Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8199599
Tin tức hoạt động Thứ hai, 01/03/2021

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

 

BÁO CÁO

Về tình hình việc làm của sinh viên Học viện tốt nghiệp năm học 2015-2016

 

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/NQ – CP ngày 09/06/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện Công văn số 4806/BGĐT ngày 28/09/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc yêu cầu báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp,

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thông báo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ Chính quy trình độ Đại học tại Học viện như sau:

Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

Năm học 2015-2016, sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học Chính quy Học viện có tổng số là 89 sinh viên, trong đó:

 • Khoa Lý luận – Sáng tác – Chỉ huy: 13 SV
 • Khoa Đàn Dây: 10 SV
 • Khoa Kèn – Gõ: 4 SV
 • Khoa Nhạc cụ truyền thống:  21 SV
 • Khoa Accordeon – Guitare – E. Keyboard:  6SV
 • Khoa Piano: 2 SV
 • Khoa Thanh Nhạc: 33 SV

Thông qua cách gọi điện thoại trực tiếp với sinh viên đã tốt nghiệp, liên hệ qua các phương tiện thông tin, các mạng xã hội, lập các nhóm sinh viên tốt nghiệp, Học viện đã tổng hợp, thống kê được số liệu như sau:

 • Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại các đơn vị, cơ quan văn hóa, nghệ thuật: 21 em
 • Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại các trung tâm đào tạo âm nhạc tự do: 22 em
 • Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm và đang học nâng cao: 5 em
 • Số lượng sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao: 7 em
 • Số lượng sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm: 24 em
 • Số lượng sinh viên tốt nghiệp có việc làm là 89-24= 65 em (chiếm 73%)

Khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp:

Với đặc thù là đơn vị đào tạo chuyên ngành âm nhạc, các sinh viên tốt nghiệp Học viện (65/89 em) đã kiếm được việc làm cho mình tại các khu vực như sau:

 • Sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại các đơn vị, cơ quan văn hóa, nghệ thuật (21 em) như: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương, Nhà hát nghệ thuật đương đại, Trường Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa, VOV, Nhà hát nhạc vũ kịch, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Đoàn ca múa nhạc Bộ Công An, Ca múa nhạc Hải Phòng…
 • Sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại các trung tâm đào tạo âm nhạc tự do ( 22 em) như trung tâm âm nhạc Magic music, Trung tâm âm nhạc Sol Art, Trung tâm âm nhạc CMC và một số trung tâm tư nhân tự mở khác.
 • Sinh viên tốt nghiệp có việc làm và đang học nâng cao (5 em) là những em hiện đang học cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và vẫn đi dạy them tại các trung tâm đào tạo âm nhạc tự do, cộng tác viên với một số Dàn nhạc.
 • Sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao (7 em) là những sinh viên học cao học tại Học viện.
 • Sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm (24 em) trên thực tế, do đặc thù chuyên ngành âm nhạc nên 24 sinh viên này vẫn hoạt động nghề nghiệp tự do thông qua các buổi diễn show, tự mở các lớp dạy học cá nhân và các hoạt động văn nghệ quần chúng khác hoặc một số em đã chuyển hướng sang kinh doanh tự do (01 sinh viên khiếm thị).

Đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp:

Do đặc thù là trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, việc đào tạo và tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có khác biệt:

Hàng năm, chỉ tiêu tuyển sinh đại học của học viện là 150 sinh viên (đã bao gồm sinh viên đào tạo vừa học vừa làm). Thực tế, hàng năm, số lượng đăng ký tuyển sinh hệ Đai học chính quy khoảng 100 em. Điều này là do đặc thù đào tạo chuyên ngành năng khiếu từ lứa tuổi bé trở lên nên việc tuyển sinh đại học chính quy đối với Học viện khác biệt với những trường đại học khác về số lượng sinh viên đăng ký tuyển sinh.

Cũng do đặc thù ngành nghề và do thực tế xã hội, điều kiện khách quan, sinh viên Học viện sau khi tốt nghiệp, việc xin việc làm của sinh viên cũng còn nhiều khó khăn: nhiều sinh viên có khả năng xin vào các Đoàn văn hóa, nghệ thuật, các trường nghệ thuật tại các tỉnh thành của đất nước; một số em xin vào dạy âm nhạc tại các trường Văn hóa; một số sinh viên dạy tại các trung tâm dạy năng khiếu; một số em tiếp tục học nâng cao; một số em có cơ hội làm việc tại một số nước khác như Singapore, Indonesia…; một số em đã tốt nghiệp chuyển sang ngành nghề khác …

Học viện hiện nay đang có một số thay đổi, đổi mới về nội dung, chương trình, hình thức đào tạo nhằm mục đích xã hội hóa đào tạo, giáo dục âm nhạc để đào tạo ra nguồn nhân lực cho các đơn vị đào tạo ngành nghề nghệ thuật, các đơn vị biểu diễn nghệ thuật….góp phần giải quyết tình hình việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.

 

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN
Năm tốt nghiệp: 2015-2016                           

Trình độ đào tạo : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT

Ngành đào tạo, mã số

Tổng số SVTN

Chia theo giới tính

Tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN có việc làm*

Khu vực làm việc

Nam

Nữ

Số lượng SVTN có việc làm

Số lượng SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

Số lượng SVTN chưa có việc làm

 

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

89

35

54

68

7

24

73%

24

24

-

24

Tổng cộng:

89

35

54

68

7

24

73%

24

24

-

24

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn