Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8141600
Tin tức hoạt động Chủ nhật, 24/01/2021

THÔNG BÁO

 họp Hội nghị toàn thể bầu nhân sự tham gia Hội đồng trường

Thực hiện Công văn số 2032/BVHTTDL về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng trường và công văn số 2925/BVHTTDL - TCCB ngày 10/8/2020 về việc hoàn thiện hồ sơ nhân sự tham gia Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục Đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban giám đốc trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, hợp đồng 68 tới dự Hội nghị toàn thể Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tiến hành lấy phiếu bầu nhân sự tham gia Hội đồng Trường 2020-2025.

Thời gian: 14h00 ngày 14/8/2020.

Địa điểm: Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Vì thời gian gấp theo yêu cầu của Bộ cần phải hoàn thành việc thành lập Hội đồng trường trước ngày 15/8/2020. Đề nghị toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên đến dự đầy đủ và đúng giờ.

BAN GIÁM ĐỐC

 

DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Nhiệm kỳ 2020-2025

 

STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Quê quán Năm vào Đảng Trình độ Ngạch CC, VC Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại Năm bổ nhiệm Đồng ý Không đồng ý
Nam Nữ Chuyên môn LLCT Ngoại ngữ Tin học
Bậc đào tạo Chuyên ngành
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
I Thành viên đương nhiên:                            
1 Lê Anh Tuấn 1963   Kinh Thanh Hóa 2011 PGS.TS Âm nhạc Cao cấp Nga D TT3/2014 V.07.01.01 Giám đốc 2017    
2 Dương Thị Thanh Bình   1969 Kinh Quảng Bình 2004 Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Anh C TT3/2014 01.002 Phó Giám đốc 2018    
3 Đỗ Quốc Hưng 1970   Kinh Hà Nội 2009 Tiến sĩ Âm nhạc Cao cấp Anh B2 TT3/2014 V.07.01.03 Chủ tịch CĐ- TK Thanh nhạc 2018    
4 Nguyễn Trường Linh 1995   Kinh Quảng Ninh   Trung cấp Thanh nhạc                
II Đại điện Giảng viên:                              
1 Nguyễn Huy Phương 1974   Kinh Bắc Ninh 2010 PGS.TS Âm nhạc Cao cấp Nga D TT03/2014 V.07.01.01 Phó Giám đốc 2020    
2 Lã Minh Tâm   1974 Kinh Hà Nam 2005 Tiến sĩ Âm nhạc Cao cấp Anh D A V.07.01.02 Quyền TK KTAN 2016    
3 Đào Trọng Tuyên 1969   Kinh Hưng Yên 2014 Tiến sĩ Âm nhạc Trung cấp Pháp D TT03/2014 V.07.01.03 Trưởng khoa Piano 2020    
4 Cồ Huy Hùng 1974   Kinh Hà Nam 2007 Tiến sĩ Âm nhạc Trung cấp Trung D A V.07.01.03 Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống 2018    
III Đại diện Viên chức:                              
1 Bùi Công Duy 1981   Kinh Hà Nội 2006 Tiến sĩ Âm nhạc Cao cấp Nga D TT03/2014 V.07.01.03 Phó Giám đốc 2017    
2 Phạm Minh Hương   1975 Kinh Hà Nội 2001 Tiến sĩ Âm nhạc Cao cấp Anh B2 TT03/2014 V.05.01.02 Phó Viện trưởng VAN 2020    
IV Đại diện thành viên bên ngoài HV:                          
1 Lê Anh Tuấn Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Thành viên đương nhiên, đại diện Bộ VHTTDL      
2 Nguyễn Quang Vinh Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch      
3 Đỗ Hồng Quân Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam      
4 Ngô Hoàng Quân Nguyên Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn      
5 Nguyễn Đức Trịnh Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam      

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn