Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8137738
Tin tức hoạt động Thứ năm, 21/01/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

AGO + JAZZ + VIOLA + CELLO + C.BASS + KÈN GÕ - HỆ TRUNG CẤP 1/7 + 2/7 + 3/7

Cập nhật ngày 20/9/2020

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

THCS

Lớp Văn hóa: 6A1 + 8A2

Thể dục THCS

Thứ 4

8h20

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Chu Thị Minh

THCS

Lớp Văn hóa: 7A1 + 9A2

Thể dục THCS

Thứ 6

10h00

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

THCS

Lớp Văn hóa: 8A1 + 9A1

Thể dục THCS

Thứ 6

7h30

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

2

TC 1/7

(Acc + Guitare + Organ) A

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

2A - A2

Quỳnh Trang

2

TC 1/7

(Acc + Guitare + Organ) B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

4

TC 1/7

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Cẩm Ly

2

TC 1/6 + 1/7

ANTT A + Kèn Gõ GH A

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

6

TC 1/6 + 1/7

ANTT B + Kèn Gõ GH B

Ký Xướng âm

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Tú Uyên

7

TC 1/6 + 1/7

ANTT C + Kèn Gõ GH C

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Tú Uyên

3

TC 1/9 + 1/7

Piano A + (Viola + Cello + C.Bass) A

Ký xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

5

TC 1/9 + 1/7

Piano B + (Viola + Cello + C.Bass) B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Huyền Trang

8

TC 2/7

Viola + Cello + C.bass + Guitar A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

9

TC 2/7

Acc + Guitare B + Organ B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

10

TC 2/7

Kèn gõ + Organ A

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

11

TC 2/7

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

12

TC 2/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Thu Thảo

13

TC 3/7

Kèn Gõ B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

14

TC 3/7 + 3/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

15

TC 3/7 

Kèn Gõ A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

16

TC 3/7 

Acc + Guitare + Organ

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Huyền Trang

17

TC 3/7 

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Nhật Nam

18

TC 3/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Nhật Nam

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn