Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7508640
Thông tin tuyển sinh Thứ bảy, 06/06/2020

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

 

CHUYÊN NGÀNH

                                           NGÀY 26/7/2016

  NGÀY 27/7/2016

 

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

Âm nhạc học

Thi viết Chuyên ngành - 5 thí sinh

 

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

5 thí sinh

Phòng 10A -A1

13h30: Thi Piano cơ bản

 - 8h45: Thi Ghi âm

Chỉ huy GH

Thi Chuyên ngành - 1 thí sinh

06 thí sinh Phòng 4B-A1

06 thí sinh  Phòng 2A - A2

01 thí sinh

Phòng: 4B- A1

 

 

Kèn

Thi Chuyên ngành - 5 thí sinh

 

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

05 thí sinh

1Cla, 1 Oboe, 1 Trp, 1 Trb,1 Flute

 

 - 8h45: Thi Ghi âm

(Xét tuyển: 1 cor)

Phòng 15F-A1

 

05 thí sinh Phòng 7A - A2

Dây

 

Thi Chuyên ngành - 2 thí sinh

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

02 thí sinh

 

1 Violon, 1 Cello

 - 8h45: Thi Ghi âm

(Xét tuyển: 2 Vn)

 

Phòng 1C-A1

02 thí sinh Phòng 2A - A2

Acc-Guitar-E.Keyboard

Thi Chuyên ngành  - 13 thí sinh

Thi Chuyên ngành

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

24 thí sinh

2 Acc, 11 E.Keyboard

11 Guitar

 - 8h45: Thi Ghi âm

 

Phòng 1D-A1

Phòng 1D-A1

24 thí sinh Phòng 5A - A2

Nhạc Jazz

Thi Chuyên ngành 7 thí sinh

 

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

08 thí sinh

 3 Piano Jazz, 3 Bass, 1 Sax, 1 Gõ

 

 - 8h45: Thi Ghi âm

 

Phòng 4G-A1

 

07 thí sinh Phòng 5A - A2

Piano

 

Thi Chuyên ngành - 5 thí sinh

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

05 thí sinh

 

Phòng 1B-A1

 - 8h45: Thi Ghi âm

(Xét tuyển: 07 )

 

 

5 thí sinh Phòng 2A - A2

Nhạc cụ truyền thống

Thi Chuyên ngành - 9 thí sinh

Thi Chuyên ngành - 8 thí sinh

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

17 thí sinh

2 Tranh, 5 Bầu, 1 Nguyệt, 1 Tỳ bà

 3 Nhị, 5 Sáo

 - 8h45: Thi Ghi âm

(Xét tuyển: 1 Bầu )

Giảng đường tầng II-A1

Giảng đường tầng II-A1

 17 thí sinh Phòng 7A - A2

Thanh nhạc

Thi Chuyên ngành nhóm A

Thi Chuyên ngành nhóm B

 - 8h00: Thi Kiến thức ÂNTH

34 thí sinh

17 thí sinh - Phòng 13D-A1

17 thí sinh - Phòng 13D-A1

 - 8h45: Thi Ghi âm

 

(xem danh sách cụ thể)

(xem danh sách cụ thể)

34 thí sinh Phòng 1A - A2

 

* Chú ý:

Giờ thi: Sáng 8h00 - Chiều 13h30.

Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm thi, mang theo phiếu dự thi, CMND.

 

Phòng thi môn KTTH + Ghi âm:                      

Phòng 2A: LCS, Pn, Dây 13              

Phòng 5A: AGE, Jazz      31              

Phòng 7A: Kèn, NCTT    22              

Phòng 1A: T/nhạc 34              

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn