Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7335249
Thông báo đào tạo Thứ sáu, 03/04/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY II

MÔN HỌC Ngày học Giờ học sáng Giờ học chiều Học kỳ Số tiết PHÒNG HỌC/TÒA NHÀ Đối tượng HSSV Giảng viên
Nguyên lý CN Mác II Thứ 5 8h00   I 2.5 Giảng đường tầng IV - A1 Lớp Tổng hợp Nguyễn Hoài Thu
Nguyên lý CN Mác II Thứ 5 9h30   I 2.5 Giảng đường tầng IV - A1 Lớp Tổng hợp Nguyễn Hoài Thu
Nghệ thuật học Thứ 7   13h30 I 3 Giảng đường tầng II - A1 Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz Nguyễn Thị Tố Mai
Nghệ thuật học Thứ 7   15h30 I 3 Giảng đường tầng II - A1 LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ Nguyễn Thị Tố Mai
Tâm lý học Thứ 4   13h30 I 4 1E - A2 LSC + Piano + Dân tộc + Kèn gõ Đỗ Thị Thu Hiền
Tâm lý học Thứ 2   13h30 I 4 1E - A2 Thanh nhạc + Dây + AGO + Jazz Đỗ Thị Thu Hiền 
Dân tộc nhạc học Thứ 5   13h30 I 4 1D - A2 Âm nhạc học Bùi Huyền Nga
Hòa thanh Thứ 6   13h30 I 3 3A - A2 Lý - Sáng - Chỉ Ngọc Bích
Hòa thanh jazz Thứ 3   13h30 I+II 2 6F - A2 Jazz Lưu Minh
Hòa Thanh trên đàn Thứ 6   15h30 I+II 3 3A - A2 Lý - Sáng - Chỉ Ngọc Bích
Ký - Xướng âm Thứ 3   15h00 I+II 2 5A - A2 Lý - Sáng - Chỉ Trọng Ánh
Ký - Xướng âm Thứ 3   13h30 I+II 2 9C - A2 Thanh nhạc A Minh Tâm
Ký - Xướng âm Thứ 3   15h30 I+II 2 9C - A2 Thanh nhạc B Minh Tâm
LSÂN P/Tây  2 Thứ 6   15h00 I+II 3 1A - A2 NCTT + AGO + Jazz + Kèn + Gõ Thanh Thủy
LSÂN P/Tây  2 Thứ 6 9h30   I+II 3 5A - A2 LSC + Thanh nhạc + Piano + Dây Đại Đồng
Phân tích TP Thứ 2   15h00 I+II 2 3A - A2 AGO +  Kèn +  Gõ + Jazz + Dây A Huy Lâm
Phân tích TP Thứ 3 9h30   I+II 2 1E - A2 AGO +  Kèn + Gõ + Jazz + Dây B Lan Anh
Phân tích TP Thứ 5 9h30   I+II 2 3A - A2 Thanh nhạc  Lan Anh
Phân tích TP Thứ 2   13h30 I+II 3 1C - A2 Lý - Sáng - Chỉ Mai Anh
Phân tích TP Thứ 5 8h00   I+II 2 3A - A2 Nhạc cụ truyền thống  Lan Anh
Phân tích TP Thứ 5   15h30 I+II 2 5A - A2 Piano + Dây + Kèn Gõ Phương Hoa
Phê bình âm nhạc Thứ 2 8h00   I+II 4 1C - A2 Lý luận Cù Lệ Duyên
Phối khí Thứ 3   13h30 I+II 3 10E - A2 Lý - Sáng - Chỉ Trần Lưu Hoàng
Phức điệu Thứ 2   15h00 I+II 3 2A - A2 Lý - Sáng - Chỉ Thiều Hương
Phức điệu Thứ 2   13h30 I+II 2 2A - A2 Piano Thiều Hương
Tiếng Anh Thứ 2 9h30   I+II 3 10E - A2 Thanh nhạc  Nguyễn Thu Phương
Tiếng Anh Thứ 2 8h00   I+II 3 7E - A2 Piano + Dây + Piano Jazz Lê Thị Thanh Huyền 
Tiếng Anh Thứ 3 9h30   I+II 3 8E - A2 T/Nhạc B + ÂN học + Sáng tác Lê Thị Thanh Huyền 
Tiếng Anh Thứ 3 8h00   I+II 3 7E - A2 Piano + Dây + AGO Lê Thị Thanh Huyền 
Tiếng Anh Thứ 5 9h30   I+II 3 7E - A2 Nhạc cụ truyền thống  + AGO Lê Thị Thanh Huyền 
Hợp xướng Thứ 4 8h00   I+II 4 Giảng đường tầng II - A1 Toàn bộ Lý - Sáng - Chỉ Đặng Châu Anh
TD Thẩm mỹ Thứ 6   15h00 I+II 2 Nhà GDTC Tầng 1 Lớp tổng hợp Ng.Thị Minh Hồng
Bóng bàn Thứ 5   15h00 I+II 2 Nhà GDTC Tầng 1 Lớp tổng hợp Đặng Thị Mai
Bóng bàn Thứ 3   16h30 I+II 2 Nhà GDTC Tầng 1 Lớp tổng hợp Trần Anh Tuấn
Cầu lông Thứ 6   15h00 I+II 2 NNhà GDTC Tầng 3 Lớp tổng hợp Đỗ Hải Nam
Cầu lông Thứ 3   15h00 I+II 2 NNhà GDTC Tầng 3 Lớp tổng hợp Đặng Thị Mai
Phương pháp NCKH Thứ 5   13h30 II 3 Giảng đường tầng II - A1 Lớp Tổng hợp Lê Anh Tuấn (Ng Th Hà)
Mỹ học Thứ 5 8h00   II 3 Giảng đường tầng II - A1 Lớp Tổng hợp Nguyễn Mai Hương
Mỹ học Thứ 5 9h30   II 3 Giảng đường tầng II - A1 Lớp Tổng hợp Nguyễn Mai Hương
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn