Trang chủ
Cuộc thi âm nhạc quốc tế cho Violin và Hoà tấu tính phòng 2019
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 6418038
Kết quả tuyển sinh Thứ sáu, 22/03/2019

KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐỢT 2 NĂM 2016 HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM

KHOA NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NĂM SINH

CN             DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

ĐIỂM CN

ĐIỂM NK

ĐIỂM CỘNG

TỔNG ĐIỂM

KV

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

1

6N-08

NGHIÊM YẾN

VI

Nữ

16.06.2002

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.7

7.5

 

26.9

KV3

Trúng tuyển

 

2

6N-46

HUỲNH BẢO

VÂN

Nữ

19.09.2005

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.7

7.5

 

26.9

KV3

Trúng tuyển

 

3

6N-69

NGUYỄN MINH

QUÂN

Nam

17.07.2004

Nhị

Kinh

Hải Dương

Lớp 6

9.6

7.0

0.5

26.7

KV2

Trúng tuyển

 

4

6N-33

NGUYỄN NAM

KHÁNH

Nam

17.02.2006

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.5

7.5

 

26.5

KV3

Trúng tuyển

 

5

6N-29

NGUYỄN VƯƠNG

HOÀN

Nam

13.05.2001

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.5

7.0

0.5

26.5

KV2

Trúng tuyển

 

6

6N-12

ĐINH TRẦN THÙY

DƯƠNG

Nữ

19.10.2001

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.0

8.5

 

26.5

KV3

Trúng tuyển

 

7

6N-22

HỒ NGỌC

ANH

Nữ

29.09.1999

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.4

7.5

 

26.3

KV3

Trúng tuyển

 

8

6N-68

LÊ ĐỨC

ANH

Nam

20.05.1999

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.5

7.0

 

26.0

KV3

Trúng tuyển

 

9

6N-58

NGÔ NHƯ HOÀI

NAM

Nam

15.06.2000

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.5

7.0

 

26.0

KV3

Trúng tuyển

 

10

6N-18

NGUYỄN THẢO

HIỀN

Nữ

03.12.2005

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.0

8.0

 

26.0

KV3

Trúng tuyển

 

11

6N-15

TRỊNH PHAN

HIỂN

Nam

07.05.2005

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp6

9.0

8.0

 

26.0

KV3

Trúng tuyển

 

12

6N-53

NGUYỄN THỊ YẾN

KHANH

Nữ

04.11.2005

Bầu

Kinh

Nghệ An

Lớp 6

9.0

7.5

0.5

26.0

KV2

Trúng tuyển

 

13

6N-34

NGUYỄN TUẤN

ANH

Nam

18.08.1999

Sáo trúc

Kinh

Hải Dương

Lớp 11

9.0

7.0

1.0

26.0

KV2-NT

Trúng tuyển

 

14

6N-05

PHẠM THÙY

LINH

Nữ

01.12.2002

Bầu

Kinh

Thái Bình

Lớp 8

9.0

7.0

1.0

26.0

KV2-NT

Trúng tuyển

 

15

6N-62

PHẠM NGỌC

BÍCH

Nữ

30.12.2002

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.4

7.0

 

25.8

KV3

Trúng tuyển

 

16

6N-60

TRẦN VIỆT

QUÂN

Nam

13.09.2003

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.4

7.0

 

25.8

KV3

Trúng tuyển

 

17

6N-56

NGUYỄN XUÂN

TRƯỜNG

Nam

29.05.2000

Gõ dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.3

7.0

 

25.6

KV3

Trúng tuyển

 

18

6N-51

VŨ THỊ XUÂN

MAI

Nữ

19.07.2004

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.3

7.0

 

25.6

KV3

Trúng tuyển

 

19

6N-44

ĐỖ TRUNG THANH

TÙNG

Nam

07.01.2000

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

9.3

7.0

 

25.6

KV3

Trúng tuyển

 

20

6N-28

PHÙNG NHẬT

ANH

Nữ

28.10.2003

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.0

7.5

 

25.5

KV3

Trúng tuyển

 

21

6N-67

TRẦN QUỐC

PHONG

Nam

16.12.2000

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp10

9.0

7.0

0.5

25.5

KV2

Trúng tuyển

 

22

6N-43

TRỊNH NGỌC

TUÂN

Nam

22.02.1997

Nguyệt

Kinh

Hà Nam

THCS

8.5

7.5

1.0

25.5

KV2-NT

Trúng tuyển

Thi Sáo trúc

23

6N-61

VÕ MINH

NGHĨA

Nam

07.12.2000

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.5

8.0

 

25.0

KV3

Trúng tuyển

 

24

6N-01

ĐÀO HƯƠNG

GIANG

Nữ

26.08.2005

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.5

7.5

 

24.5

KV3

Trúng tuyển

 

25

6N-23

NGÔ THỊ BẢO

NGỌC

Nữ

08.08.2005

Tỳ bà

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 5

8.0

7.0

0.5

23.5

KV2

Trúng tuyển

 

26

6N-26

VŨ THANH

THẢO

Nữ

20.02.2001

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.0

7.0

 

23.0

KV3

Trúng tuyển

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn