano violin II

Chuong Vu, Le Tri Toan, Dao Mai Anh, Le Hoang Lan, Le Minh Hien – violin I

Tang Thanh Nam, Nguyen Truc Thuyen, Ngo Hoang Linh, Pham Truong Son,

Ha Dang – violin II

Bui Anh Son, Tran Thi Ngoc Thuy, Pham Vu Thien Bao – viola

Tran Thi Mo, Nguyen Tan Anh, Lan Jiang – cello

John Moore – double bass 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn