Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7335164
Thông báo đào tạo Thứ sáu, 03/04/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY I

 

MÔN HỌC

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

PHÒNG HỌC/TÒA NHÀ

Đối tượng HSSV

Giảng viên

Tin học

Thứ 2

 

13h30

I

4

9D - A2

Piano + Dân tộc

Vũ Văn Sử

Tin học

Thứ 3

 

13h30

I

4

9D - A2

Thanh nhạc A

Vũ Văn Sử

Tin học

Thứ 5

8h00

 

I

4

9D - A2

Thanh nhạc B

Vũ Văn Sử

Tin học

Thứ 6

8h00

 

I

4

9D - A2

AGO + Dây

Vũ Văn Sử

Tin học

Thứ 6

 

13h30

I

4

9D - A2

LSC + Jazz + Kèn gõ

Vũ Văn Sử

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

8h00

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

NCTT + Piano + Dây + AGO + Jazz

Nguyễn Mai Hương

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

9h30

 

I

2.5

Giảng đường tầng II - A1

Kèn gõ + Thanh nhạc + LSC

Nguyễn Mai Hương

Âm nhạc DT CT

Thứ 4

 

13h30

I

2

5A - A2

Thanh nhạc

Lê Văn Toàn

Âm nhạc DT CT

Thứ 4

 

15h30

I

2

5A - A2

BD tổng hợp

Lê Văn Toàn

Âm nhạc DT CT

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

5A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Hải Yến

Âm nhạc DT CT

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

1A - A2

Nhạc cụ truyền thống

 Thanh Nhàn

Âm nhạc học

Thứ 2

8h00

 

I+II

4

1D - A2

Lý luận

Mai Anh

Hòa thanh

Thứ 4

 

15h00

I+II

2

2A - A2

Thanh nhạc B

Ngọc Bích

Hòa thanh

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Thanh nhạc A

Hoàng Hoa

Hòa thanh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

2A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Hoàng Hoa

Hòa thanh

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

5A - A2

Thanh nhạc C + NCTT

Việt Anh

Hòa thanh

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Piano +  Dây

Việt Anh

Hòa thanh

Thứ 6

 

15h30

I+II

2

2A - A2

AGO + Kèn + Gõ

Nguyễn Thị Loan

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Jazz

Lưu Minh

Ký - Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

5A - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Trọng Ánh

Ký - Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Thanh Nhạc A

Minh Tâm

Ký - Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

7A - A2

Thanh Nhạc B

Minh Tâm

LSÂN P/Tây  1

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1A - A2

NCTT + Thanh nhạc +  Kèn + Gõ

Mai Anh

LSÂN P/Tây  1

Thứ 5

 

15h30

I+II

3

1A - A2

LSC + Piano +  Dây +  Jazz + AGO

Mai Anh

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

9C - A2

Lý - Sáng - Chỉ

Thiều Hương

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Thanh nhạc

Nguyễn Thu Phương

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

8E - A2

Piano + Dây + Piano Jazz

Nguyễn Thanh Hoa

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

8E - A2

Thanh nhạc B + LSC

Nguyễn Thanh Hoa

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

9E - A2

Piano + Dây + AGO + Jazz

Nguyễn Thanh Hoa

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Dân tộc + AGO

Nguyễn Thanh Hoa

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

10E - A2

LSC

Trần Lưu Hoàng

Giáo dục học

Thứ 7

8h00

 

II

4

1E - A2

AGO + NCTT + Jazz + LSC

Lê Thị Thủy

Giáo dục học

Thứ 7

 

13h30

II

4

1E - A2

Thanh nhạc + Piano + Kèn gõ + Dây

Lê Thị Thủy

Bóng bàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

Cầu lông

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TD Thẩm mỹ

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Toàn bộ Lý- Sáng -Chỉ

Đặng Châu Anh

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn