Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 10661798
Thông báo đào tạo Thứ hai, 29/05/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ ĐẠI HỌC 

NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVANQGVN;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”

Căn cứ Công văn số 2025/BVHTTDL-ĐT ngày 11/5/2017 của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thực hiện Đề án Đào tạo tài năng lĩnh vực VHNT giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 494A/QĐ-HVÂNQGVN ngày 12/6/2017 của Giám đốc HVANQGVN về việc Thành lập Ban Quản lý Dự án “Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017 - 2025 tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Công văn số 1214/QĐ-BVHTTDL ngày 05/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Giao các cơ sở đào tạo, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020 của 02 Đề án về đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 1793/QĐ-BHVTTDL ngày 03/ 6 /2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Giao chỉ tiêu đào tạo tài năng năm học 2021 - 2022 cho các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật theo Đề án 1341.

Căn cứ khả năng và yêu cầu đào tạo của HVANQGVN năm học 2021 - 2022.

 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo tài năng hệ Trung cấp, Đại học năm học 2021 - 2022 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

- Trình độ Trung cấp: 30 chỉ tiêu.                    

- Trình độ Đại học: 20 chỉ tiêu.

2. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH :

Trung cấp:

 • Ngành Piano.
 • Ngành Violon
 • Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Viola, Cello, Contrabass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordion, Guitar. 
 • Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây, Gõ dân tộc.

Đại học: 

 • Ngành Piano
 • Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây: Violon, Viola, Cello, Contrabass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordion, Guitar. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

3.1. Đối tượng

- Học sinh hoàn thành kết quả học tập Trung cấp 5/9 đối với các chuyên ngành Piano, Violon.

- Học sinh hoàn thành kết quả học tập Trung cấp 3/7 đối với các ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây.

- Học sinh hoàn thành kết quả học tập Trung cấp 2/6 đối với các ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

- Có thể xét một số trường hợp đặc biệt cho học sinh Trung cấp có trình độ trước  các đối tượng xét tuyển đã nêu trên với điều kiện đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

- Sinh viên Đại học năm thứ nhất, Đại học năm thứ hai (có thể xét một số trường hợp đặc biệt năm thứ ba đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist).

3.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

Điều kiện xét tuyển:

Những học sinh học Trung cấp và các sinh viên Đại học có năng khiếu vượt trội và có kết quả học tập chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên.

Tiêu chí xét tuyển:

Bậc Trung cấp

 • Xét kết quả học tập của học sinh trong 2 học kỳ trước thời điểm xét tuyển;
 • Điểm chuyên ngành: đạt loại giỏi trở lên;
 • Điểm xướng âm, ghi âm: đạt loại khá trở lên;
 • Điểm rèn luyện: xếp loại khá trở lên;
 • Ưu tiên những học sinh đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

Bậc Đại học

 • Sinh viên năm thứ nhất có kết quả tuyển sinh Đại học đoạt loại giỏi trở lên (hoặc được đặc cách tuyển thẳng);
 • Sinh viên năm thứ hai đạt điểm chuyên ngành loại giỏi và các điểm cần thiết khác ở học kỳ trước liền kề;
 • Điểm trung bình các môn cơ sở ngành (không kể chuyên ngành) đạt loại khá trở lên;
 • Điểm rèn luyện: đạt loại khá trở lên
 • Ưu tiên những sinh viên đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

4. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

- Thi tuyển: biểu diễn trực tiếp, thuộc lòng chương trình dự thi.

5. QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH THI VÀ THỜI GIAN THI:

Bậc Trung cấp 

Ngành Violon: 

- Thời gian thi từ 20 đến 25 phút.

- Chương trình thi:


 • 01 gam 3 quãng 8, gam rải, gam quãng 3, 6, 8 (luyến được 4 nốt)
 • 01 etude hoặc caprice

 • 01 chương phức điệu solo của J. S. Bach
 • 02 chương sonata với piano hoặc 01 chương concerto (có cadenza).Ngành Piano: 

- Thời gian thi: Từ 20 đến 25 phút

- Chương trình thi:

 • 01 tác phẩm phức điệu.
 • 01 etude.
 • 01 tác phẩm tự do.
 • 01 chương sonate hoặc 01 chương concerto.

Ngành nhạc cụ phương Tây: 

- Thời gian thi: Từ 15 phút trở lên

- Chương trình thi:

 • 01 etude hoặc 01 bài phức điệu 2 đến 3 bè.
 • 01 tác phẩm tự do.
 • 01 chương sonate hoặc 01 chương concerto.

Ngành nhạc cụ Truyền Thống:

- Thời gian thi: Từ 15 phút trở lên

- Chương trình thi:

 • 01 bài luyện tập ngón.
 • 02 dân ca thuộc hai vùng miền khác nhau.
 • 01 tác phẩm.

Bậc Đại học

Ngành Piano 

- Thể hiện đúng phong cách âm nhạc của những giai đoạn tiêu biểu: 

-  Thời gian: từ 20 phút trở lên 

 • Âm nhạc thời kỳ Baroque;
 • Âm nhạc thời kỳ Cổ điển;      
 • Âm nhạc thời kỳ Lãng mạn;
 • Âm nhạc chủ nghĩa Ấn tượng;
 • Âm nhạc cận đại;
 • Âm nhạc thế kỷ XX

Ngành Nhạc cụ Phương Tây

- Thời gian: Từ 20 phút trở lên

- Chương trình thi: các tác phẩm của các thời kỳ tiền cổ điển, cổ điển, lãng mạn, cận đương đại.   

 • 01 Etude tốc độ nhanh 
 • Tác phẩm hình thức tự do hoặc tác phẩm thế kỷ XX
 • Concerto: chương 1 (hoặc chương 2&3) 
 • Sonate: chương 1 (hoặc chương 2&3) 

Ngành Kèn – Gõ giao hưởng

- Thời gian: Từ 20 phút trở lên

- Chương trình thi: các tác phẩm của các thời kỳ tiền cổ điển, cổ điển, lãng mạn, cận đương đại.   

 • 01 Etude tốc độ nhanh 
 • Tác phẩm hình thức tự do hoặc tác phẩm thế kỷ XX
 • Concerto: chương 1 (hoặc chương 2&3) 
 • Sonate: chương 1 (hoặc chương 2&3) 

Ngành Dây 

- Thời gian: từ 20 đến 30 phút

- Chương trình thi:

 • 02 chương phức điệu solo
 • 01 bài tập Etude hoặc 01 tác phẩm có kỹ thuật khó 
 • 01 tác phẩm tự do hoặc tác phẩm thế kỷ XX 
 • 01 Tác phẩm hình thức lớn (Concerto chương 1 hoặc chương 2 & 3)

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH:

6.1. Thời gian thi dự kiến

- Trung cấp: từ 24/08/2021 đến 25/08/2021

- Đại học: từ 25/08/2021 đến 26/08/2021

* Thí sinh cần theo dõi lịch thi chi tiết sẽ được thông báo khi nhận phiếu thi.

6.2. Địa điểm thi

- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

7. HỒ SƠ, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

Hồ sơ gồm: 

 1. Đơn đăng ký dự thi tài năng hệ TC/ĐH tải tại đây 
 2. Tờ Chương trình thi Tài năng trình độ Trung cấp, Đại học gồm thông tin thí sinh, các tác phẩm dự thi, ghi rõ số phút của tác phẩm;
 3. Bằng khen, giấy xác nhận giải thưởng âm nhạc hoặc các minh chứng khác (nếu có);
 4. Hai ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng gần đây).

Lưu ý:

 • Thí sinh dự thi Hệ đào tạo tài năng năm 2021-2022 cần đăng ký danh sách với Trưởng khoa. Trưởng khoa lập danh sách, gửi lên cho Bộ phận Sau Đại học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
 • Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, thí sinh có thể scan toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và gửi vào email: phongsdh.hvan@gmail.com, trong email gửi hồ sơ cần nêu rõ họ tên, ngày sinh, chuyên ngành, cấp học, email, số điện thoại liên lạc, giảng viên hướng dẫn
 • Ngoài ra Hồ sơ của thí sinh vẫn có thể gửi đến trực tiếp tại phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, tầng 3, toà hiệu bộ (A3), Học viện Âm nhạc Quốc gia VIệt nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa Đống Đa, Hà Nội. 

Thời gian nhận hồ sơ

 • Từ ngày: 01/08/2021 đến 10/08/2021
 • Lưu ý: Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các sở GD&ĐT.

Phương thức nhận hồ sơ: 

 • Qua Email của Bộ phận Sau Đại học: phongsdh.hvan@gmail.com  
 • Qua Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 3 nhà Hiệu bộ (A3), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại hỗ trợ: Mr. Tùng 090.496.8679; Ms. Huệ 093.617.6358

Thời gian nhận phiếu thi:

 • Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ Scan phiếu thi và gửi qua Email cho thí sinh thời gian vào ngày 23/08/2021./.

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương