Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5768330
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 18/06/2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2016

HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM VÀ 9 NĂM KHOA DÂY 

TT

SỐ BD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CN DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM NK

ĐIỂM CỘNG

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

9N-71

TẠ NGUYÊN

DŨNG

Nam

18.07.2008

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 2

10.0

10.0

 

30.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

9N-36

NGUYỄN ANH

DUY

Nam

17.07.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

10.0

9.5

 

29.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

9N-75

ĐOÀN ANH

PHÚC

Nam

31.12.2005

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.7

9.5

 

28.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

9N-76

PHẠM MINH

HẠNH

Nữ

15.05.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.5

9.7

 

28.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

9N-65

VŨ NGUYỄN ANH

QUÂN

Nam

19.08.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.6

9.5

 

28.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

9N-21

LÊ LAM

GIANG

Nữ

17.04.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.5

9.5

 

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

9N-23

NGUYỄN THỊ THANH

MAI

Nữ

11.09.2007

Violon

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 3

9.5

9.5

 

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

9N-07

NGUYỄN PHƯƠNG

LINH

Nữ

25.10.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.4

9.5

 

28.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

9N-27

NGUYỄN THỊ THÚY

HẰNG

Nữ

09.07.2008

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.5

9.2

 

28.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

9N-05

ĐẶNG NGUYỄN THÙY

LINH

Nữ

08.02.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.6

9.0

 

28.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

9N-04

PHẠM MINH

TÂM

Nữ

14.10.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.2

9.0

 

27.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

9N-130

NGUYỄN LÊ HÀ

LINH

Nữ

02.07.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.0

9.2

 

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

9N-98

HUỲNH MINH

CHÂU

Nữ

24.04.2005

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

9N-118

TRẦN XUÂN

NHI

Nữ

02.06.2005

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.8

9.0

 

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

9N-03

TRẦN XUÂN

AN

Nữ

25.11.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

9N-09

ĐINH TRANG

UYÊN

Nữ

17.11.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.5

8.8

 

25.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

9N-103

BÙI PHƯƠNG

UYÊN

Nữ

02.10.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.5

8.8

 

25.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

9N-96

ĐINH DẠ MINH

CHÂU

Nữ

14.12.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.5

8.5

 

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

9N-94

PHẠM AN

PHÚC

Nam

20.03.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.0

8.5

0.5

25.0

KV2

 

Trúng tuyển

 

20

9N-112

VŨ TRANG

LINH

Nữ

03.04.2005

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.0

8.5

 

24.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

9N-88

NGUYỄN MINH

ÁNH

Nữ

04.09.2006

Viola

Tày

Hà Nội

Lớp 4

9.0

8.5

1.0

27.5

KV3

02

Trúng tuyển

Thi Violon

2

9N-121

NGUYỄN THẢO

VY

Nữ

24.08.2005

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

9.00

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

Từ Piano

3

9N-52

PHẠM THÙY

LINH

Nữ

23.08.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.0

9.00

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

Từ Violon

4

9N-54

PHÙNG THỊ NGỌC

CHI

Nữ

18.01.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

9.00

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

Từ Piano

5

9N-122

LÊ KHÁNH

NGỌC

Nữ

06.08.2005

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

8.50

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

Từ Piano

6

9N-80

NGUYỄN PHƯƠNG

THÙY

Nữ

16.01.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.5

8.00

 

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

Từ Violon

7

9N-89

MA BẢO

CHÂU

Nữ

01.12.2005

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.0

8.5

 

24.5

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

8

9N-117

NGUYỄN QUẾ

ANH

Nữ

21.09.2004

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.0

8.2

 

24.2

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

9

9N-61

TRẦN KHÁNH

AN

Nữ

07.02.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.0

8.0

 

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

1

7N-56

QUÁCH MINH

KHUÊ

Nữ

12.02.2005

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.5

9.5

 

28.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

7N-71

LÊ YẾN

THY

Nữ

03.12.2004

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.2

9.5

 

27.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

7N-26

ĐOÀN MỸ

HUYỀN

Nữ

01.12.2005

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

7N-22

LÊ CHÍ

NGUYỄN

Nam

26.04.2002

Cello

Kinh

Phú Yên

Lớp9

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

9N-35

NGUYỄN MINH

HỒNG

Nữ

08.12.2006

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.8

9.0

 

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

6

7N-37

VŨ TRẦN MINH

KHUÊ

Nữ

22.03.2005

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.5

9.0

 

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

7N-85

HOÀNG THU

TRANG

Nữ

12.02.2005

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.0

8.0

0.5

24.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

8

9N-58

PHẠM VÂN

CẦM

Nữ

22.03.2007

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.0

8.0

 

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi Violon

1

9N-59

NGUYỄN HUYỀN

THU

Nữ

05.11.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.0

7.0

 

21.0

KV3

 

Không      trúng tuyển

Chuyển LN

2

9N-57

HOÀNG ÁNH

DƯƠNG

Nữ

25.11.2006

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

6.0

7.0

 

19.0

KV3

 

Không      trúng tuyển

Chuyển LN

3

9N-101

VŨ HÀ THIÊN

LINH

Nữ

05.10.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

6.0

5.0

 

17.0

KV3

 

Không      trúng tuyển

Chuyển LN

4

9N-104

PHẠM HỮU

TOÀN

Nam

13.01.2007

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

5.0

5.0

 

15.0

KV3

 

Không      trúng tuyển

 

5

7N-81

NGUYỄN HỒNG

NGỌC

Nữ

27.02.2004

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

5.0

3.0

 

13.0

KV3

 

Không      trúng tuyển

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn