Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8730303
Tin tức hoạt động Thứ năm, 23/09/2021

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2020 - 2021 

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 1

Cập nhật ngày 20/9/2020

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đồng Quang Vinh

2

SCA

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

1D - A2

Hải Yến

3

Thanh nhạc + Kèn gõ + AGO

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

4

Piano + Dây + Jazz

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

5

Nhạc cụ truyền thống

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Đỗ Thanh Nhàn

6

Âm nhạc học

Âm nhạc học

Thứ 7

8h00

 

I+II

4

7A - A2

Bình Định

7

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

II

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

8

Lớp tổng hợp

Giáo dục học

Thứ 2

 

15h30

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

Lê Thị Thủy

9

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

10

Piano +  Dây +  E.keyboard

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Hoàng Hoa

11

Thanh nhạc B (dự trù Đợt 2) + Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

12

SCA

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

3A - A2

Hoàng Hoa

13

Guitare + Kèn gõ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

14

Âm nhạc truyền thống A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

15

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

16

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

17

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

18

SCA

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Trọng Ánh

19

Thanh nhạc + AGE + Dây + Kèn Gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

20

Piano + Jazz + SCA + Nhac cụ truyền thống

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

21

Lớp tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 2

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

22

Lớp tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 2

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

23

SCA

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1E - A2

Thiều Hương

24

Piano + Jazz + Âm nhạc TT + SCA + Dây 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

13h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

25

Thanh nhạc + Kèn gõ + AGO

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 4

 

15h30

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Lê Anh Tuấn

26

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

27

Dây + AGO + Kèn gõ + Piano

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

28

Thanh Nhạc B + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

29

Thanh nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

30

Thanh nhạc

Tin học

Thứ 2

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

31

Dây + Jazz + SCA

Tin học

Thứ 3

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

32

Âm nhạc truyền thống

Tin học

Thứ 5

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

33

Piano + Kèn gõ

Tin học

Thứ 6

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

34

AGO

Tin học

Thứ 6

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

35

SCA

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

36

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Trần Anh Tuấn

37

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Chu Thị Minh

38

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

39

Lớp Tự Chọn

Dance Sport

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

40

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương