Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5768338
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 18/06/2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2016

HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM KHOA PIANO

TT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM NK

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

9N-95

VŨ TRƯỜNG

GIANG

Nam

05.11.2007

Kinh

Lào Cai

Lớp 3

9.4

8.8

 

27.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

9N-31

NGUYỄN TRẦN NGỌC

LY

Nữ

20.04.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.4

8.7

 

27.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

9N-10

TRẦN ĐỖ PHƯƠNG

LINH

Nữ

30.10.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.3

8.7

 

27.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

9N-113

NGUYỄN TRÍ

QUANG

Nam

26.05.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.2

8.8

 

27.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

9N-78

NGUYỄN NGỌC ĐAN

Nữ

28.08.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.2

8.7

 

27.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

9N-43

PHẠM THANH

THẢO

Nữ

09.04.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.4

8.3

 

27.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

9N-15

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

THY

Nữ

06.11.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.3

8.5

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

9N-19

LÊ HOÀNG

TIÊN

Nữ

15.02.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.3

8.5

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

9N-30

NGUYỄN PHƯƠNG

LINH

Nữ

03.08.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.3

8.5

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

9N-11

TRẦN GIA

QUANG

Nam

29.10.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.2

8.5

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

9N-20

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

31.05.2003

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.0

8.8

 

26.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

9N-79

TRẦN NHẬT

MINH

Nam

22.08.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.2

8.2

 

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

9N-48

NGUYỄN MINH

TRANG

Nữ

25.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.1

8.3

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

9N-13

MAI NGUYỆT

MINH

Nữ

12.09.2003

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.0

8.3

 

26.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

9N-69

NGUYỄN MINH

KHUÊ

Nữ

19.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.7

8.4

0.5

26.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

16

9N-135

TRẦN TRÍ

ĐỨC

Nữ

30.04.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.9

8.4

 

26.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

9N-50

VŨ LÊ

ANH

Nam

20.09.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.9

8.1

 

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

9N-128

BÙI XUÂN

PHONG

Nam

20.03.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.7

8.6

 

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

9N-86

BÙI THẢO

HƯƠNG

Nữ

07.10.2004

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.8

8.3

 

25.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

20

9N-47

ĐÀO KHÁNH

LINH

Nữ

28.07.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.8

8.2

 

25.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

1

9N-46

ĐẶNG TRẦN ĐĂNG

PHƯƠNG

Nam

02.08.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.8

8.1

 

25.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

2

9N-40

PHAN DIỆP

KHÁNH

Nữ

24.08.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.7

8.3

 

25.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

3

9N-14

MÀO KHANG

LUÂN

Nam

23.12.2007

Thái

Hồ Chí Minh

Lớp 3

8.3

8.0

1.0

25.6

KV3

02

Không     trúng tuyển

 

4

9N-55

BÙI MINH

KHUÊ

Nữ

14.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.5

8.7

 

25.6

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

5

9N-22

NGUYỄN PHƯƠNG

LINH

Nữ

29.07.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.5

8.3

 

25.4

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

6

9N-74

ĐẶNG DIỄM

HẰNG

Nữ

31.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.5

8.3

 

25.4

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

7

9N-26

LƯU VIỆT

BÁCH

Nam

05.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.4

8.0

0.5

25.4

KV2

 

Không     trúng tuyển

 

8

9N-133

NGUYỄN TUẤN

PHƯỚC

Nam

08.06.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.4

8.5

 

25.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

9

9N-67

ĐỖ ANH

THƯ

Nữ

19.11.2003

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.6

8.0

 

25.1

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

10

9N-63

BÙI ANH

THƯ

Nữ

27.11.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.5

8.2

 

25.1

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

11

9N-120

PHẠM KHÁNH

NGUYÊN

Nam

14.01.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.6

7.8

 

25.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

12

9N-84

TRƯƠNG HỒ

ĐIỆP

Nam

29.09.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.3

8.2

 

24.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

13

9N-100

LƯƠNG ĐỨC

ANH

Nam

23.11.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.1

8.7

 

24.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

14

9N-108

HOÀNG ĐẠI HẢI

LINH

Nữ

14.12.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.1

8.2

0.5

24.8

KV2

 

Không     trúng tuyển

 

15

9N-60

NGUYỄN BẢO

DIỆP

Nữ

28.01.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.3

8.2

 

24.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

16

9N-102

NGUYỄN TRẦN BẢO

LINH

Nữ

15.11.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.3

8.0

 

24.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

17

9N-99

ĐINH DIỆP

ANH

Nữ

19.10.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.4

7.7

 

24.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

18

9N-87

NGUYỄN NGỌC LINH

ANH

Nữ

16.02.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.4

7.7

 

24.4

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

19

9N-41

TRẦN LÊ THÚY

ANH

Nữ

23.07.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.2

8.0

 

24.4

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

20

9N-51

TRẦN NGỌC BẢO

ANH

Nữ

27.05.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.4

7.5

 

24.4

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

21

9N-115

NGUYỄN QUỲNH

ANH

Nữ

02.07.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.2

7.9

 

24.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

22

9N-12

TRƯƠNG ĐỨC

THUẬN

Nam

21.05.2004

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 6

8.1

8.1

0,5

24.8

KV2

 

Không     trúng tuyển

 

23

9N-25

KIỀU ĐỨC 

ANH

Nam

31.10.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.1

8.2

 

24.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

24

9N-53

ĐINH XUÂN NGỌC

LINH

Nữ

13.12.2007

Kinh

Hải Phòng

Lớp 3

8.3

7.7

 

24.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

25

9N-72

ĐOÀN NGUYỄN NGỌC

KHUÊ

Nữ

19.03.2005

Tày

Hà Nội

Lớp 5

8.1

7.0

1.0

24.2

KV3

02

Không     trúng tuyển

 

26

9N-42

PHẠM VIỆT

Nữ

03.01.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.3

7.5

 

24.2

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

27

9N-114

NGÔ CẨM

LINH

Nữ

02.10.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.0

8.2

 

24.2

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

28

9N-44

DƯƠNG NAM

KHÁNH

Nam

27.11.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.1

8.0

 

24.1

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

29

9N-34

NGUYỄN TRỌNG

ANH

Nam

11.09.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.1

7.8

 

24.1

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

30

9N-119

NGUYỄN CHU CHLOE  HUỆ

CHI

Nữ

01.11.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.1

7.8

 

24.1

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

31

9N-125

LÊ THANH

MAI

Nữ

30.10.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.1

8.0

 

24.1

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

32

9N-105

PHẠM MAI

ANH

Nữ

10.07.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.2

7.7

 

24.1

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

33

9N-93

LÃ PHƯƠNG

HOA

Nữ

19.01.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.1

7.9

 

24.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

34

9N-97

NGUYỄN ĐAN

THANH

Nữ

25.05.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.0

8.0

 

24.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

35

9N-129

NGUYỄN LÊ HÀ

LINH

Nữ

02.07.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.0

8.0

 

24.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

36

9N-83

VŨ QUỐC

TRIỆU

Nam

01.09.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.1

7.8

 

23.9

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

37

9N-91

LÊ KHÁNH

VÂN

Nữ

18.07.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.1

7.7

 

23.9

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

38

9N-111

NHỮ PHƯƠNG

Nữ

27.03.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.9

8.0

 

23.9

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

39

9N-37

ĐỖ LÂM THIÊN

BẢO

Nam

07.09.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.3

7.2

 

23.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

40

9N-131

NGUYỄN VŨ HOÀNG

ANH

Nữ

14.04.2004

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.0

7.8

 

23.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

41

9N-126

NGUYỄN  NGỌC THẢO

NGUYÊN

Nữ

12.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.1

7.7

 

23.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

42

9N-06

TÔ PHƯƠNG BẢO

AN

Nữ

17.09.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.2

7.3

 

23.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

43

9N-73

VŨ ĐỨC

NGUYÊN

Nam

11.11.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.3

7.0

 

23.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

44

9N-29

ĐẶNG YẾN

NHI

Nữ

13.07.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.9

7.8

 

23.6

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

45

9N-38

NGUYỄN BẢO

ANH

Nam

08.03.2004

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.1

7.3

 

23.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

46

9N-70

TRẦN THỊ HẢI

YẾN

Nữ

22.08.2005

Kinh

Hải Phòng

Lớp 5

7.5

8.0

0.5

23.5

KV2

 

Không     trúng tuyển

 

47

9N-107

TẠ THÀNH

AN

Nam

18.10.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.0

7.8

1.5

23.3

KV1

 

Không     trúng tuyển

 

48

9N-122

LÊ KHÁNH

NGỌC

Nữ

06.08.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.6

7.8

 

23.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

49

9N-77

PHẠM HƯƠNG

GIANG

Nữ

23.10.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.8

7.3

 

23.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

50

9N-62

PHẠM HOÀNG GIA

PHÚC

Nam

16.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.7

7.5

 

22.9

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

51

9N-33

TRẦN HUYỀN

TRÂM

Nữ

04.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.6

7.7

 

22.9

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

52

9N-64

DOÃN THÙY

CHI

Nữ

05.02.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.7

7.3

 

22.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

53

9N-123

ĐÀO NHẬT

ANH

Nam

17.01.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.5

7.7

 

22.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

54

9N-137

NGUYỄN THỤC

ANH

Nữ

01.07.2003

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.5

7.7

 

22.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

55

9N-92

PHẠM GIA

BÁCH

Nam

14.11.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.8

7.0

 

22.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

56

9N-66

LÊ CẨM

Nữ

17.01.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.6

7.3

 

22.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

57

9N-49

PHẠM CẨM

Nữ

06.06.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.5

7.5

 

22.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

58

9N-116

LÊ ANH

KHUÊ

Nữ

29.01.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.5

7.5

 

22.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

59

9N-81

VŨ SINH

CHÂU

Nữ

06.05.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.3

7.8

 

22.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

60

9N-56

BÙI  NGỌC

HIẾU

Nam

12.09.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.9

6.5

 

22.4

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

61

9N-17

VŨ MINH

HẰNG

Nữ

08.02.2005

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 5

7.7

7.0

 

22.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

62

9N-01

ĐẶNG TUỆ

MINH

Nữ

19.06.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.5

7.3

 

22.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

63

9N-18

TRƯƠNG GIA TUỆ

LINH

Nữ

27.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.5

7.3

 

22.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

64

9N-28

DOÃN TRƯỜNG

PHÚC

Nam

15.02.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.5

7.3

 

22.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

65

9N-45

HOÀNG GIA

LINH

Nữ

11.12.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.5

7.3

 

22.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

66

9N-02

ĐỖ THẢO

VY

Nữ

23.11.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.6

7.0

 

22.2

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

67

9N-08

PHẠM

DUY

Nam

22.06.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.5

6.7

0.5

22.2

KV2

 

Không     trúng tuyển

 

68

9N-134

NGUYỄN HOÀNG KHÁNH

LINH

Nữ

23.07.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.3

7.3

 

22.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

69

9N-24

NGUYỄN HOÀNG

Nam

26.04.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.4

7.0

 

21.9

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

70

9N-39

PHẠM GIA

BÁCH

Nam

06.11.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.3

7.2

 

21.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

71

9N-106

NGÔ HẢI

VÂN

Nữ

26.02.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.0

7.8

 

21.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

Chuyển LN

72

9N-127

ĐÀO QUANG

LINH

Nam

24.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.0

7.8

 

21.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

73

9N-32

PHẠM MINH

CHÂU

Nữ

07.09.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.3

7.0

 

21.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

74

9N-82

CAO THẢO

VY

Nữ

21.05.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.2

7.2

 

21.5

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

75

9N-90

NINH THỊ NGỌC

ANH

Nữ

25.10.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.5

6.3

 

21.3

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

76

9N-132

ĐỖ NGỌC

LINH

Nữ

13.06.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

6.2

7.8

0.5

20.7

KV2

 

Không     trúng tuyển

 

77

9N-68

VŨ VĂN

HUY

Nam

05.01.2005

Kinh

Thái Bình

Lớp 5

6.0

7.7

1.0

20.7

KV2-NT

 

Không     trúng tuyển

 

78

9N-109

NGUYỄN HÀ

AN

Nữ

23.12.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

6.5

7.0

 

20.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

79

9N-54

PHÙNG THỊ NGỌC

CHI

Nữ

18.01.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

6.0

8.0

 

20.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

80

9N-110

PHAN LÊ NGUYÊN

BẢO

Nam

05.08.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

6.0

7.8

 

19.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

 

81

9N-136

VŨ DIỆU

THƯ

Nữ

07.07.2004

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

6.0

7.8

 

19.8

KV3

 

Không     trúng tuyển

Chuyển LN

82

9N-121

NGUYỄN THẢO

VY

Nữ

24.08.2005

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

6.0

7.7

 

19.7

KV3

 

Không     trúng tuyển

Chuyển LN

83

9N-16

PHÙNG BẢO

AN

Nam

14.01.2006

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

0.0

0.0

 

0.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

Bỏ thi

84

9N-85

NGÔ AN MINH

CHÂU

Nữ

26.09.2007

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

0.0

0.0

 

0.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

Bỏ thi

85

9N-124

LƯU DANH

KHÔI

Nam

28.01.2003

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

0.0

0.0

 

0.0

KV3

 

Không     trúng tuyển

Bỏ thi

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn