Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8542226
Thông tin tuyển sinh Thứ sáu, 30/07/2021

  

1. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

Số TT

TT theo phòng tuyển dụng

Họ và tên 
thí sinh

Ngày tháng
 năm sinh

Quê quán

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch (nếu có)

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Đối tượng ưu tiên

Miễn thi

Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ

Họ và đệm

Tên

Nam

Nữ

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào 

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

 

7

8

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

KHOA PIANO

1

1

Trần Thị Tâm

Ngọc

 

01/02/1983

Hải Phòng

Giảng viên hạng III giảng dạy  môn Piano

16/5/2009

Nhạc viện Boston

Thạc sĩ Âm nhạc về biểu diễn Piano

 

Biểu diễn Piano

 

Chính quy

 

 

 

Ứng dụng CNTTCB

 

 

Miễn thi

 

2

2

Trần Hương

Giang

 

02/10/1987

Thái Bình

Giảng viên hạng III giảng dạy  môn Piano

20/12/2013

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ biểu diễn Piano

A069246

Biểu diễn Piano

 

Chính quy

 

 

Tiếng Anh B1

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

3

3

Phan Diệu

Linh

 

11/02/1991

Nghệ An

Giảng viên hạng III giảng dạy  môn Piano

19/7/2016

Đại học Griffith

Thạc sĩ về nghiên cứu âm nhạc

226760

Biểu diễn Piano

 

Chính quy

 

 

 

Ứng dụng CNTTCB

 

 

Miễn thi

 

4

4

Lưu Đức

Anh

08/6/1993

 

Hải Phòng

Giảng viên hạng III giảng dạy  môn Piano

25/6/2015

Nhạc viện Hoàng gia Liege, Bỉ

Thạc sĩ chuyên ngành âm nhạc

 

Piano

 

Chính quy

 

 

 

Ứng dụng CNTTCB

 

 

Miễn thi

 

5

5

Lê Thị 

Yến

 

19/9/1987

Bắc Ninh

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đệm Piano

27/02/2013

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

A044657

Biểu diễn Piano

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh A2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

6

6

Nguyễn Châu Thùy

Trang

 

11/10/1989

Hà Nam

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đệm Piano

25/8/2016

Đại học Queesland

Thạc sĩ Âm nhạc

00005165- 3456-256

 

Biểu diễn Piano cổ điển và giáo dục

 

 

 

 

Ứng dụng CNTTCB

 

 

Miễn thi

 

KHOA THANH NHẠC

7

1

Nguyễn Quang

19/12/1985

 

Quảng Ninh

Giảng viên hạng III giảng dạy Thanh nhạc

12/03/2018

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ biểu diễn Thanh nhạc

A186514

Biểu diễn Thanh nhạc

 

Tập trung 2 năm

 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tiếng Anh B1

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

8

2

Nguyễn Khánh

Ly

 

15/01/1984

Nghệ An

Giảng viên hạng III giảng dạy Thanh nhạc

15/01/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ biểu diễn Thanh nhạc

A101000

Biểu diễn Thanh nhạc

 

Tập trung 2 năm

 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tiếng Anh B1

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

KHOA ĐÀN DÂY

9

1

Khúc Văn

Khoa

25/02/1988

 

Thái Bình

Giảng viên hạng III giảng dạy môn Viola

11/09/2017

Học viện Âm nhạc Quốc gia Bucuresti

Thạc sĩ lĩnh vực âm nhạc

0018176

Biểu diễn Viola

 

 

 

 

 

Ứng dụng CNTTCB

 

 

Miễn thi

 

10

2

Vũ Thị Khánh

Linh

 

28/02/1992

Thái Bình

Giảng viên hạng III giảng dạy môn Violon

28/02/2019

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ biểu diễn Violin

A213245

Biểu diễn Violin

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh A2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

11

3

Phạm Mai

Anh

 

13/3/1991

Hà Nội

Giảng viên hạng III giảng dạy môn Violon

23/12/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ biểu diễn Violin

A130064

Biểu diễn Violin

 

Tập trung 2 năm

 

 

TOEIC

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

KHOA VĂN HÓA VÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN

12

1

Trần Trí

Tiến

18/12/1985

 

Phú Thọ

Giáo viên trung học phổ thông hạng III giảng dạy môn khoa học tự nhiên

21/9/2009

Đại học Sư phạm Hà Nội

Cử nhân khoa học

A0167700

 

Sư phạm Vật Lý

Chính quy

 

 

Tiếng Anh B

Ứng dụng CNTTCB

Con thương binh hạng 4/4

 

 

Tiếng Anh

13

2

Lê Vũ

Hưng

07/01/1996

 

Thanh Hóa

Giáo viên trung học phổ thông hạng III giảng dạy môn khoa học tự nhiên

01/3/2019

Đại học Sư phạm Hà Nội

Cử nhân sư phạm Toán học

1524631

 

Sư phạm Toán học

Chính quy

 

 

Tiếng Anh B2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

14

3

Trẩn Minh

Sơn

20/8/1992

 

Ninh Bình

Giáo viên trung học phổ thông hạng III giảng dạy môn khoa học tự nhiên

22/5/2017

Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Cử nhân sư phạm Toán học

1517925

 

Sư phạm Toán học

Chính quy

 

 

Tiếng Anh bậc 2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

KHOA ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

15

1

Phan Thanh

Thủy

 

11/11/1991

Hà Nội

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Tỳ bà

06/7/2018

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ 

A197525

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Đàn Tỳ bà)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh B1

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

16

2

Vũ Diệu

Thảo

 

24/12/1982

Hà Nội

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Tỳ bà

20/8/2011

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ Nghệ thuật Âm nhạc

A013526

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Đàn Tỳ bà)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

17

3

Nguyễn Thành

Nhân

23/6/1991

 

Thanh Hóa

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Nhị

28/12/2016

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A158440

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Đàn Nhị)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

18

4

Nguyễn Hải

Đăng

14/8/1988

 

Hưng Yên

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Nhị

15/01/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A101013

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Đàn Nhị)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

19

5

Nguyễn Quang

Duy

'08/4/1984

 

Hà Nội

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Nhị

15/01/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A101016

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Đàn Nhị)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh A2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

20

6

Nguyễn Đức

Thao

27/7/1987

 

Bắc Giang

Giảng viên hạng III giảng dạy môn Sáo trúc

15/01/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A102965

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Sáo trúc)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

21

7

Lê Thị Ngọc

 

25/12/1988

Thanh Hóa

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Tam thập lục

23/6/2016

Học viện Âm nhạc Thượng Hải

Thạc sĩ

102789201602000001

Âm nhạc (Đàn Tam thập lục- Yangqin)

 

 

 

 

 

Ứng dụng CNTTCB

 

 

Miễn thi

 

22

8

Vũ Thị Thùy

Linh

 

20/10/1987

Thái Bình

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Tam thập lục

28/12/2016

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A158437

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Đàn Tam thập lục)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh A2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

23

9

Lê Thùy

Linh

 

21/4/1991

Thanh Hóa

Giảng viên hạng III giảng dạy môn đàn Bầu

28/12/2016

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A158438

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Đàn bầu)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh A2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

KHOA GUITAR- ACCORDEON- ORGAN

24

1

Lê Thị

Quỳnh

 

06/02/1985

Bắc Ninh

Giảng viên hạng III giảng dạy Accordeon và Keyboard

20/12/2013

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ biểu diễn Keyboard Jazz

A069249

Biểu diễn Keyboard Jazz

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

KHOA NHẠC JAZZ

25

1

Lê Duy

Mạnh

03/6/1984

 

Thanh Hóa

Giảng viên hạng III giảng dạy môn Saxophone

23/12/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A130070

Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Saxophone)

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

26

2

Quyền Thiện

Đắc

24/10/1979

 

Hà Nội

Giảng viên hạng III giảng dạy môn Saxophone

22/8/2012

TrườngĐại học Lund- Học viện Âm nhạc Malmo

Thạc sĩ Âm nhạc biểu diễn

791024-9759

Jazz- Ngẫu hứng- Saxophone

 

 

 

 

 

Ứng dụng CNTTCB

 

 

Miễn thi

 

27

3

Nguyễn Thị Minh

Phương

 

02/10/1989

Hưng Yên

Giảng viên hạng III môn Piano Jazz

28/12/2016

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ biểu diễn Keyboard Jazz

A158418

Biểu diễn Keyboard Jazz

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh A2

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

KHOA SÁNG TÁC- CHỈ HUY- ÂM NHẠC HỌC

28

1

Phạm Xuân

Cung

15/6/1991

 

Hải dương

Giảng viên hạng III môn Sáng tác

16/9/2019

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ Sáng tác Âm nhạc

502

Sáng tác 

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Tin học B

 

 

 

Tiếng Anh

PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

29

1

Nguyễn Thị

Thoa

 

27/8/1980

Hà Giang

Chuyên viên thực hiện công tác đào tạo

04/11/2002

Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân luật

B435127

 

Pháp luật Kinh tế và luật Quốc tế

Chính quy

Trung bình khá

 

Tiếng Anh C

Úng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

30

2

Trần Văn

Xâm

11/12/1984

 

Hải Dương

Chuyên viên thực hiện công tác đào tạo sau đại học

15/9/2008

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đại học Âm nhạc

0088239

 

Đàn Nhị

Chính quy

Khá

 

Tiếng Anh C

Úng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

PHÒNG HÀNH CHÍNH- TỔNG HỢP

31

1

Ngô Thị Kim

Dung

 

20/9/1983

Bắc Giang

Chuyên viên hành chính

02/10/2006

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đại học

715082

 

Sư phạm Âm nhạc

Chính quy

Giỏi

 

Tiếng Anh C

Úng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

32

2

Nguyễn Thị Thu

Trang

 

22/8/1990

Thanh Hóa

Chuyên viên hành chính

29/8/2012

Học viện Ngoại giao

Đại học

244546

 

Kinh tế Quốc tế

Chính quy

Trung bình khá

 

Tiếng Anh C

C

 

 

 

Tiếng Anh

33

3

Nguyễn Thanh

Khương

02/8/1983

 

Bắc Giang

Chuyên viên thực hiện công tác quản trị

25/10/2016

Đại học Thành Đô

Kỹ sư

A072851

 

CNKT Điều khiển và tự động hóa

Chính quy

Khá

 

Tiếng Anh C

Bằng Cao đẳng

 

Miễn thi

 

Tiếng Anh

34

4

Ngô Thị Thu

Ngân

 

06/4/1988

Bắc Giang

Điều dưỡng viên hạng IV

12/11/2008

Trung học y tế Bắc Ninh

Trung học chuyên nghiệp

1246

Điều dưỡng

Y khoa

Chính quy

Trung bình khá

 

Tiếng Anh C

Úng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHÂT LƯỢNG GIÁO DỤC

35

1

Võ Thị 

Mai

 

02/11/1991

Hà Tĩnh

Chuyên viên Phòng Kháo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

28/02/2019

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ

A213255

 

Âm nhạc học

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh B1

Ứng dụng CNTTCB

Con thương binh hạng 3/4

 

 

Tiếng Anh

VIỆN ÂM NHẠC

36

1

Lương Thị Hồng

Thắm

 

16/11/1989

Thanh Hóa

Nghiên cứu viên hạng III

15/01/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ Âm nhạc học

A100983

Âm nhạc học

 

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

37

2

Nguyễn Vương

Hoàng

'04/01/1988

 

Thanh Hóa

Nghiên cứu viên hạng III

15/01/2015

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Thạc sĩ Âm nhạc học

A100982

 

Âm nhạc học

Tập trung 2 năm

 

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

38

3

Nguyễn Kim

Ngọc

 

27/4/1984

Hưng Yên

Nghiên cứu viên hạng III

20/9/2010

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đại học Âm nhạc

00228338

 

Đàn Nguyệt

Chính quy

Khá

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

39

4

Đinh Việt 

Thắng

25/10/1979

 

Hà Nội

Cán sự thực hiện công tác quản trị

04/4/2002

Đại học Bách khoa Hà Nội

Cao đẳng

214576

 

Điện lạnh

Chính quy

Trung bình

 

Tiếng Anh C

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

2. DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Số TT

TT theo phòng tuyển dụng

Họ và tên 
thí sinh

Ngày tháng
 năm sinh

Quê quán

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Thông tin đào tạo

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch (nếu có)

Chứng chỉ ngoại ngữ

Chứng chỉ tin học

Đối tượng ưu tiên

Miễn thi

Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ

Lý do

Họ và đệm

Tên

Nam

Nữ

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào 

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

Tin học

Ngoại ngữ

1

2

3

4

5

 

7

8

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

1

1

Hoàng Phú

Tùng

17/9/1990

 

Hà Nội

Giảng viên hạng III giảng dạy môn Trống Jazz

10/9/2012

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Đại học

349887

Gõ Jazz

 

Chính quy

Khá

 

Tiếng Anh B1

Ứng dụng CNTTCB

 

 

 

Tiếng Anh

Không có bằng Thạc sĩ

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn