Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5831690
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 21/07/2018

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM 2016

HỆ TRUNG CẤP - HỘI ĐỒNG LIÊN NGÀNH 

TT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CN          DỰ KIẾN

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM NK

ĐIỂM CỘNG

TÔNG ĐIỂM

KV

ƯT

GHI CHÚ

1

9N-121

NGUYỄN THẢO

VY

Nữ

24.08.2005

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

 

 

 

 

Từ Piano

2

9N-122

LÊ KHÁNH

NGỌC

Nữ

06.08.2005

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.50

 

 

 

 

Từ Piano

3

9N-52

PHẠM THÙY

LINH

Nữ

23.08.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.00

9.00

 

 

 

 

Từ Violon

4

9N-54

PHÙNG THỊ NGỌC

CHI

Nữ

18.01.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

9.00

 

 

 

 

Từ Piano

5

9N-80

NGUYỄN PHƯƠNG

THÙY

Nữ

16.01.2006

Viola

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.50

8.00

 

 

 

 

Từ Violon

6

9N-136

VŨ DIỆU

THƯ

Nữ

07.07.2004

Gõ/Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.00

 

 

 

 

Từ Piano

7

9N-12

TRƯƠNG ĐỨC

THUẬN

Nam

21.05.2004

Gõ GH

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 6

9.00

9.00

 

 

 

 

Từ Piano

8

9N-68

VŨ VĂN

HUY

Nam

05.01.2005

Gõ GH

Kinh

Thái Bình

Lớp 5

9.00

8.50

 

 

 

 

Từ Piano

9

9N-101

VŨ HÀ THIÊN

LINH

Nữ

05.10.2007

 -

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.00

7.00

 

 

 

 

Từ Violon

10

9N-137

NGUYỄN THỤC

ANH

Nữ

01.07.2003

 -

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.00

7.00

 

 

 

 

Từ Piano

11

9N-59

NGUYỄN HUYỀN

THU

Nữ

05.11.2007

 -

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.00

7.00

 

 

 

 

Từ Violon

Đầu trang
  


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn