Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5831772
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 21/07/2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2016

HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM KHOA ACCORDION - GUITAR - ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

TT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CN DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM NK

ĐIỂM CỘNG

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

7N-41

TRẦN TIẾN NGUYÊN

HUY

Nam

17.04.2002

E.Keyboard

Kinh

Nam Định

Lớp 8

9.5

9.0

0.5

28.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

2

7N-49

TRẦN HUY

ANH

Nam

01.05.2001

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.5

9.0

 

28.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

7N-93

VŨ MINH

HẰNG

Nữ

08.02.2005

E.Keyboard

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 5

9.2

9.0

0.5

27.9

KV2

 

Trúng tuyển

 

4

7N-78

TRẦN ĐỨC

ANH

Nam

28.03.2003

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.2

9.0

 

27.4

KV3

 

Trúng tuyển

Thi K.board

5

7N-23

TRẦN PHƯƠNG

THẢO

Nữ

10.01.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

7N-40

KIỀU VŨ MINH

HIẾU

Nam

07.12.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

7N-43

NGUYỄN HUY

ĐẠT

Nam

02.12.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

7N-62

QUẢN KHÁNH

LINH

Nữ

08.12.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

7N-110

VŨ LINH

ANH

Nữ

12.08.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

9.0

 

27.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

7N-65

CHỬ MAI

ANH

Nữ

05.12.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.2

8.5

 

26.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

7N-35

ĐỖ VĂN

VIỆT

Nam

21.07.2000

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.8

8.5

0.5

26.6

KV2

 

Trúng tuyển

 

12

7N-04

TRẦN ĐẮC MINH

ĐƯỜNG

Nam

27.07.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

7N-18

VŨ ANH

HIẾU

Nam

28.12.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

7N-19

BÙI THÙY

LINH

Nữ

26.01.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

7N-39

NGUYỄN TRỌNG TIẾN

QUANG

Nam

21.11.2003

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

7N-42

TRẦN PHÚC UYÊN

NGUYÊN

Nữ

23.11.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

7N-52

VŨ THÚY

BÌNH

Nữ

09.12.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

7N-98

TRẦN LINH

CHI

Nữ

20.10.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

8.5

 

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

7N-02

NGUYỄN HÀ SAM

ANH

Nam

15.06.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.8

8.5

 

26.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

20

7N-17

ĐỖ VIỆT

THẮNG

Nam

31.12.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.5

8.5

 

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

21

7N-48

PHAN LIÊN

HƯƠNG

Nữ

22.04.2001

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.5

8.5

 

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

22

7N-54

NGUYỄN GIANG

NAM

Nam

10.04.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.5

8.5

 

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

23

7N-58

NGUYỄN LINH

CHI

Nữ

03.06.2002

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.5

8.5

 

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

Thi K.board

24

7N-87

NGUYỄN PHẠM GIA

HÂN

Nữ

21.07.2005

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.5

8.5

 

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

25

7N-10

PHẠM TUẤN

ANH

Nam

16.09.2001

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.0

8.0

1.0

25.0

KV2

02

Trúng tuyển

 

26

7N-06

BÙI NHẬT

MINH

Nam

27.06.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.5

8.0

 

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

27

7N-55

PHẠM NHẬT

NAM

Nam

14.03.2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.5

8.0

 

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

28

7N-96

TRƯƠNG XUÂN

HOÀNG

Nam

02.06.1998

E.Keyboard

Kinh

Nghệ An

Lớp 11

6.5

8.0

1.0

22.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

29

7N-60

PHAN NGUYỄN VĨNH

LINH

Nữ

06.07.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

6.5

8.0

 

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

30

7N-74

ĐÀM KHÁNH

LINH

Nữ

12.06.2004

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

6.5

8.0

 

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

31

7N-77

CHU ANH

KIỆT

Nam

30.03.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

6.5

8.0

 

21.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

32

7N-46

ĐỖ THANH

DƯƠNG

Nam

03.03.1998

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.5

6.6

0.5

20.1

KV2

 

Không trúng tuyển

 

33

7N-27

PHẠM LÊ TRƯỜNG

SƠN

Nam

06.10.1999

Accordeon

Kinh

Hải Dương

Lớp 10

6.5

6.0

1.0

20.0

KV2

02

Không trúng tuyển

 

34

7N-36

NGUYỄN LAN

HƯƠNG

Nữ

26.08.2002

E.Keyboard

Kinh

Băc Ninh

Lớp 8

6.5

6.0

1.0

20.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

35

7N-75

LÊ BÙI HẢI

ĐĂNG

Nam

06.12.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

6.5

6.5

 

19.5

KV3

 

Không trúng tuyển

 

36

7N-34

NGUYỄN TRẦN GIA

LINH

Nữ

06.10.2003

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.5

6.0

 

19.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

37

7N-59

NGUYỄN TÙNG

ANH

Nam

30.06.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.5

6.0

 

19.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

38

7N-102

VŨ NGỌC

UYÊN

Nữ

24.02.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.5

6.0

 

19.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

39

7N-111

TRẦN ĐĂNG

LÂN

Nam

19.08.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.5

6.0

 

19.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

40

7N-66

NGUYỄN NGỌC

QUÝ

Nam

27.10.2003

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.0

6.0

0.5

18.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

41

7N-76

NGUYỄN VĂN NAM

ANH

Nam

11.11.2002

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.0

6.0

0.5

18.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

42

7N-89

NGUYỄN XUÂN

HÒA

Nam

23.09.2000

Guitare

Kinh

Bắc giang

Lớp 10

6.0

6.0

0.5

18.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

43

7N-112

HOÀNG THỦY

TIÊN

Nữ

11.10.2000

Guitare

Kinh

Quảng Ninh

Lớp10

6.0

6.0

0.5

18.5

KV2

 

Không trúng tuyển

 

44

7N-38

ĐỖ THANH

TÙNG

Nam

26.03.2001

E.Keyboard

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 7

5.0

7.0

1.0

18.0

KV2-NT

 

Không trúng tuyển

 

45

7N-45

TRẦN ĐỨC TUẤN

LÂN

Nam

11.02.2003

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.0

6.0

 

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

46

7N-83

LƯU DƯƠNG KHÁNH

NGÂN

Nữ

22.08.2004

E.Keyboard

Tày

Hà Nội

Lớp 6

6.0

6.0

 

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

47

7N-88

ĐÀO HẢI

ANH

Nữ

20.04.1999

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.0

6.0

 

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

48

7N-100

BÙI THÀNH

NAM

Nam

15.09.1999

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.0

6.0

 

18.0

KV3

 

Không trúng tuyển

 

Đầu trang
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn