Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7152280
Thông báo đào tạo Chủ nhật, 19/01/2020

Riêng khối văn hoá có lịch riêng theo sở Giáo dục. Các khoa lên lịch thi chi tiết theo đúng kế hoạch đào tạo, thông báo công khai và nộp bộ phận Đào tạo trước kỳ thi 01 tuần. Trường hợp có thay đổi lịch cần được thông qua Bộ phận Đào tạo trình BGĐ phê duyệt. Các khoa tổ chức chấm thi theo danh sách HSSV do bộ phận Đào tạo thuộc phòng Đào tạo, Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế cung cấp.

Sứ mệnh: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là cơ sở đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của cả nước; tham gia vào việc định hướng, giáo dục nhằm nâng cao đời sống âm nhạc cho toàn xã hội; đóng góp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phương thức tuyển sinh thực hiện kết hợp xét tuyển và phương thức xét tuyển thẳng. Chỉ tiêu tuyển sinh và xét tuyển của Học viện được xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo...

Căn cứ Quyết định số  351A/QĐ-HVAN-SĐH ngày 12 tháng 5 năm 2018 do Giám đốc HVANQGVN ký về việc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi Thạc sĩ năm 2018; Căn cứ Biên bản xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi Thạc sĩ ngày 03     tháng 8 năm 2018...

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-BVHTTDL ngày 04/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và cử ứng viên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đi đào tạo ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án 1437; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển sinh đi học dài hạn ở nước ngoài năm 2018 theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hoá nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" như sau...

Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể của các hệ Đại học chính quy và hệ Trung cấp 4, 6, 7, 9 năm trong năm học 2017-2018.

Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Trung cấp 4 năm (năm 1 Thanh nhạc, LSC, Kèn Gõ, NCTT)

Thời khoá biểu các môn học lớp tập thể hệ Trung cấp 4 năm (từ 2/4 đến 4/4)

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn