Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12199937
Tin tức hoạt động Thứ ba, 16/04/2024

THÔNG BÁO

           Kính gửi : Các Đồng Chí Trưởng Phòng, Ban, Khoa

     Thực hiện theo kế hoạch, hưỡng dẫn số 4065/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đánh giá, xếp loại chất lượng, kê khai tài sản, thu nhập đối với Công chức, Viên chức năm 2021. Bộ phận Tổ chức phòng Hành chính – Tổng hợp kính đề nghị các trưởng đơn vị tải mẫu về và triển khai tới các cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình hoàn thiện tờ khai phân loại và đánh giá viên chức năm 2021. Riêng với các viên chức là lãnh đạo Trưởng, phó đơn vị phải khai thêm bản kê khai tài sản. ( Bộ phận Tổ chức sẽ gửi mẫu bằng file kèm theo thông báo ). Trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai tới các cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình và nộp lại cho bộ phận tổ chức để báo cáo Vụ Tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 - Thời hạn nộp lại cho bộ phận Tổ chức là ngày : 10/01/202

 - Nộp tại phòng HCTH : Đ/c Lê Thanh Trung. ĐT : 0912.79.9797

(Các khoa, phòng có thể khai trên máy gửi và gửi file cho trưởng,phó đơn vị mình để tổng hợp và gửi lại cho đ/c Thanh Trung theo Mail : lethanhtrungnvhn@gmail.com hoặc Zalo, các trưởng, phó đơn vị tổng hợp thành từ file và ghi rõ tên đơn vị mình. Không gửi từng cá nhân).

           Chú ý: Quá thời hạn trên nếu đơn vị nào chưa hoàn thành và nộp lại tờ khai phân loại và đánh giá viên chức năm 2021. Bản kê khai tài sản ( đối với trưởng, phó đơn vị ) cho bộ phận tổ chức phòng Hành chính – Tổng hợp thì trưởng đơn vị đó sẽ chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Học viện Âm nhac QGVN.

      Trân trọng !                            

                                               PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

                                                                            Phạm Quốc Chung

                                                                                       ( đã ký )

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn