Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7150580
Thông tin tuyển sinh Thứ bảy, 18/01/2020

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CAO HỌC NĂM 2016

- Căn cứ Quyết định số 564 /QĐ-HVAN-SĐH ngày  18  tháng   7   năm 2016 do Phó Giám đốc HVANQGVN ký về việc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ dự tuyển Cao học và Nghiên cứu sinh năm 2016;

- Căn cứ Biên bản xét duyệt hồ sơ tuyển sinh Cao học ngày  18  tháng 7  năm 2016.

STT

HỌ

TÊN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

NƠI SINH

CHUYÊN NGÀNH

ĐĂNG KÝ DỰ THI

1

Võ Thị

Mai

Nữ

02/11/1991

Hà Tĩnh

Âm nhạc học

2

Phí Thị Thu

Thuỳ

Nữ

12/08/1992

Hà Nội

Âm nhạc học

3

Vũ Việt

Hồng

Nam

12/04/1975

Quảng Ninh

Sáng tác âm nhạc

4

Bùi Thế

Khương

Nam

26/11/1964

Quảng Ninh

Sáng tác âm nhạc

5

Hoàng Văn

Thành

Nam

15/04/1975

Quảng Ninh

Sáng tác âm nhạc

6

Trần Đức

Toàn

Nam

27/04/1979

Quảng Ninh

Sáng tác âm nhạc

7

Hà Văn

Trung

Nam

25/07/1984

Thái Bình

Sáng tác âm nhạc

8

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

28/12/1987

Khánh Hòa

Sáng tác âm nhạc

9

Nguyễn Thiên

Ân

Nam

18/11/1991

Đà Nẵng

Chỉ huy hợp xướng

10

Bùi Quỳnh

Anh

Nữ

04/10/1989

Quảng Ninh

Chỉ huy hợp xướng

11

Vũ Thị Thuỳ

Linh

Nữ

14/08/1990

Quảng Ninh

Chỉ huy hợp xướng

12

Nguyễn Thiện

Anh

Nam

19/07/1990

Hà Nội

Biển diễn piano

13

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

Nữ

20/10/1993

Hà Nội

Biểu diễn Piano

14

Trần Thanh

Ly

Nữ

11/02/1978

Hà Nội

Biển diễn piano

15

Hồ

Tùng

Nam

30/05/1991

Hà Nội

Biển diễn piano

16

Phạm Hoàng

Long

Nam

12/01/1990

Hà Nam

Biểu diễn Piano Jazz

17

Trần Duy

Nam

Nam

13/10/1991

Hà Nội

Biểu diễn Piano Jazz

18

Hoàng Quốc

Huy

Nam

30/03/1991

Bắc Cạn

Biểu diễn Piano Jazz

19

Nguyễn Tùng

Lâm

Nam

25/03/1991

Thái Nguyên

Biểu diễn Piano Jazz

20

Đào Thị

Hải

Nữ

03/05/1993

Thái Bình

Biểu diễn Violin

21

Bùi Cẩm

Ly

Nữ

01/08/1992

Hà Nội

Biểu diễn Violin

22

Phạm Thị Hồng

Ngọc

Nữ

24/10/1992

Thái Nguyên

Biểu diễn Violin

23

Đoàn Phương

Thảo

Nữ

21/08/1993

Nghệ An

Biểu diễn Violin

24

Phạm Thị Ngọc

Quế

Nữ

01/07/1991

Quảng Ninh

Biểu diễn Cello

25

Lữ Mạnh

Cường

Nam

25/01/1992

Vĩnh Phúc

Biểu diễn Gõ giao hưởng

26

Trần Thị Vân

Anh

Nữ

10/01/1988

Nghệ An

Biểu diễn Thanh nhạc

27

Lương Nguyệt

Anh

Nữ

16/05/1989

Bắc Giang

Biểu diễn Thanh nhạc

28

Nguyễn Huy

Đức

Nam

03/05/1979

Hà Nội

Biển diễn Thanh nhạc

29

Nguyễn Ngọc

Hải

Nam

16/11/1984

Thanh Hóa

Biển diễn Thanh nhạc

30

Nguyễn Thu

Hằng

Nữ

19/10/1987

Hà Nội

Biển diễn Thanh nhạc

31

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

19/06/1987

Hà Nội

Biển diễn Thanh nhạc

32

Nguyễn Thị Mai

Hường

Nữ

02/03/1987

Hà Bắc

Biểu diễn Thanh nhạc

33

Lê Thị

Trang

Nữ

17/12/1990

Hưng Yên

Biển diễn Thanh nhạc

34

Bùi  Thị

Trang

Nữ

15/10/1987

Thái Nguyên

Biển diễn Thanh nhạc

35

Đinh Thị

Trang

Nữ

01/10/1988

Nghệ An

Biểu diễn Thanh nhạc

36

Vũ Văn

Trọng

Nam

11/07/1986

Thái Nguyên

Biểu diễn thanh nhạc

37

Lê  Minh

Tuyến

Nữ

05/03/1984

Thanh Hóa

Biển diễn Thanh nhạc

38

Phạm Huy

Anh

Nam

29/09/1981

Quảng Ninh

PPGDCNAN (Thanh nhạc)

39

Nguyễn Việt

Cường

Nam

16/06/1980

Thái Nguyên

PPGDCNAN (Thanh nhạc)

40

 Bùi Thu

Hiền

Nữ

15/09/1984

Quảng Ninh

PPGDCNAN (Thanh nhạc)

41

Nguyễn Thị

Loan

Nữ

08/06/1972

Quảng Ninh

PPGDCNAN (Thanh nhạc)

42

Nguyễn Đức

Vinh

Nam

02/10/1973

Tuyên Quang

PPGDCNAN (Thanh nhạc)

43

Trịnh Mỹ

Duyên

Nữ

01/12/1993

Hà Nội

PPGDCNAN (Guitar)

44

Trần Xuân

Phương

Nam

19/05/1992

Hà Nội

PPGDCNAN (Guitar)

45

Hoàng Thị Ái

Khanh

Nữ

21/07/1994

Lạng Sơn

PPGDCNAN (Keyboard)

46

Minh

Nam

04/10/1974

Hà Nội

PPGDCNAN (Nhị)

47

Phạm Xuân

Tôn

Nam

09/09/1984

Hải Dương

PPGDCNAN (Nhị)

48

Trần Đức

Mạnh

Nam

16/08/1982

Thái Bình

PPGDCNAN (Nguyệt)

49

Hà Trọng

Nghĩa

Nam

16/11/1980

Nha Trang

PPGDCNAN (Nguyệt)

50

Phạm Văn

Thu

Nam

16/09/1983

Thái Nguyên

PPGDCNAN (Nguyệt)

51

Nguyễn Thị

Huyền

Nữ

10/04/1991

Quảng Ninh

PPGDCNAN (Tam thập lục)

52

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Nữ

15/02/1988

Hà Nội

PPGDCNAN (Tam thập lục)

53

Chu Thu

Trang

Nữ

29/01/1982

Thái Nguyên

PPGDCNAN (Tam thập lục)

54

Dương Ngọc

Nam

04/09/1991

Quảng Ninh

PPGDCNAN (Sáo Trúc)

55

Trần Anh

Tuấn

Nam

22/08/1979

Tuyên Quang

PPGDCNAN (Sáo Trúc)

56

Nguyễn Ngọc

Xuân

Nam

03/04/1919

Hà Nội

PPGDCNAN (Sáo Trúc)

57

Đỗ Thị Linh

Chi

Nữ

03/04/1981

Thái Nguyên

LL&PPDHAN

58

Phạm Đình

Chiến

Nam

11/12/1962

Thái Nguyên

LL&PPDHAN

59

Ngô Viết

Chung

Nam

24/11/1979

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

60

Bế Việt Ngọc

Đức

Nam

28/08/1984

Thái Nguyên

LL&PPDHAN

61

Phạm Ngọc

Duy

Nam

24/04/1991

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

62

Trần Nam

Hải

Nam

20/10/1990

Thái Nguyên

LL&PPDHAN

63

Đặng Thị Thu

Hiền

Nữ

08/08/1980

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

64

Đào Thị

Hoài

Nữ

04/12/1989

Hà Nội

LL&PPDHAN

65

Nguyễn Viết

Hoàn

Nam

0/06/1979

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

66

Vũ  Mạnh

Hùng

Nam

03/08/1972

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

67

Đỗ Minh

Hương

Nữ

29/01/1983

Hà Nội

LL&PPDHAN

68

Nguyễn Viết

Phi

Nam

19/09/1990

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

69

Nguyễn Minh

Phong

Nam

30/11/1983

Hoà Bình

LL&PPDHAN

70

Phạm Thanh

Phú

Nam

10/01/1990

Quảng Ngãi

LL&PPDHAN

71

Nguyễn Thị Lệ

Quyên

Nữ

18/07/1982

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

72

Lại Thị Phương

Thương

Nữ

15/10/1990

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

73

Nguyễn Thanh

Tùng

Nam

14/01/1986

Hà Nội

LL&PPDHAN

74

Đoàn Thanh

Vân

Nữ

28/06/1986

Quảng Ninh

LL&PPDHAN

75

Hoàng Thị

Yến

Nữ

01/07/1984

Thái Bình

LL&PPDHAN

76

Đinh Thị Khánh

Thơ

Nữ

14/10/1986

Quảng Ninh

Biểu diễn Thanh nhạc

77

Lê Thị

Thu

Nữ

18/08/1980

Quảng Ninh

Biểu diễn Thanh nhạc


Danh sách gồm 77 thí sinh. 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn