Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7939235
Thông báo đào tạo Thứ sáu, 25/09/2020

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC TẬP THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

TRUNG CẤP 1/9 ĐẾN 9/9 - HỆ TRUNG CẤP 09 NĂM

CẤP HỌC

MÔN HỌC

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

PHÒNG HỌC/TÒA NHÀ

Đối tượng HSSV

Giảng viên

TC 1/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Dây B

Nhật Nam

TC 1/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Dây A

Nhật Nam

TC 1/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Piano A

Tú Uyên

TC 1/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1A - A2

Piano B

Tú Uyên

TC 2/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Piano A

Tú Anh

TC 2/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Piano B

Tú Anh

TC 2/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Violon A

 Lan Anh

TC 2/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Violon B

 Lan Anh

TC 2/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Piano B

Tú Uyên

TC 3/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

3A - A2

Piano C

 Quỳnh Trang

TC 3/9

Ký - Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10E - A2

Piano A

 Tú Uyên

TC 3/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1A - A2

Piano B

 Tú Uyên

TC 3/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Violon B

Nhật Nam

TC 3/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Violon A

Nhật Nam

TC 4/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Piano A

Quỳnh Trang

TC 4/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Piano B

Quỳnh Trang

TC 5/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Piano + Violon A

 Việt Anh

TC 5/9

Ký - Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Piano + Violon B

 Việt Anh

TC 6/9

Ký - Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Piano + Violon A

Phương Hoa

TC 6/9

Ký - Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Piano + Violon B

Phương Hoa

TC 6/9

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10E - A2

Piano-Dây A

Tú Uyên

TC 6/9

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Piano-Dây B

Thiều Hương

 TC 6/9, 4/7

Lý Thuyết Âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Dây, Guitar

Nguyễn Thị Loan

TC 6/9

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

AGO + Jazz + Cello + C.bass

Hoàng Thanh

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 7/9

Hòa thanh

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Piano + Violon

Nguyễn Thị Loan

TC 7/9

Ký - Xướng âm

Thứ 3

 

17h30

I+II

2

7A - A2

Piano + Dây

Minh Tâm

TC 7/9

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

9E - A2

Piano + Violon

Triệu Thị Kiều Trang

TC 5/7 + 7/9

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Piano + Dây

Đặng Thị Thanh Hoa

TC 5/7 + 7/9

Trích giảng 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Piano + Dây + AGO + Jazz

Thanh Thủy

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

NNhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đỗ Hải Nam

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Đặng Thị Mai

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

TD Thẩm mỹ

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Ng.Thị Minh Hồng

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 1

Lớp tổng hợp

Trần Anh Tuấn

TC 6/7 + 8/9

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp Tổng hợp

Phạm Thị Thu Hà

TC 3/4 + 5/6 + 8/9

Giáo dục chính trị

Thứ 2

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Lớp Tổng hợp

Phạm Thị Thu Hà

TC 3/4 + 8/9

Hình thức Â.N

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Piano + Violon + LSC

Lan Anh

TC 8/9

Ký - Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Piano + Violon  A

Hoàng Hoa

TC 8/9

Ký - Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Piano B

Quỳnh Trang

TC 8/9 + 3/4 + 6/7

Trích giảng 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Piano + Dây + LSC + Jazz + Kèn + Gõ

Tú Anh

TC 9/9

Ký - Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I

2

3A - A2

Piano + Dây A

Thanh Vân

TC 9/9

Ký - Xướng âm

Thứ 5

 

15h00

I

2

3A - A2

Piano + Dây B

Thanh Vân

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Trích giảng 4

Thứ 2

8h00

 

I

3

5A - A2

Toàn khóa Trung cấp năm cuối

Thanh Thủy

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Thể dục PTCS

Thứ 5

7h30

 

I+II

4

Nhà GDTC Tầng 3

Lớp tổng hợp

Đoàn Tuấn Anh

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn