Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7939387
Thông báo đào tạo Thứ sáu, 25/09/2020

LỊCH HỌC HỆ TẠO NGUỒN  

Chuyên ngành Piano

STT

SỐ
 BL

NGÀY

TÊN HỌC SINH

NĂM SINH

NGÀNH HỌC

 GiẢNG VIÊN DẠY CHUYÊN NGÀNH

GiỜ HỌC KXA

PHÒNG HỌC KXA

 GiẢNG VIÊN DẠY
KXA

LỚP A

1

12422

26/8/2016

Phạm Hoàng Gia Phúc

16.12.07

Piano

 Phạm Linh Chi

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

2

12425

26/8/2016

Ngô Cẩm Linh

02.10.16

Piano

 Cô Bích

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

3

12451

26/8/2016

Trần Ngọc Bảo Anh

27.05.06

 Piano

 Lê Thị Yến 

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

4

12452

26/8/2016

Nguyễn Bảo Diệp

28.01.07

 Piano

 Phan Diệu Linh

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

5

12453

26/8/2016

Đinh Xuân Ngọc Linh

13.12.07

 Piano

 Triệu Tú My

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

6

12454

26/8/2016

Nguyễn Vũ Hoàng Anh

14.04.04

 Piano

 Lê Thị Yến 

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

7

12456

26/8/2016

Tô Phương Bảo An

17.09.06

 Piano

 Trần Hương Giang

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

8

12457

26/8/2016

Bùi Ngọc Hiếu

12.09.05

 Piano

 Phạm Linh Chi

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

9

12458

26/8/2016

Đặng Yến Nhi

13.07.06

 Piano

 Ngô Lan Hương

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

10

12459

26/8/2016

Tạ Thành An

18.10.06

 Piano

 Phạm Linh Chi

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

11

12460

26/8/2016

Nguyễn Chu Choe Huệ Chi

01.11.07

 Piano

 Ngô Lan Hương

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

12

12461

26/8/2016

Đinh Diệp Anh

19.10.07

 Piano

 Vũ Phương Mai

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

13

12462

26/8/2016

Lê Cẩm Tú

17.01.07

 Piano

 Thuyên Hà

 17h30 thứ 4

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

LỚP B

14

12463

26/8/2016

Trương Hồ Điệp

29.09.06

 Piano

 Thuyên Hà

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

15

12466

26/8/2016

Đỗ Lâm Thiên Bảo

07.09.07

 Piano

 Lê Thị Yến 

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

16

12468

26/8/2016

Trần Lê Thúy Anh

23.07.07

 Piano

 Trần Thục Anh

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

17

12469

26/8/2016

Kiều Đức anh

31.10.07

 Piano

 Nguyễn Minh Anh

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

18

12470

26/8/2016

Lương Đức Anh

23.11.05

 Piano

 Nguyễn Minh Anh

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

19

12471

26/8/2016

Lê Khánh Vân

18.07.06

 Piano

 Thuyên Hà

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

20

12475

26/8/2016

Trần Thị Hải yến

22.08.05

 Piano

 Nguyễn Phương Chi

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

21

12477

26/8/2016

Vũ Đức Nguyên

11.11.06

 Piano

 Phạm Quỳnh Trang

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

22

12479

26/8/2016

Nguyễn Quỳnh Anh

02.07.07

 Piano

 Hoàng Phương

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

23

12480

26/8/2016

Dương Nam Khánh

27.11.06

 Piano

 Trần Hương Giang

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

24

12485

26/8/2016

Doãn Trường Phúc

15.02.07

 Piano

 Trần Ngọc Bích

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

25

12493

27/8/2016

Đào Nhật Anh

17.01.07

 Piano

 Nguyễn Phương Chi

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

26

12499

27/8/2016

Đoàn Nguyễn Ngọc Khuê

19.03.05

 Piano

 Thuyên Hà

 17h30 thứ 5

5A NHÀ A2

 Giang Thanh Bình

 

Chuyên ngành Thanh nhạc

STT


 BL

NGÀY

TÊN HỌC SINH

NĂM SINH

NGÀNH HỌC

 GiẢNG VIÊN DẠY CHUYÊN NGÀNH

GiỜ HỌC KXA

PHÒNG HỌC KXA

 GIẢNG VIÊN DẠY
KXA

1

12419

26/8/2016

Phan Thị Phương Anh

17.02.97

Thanh nhạc

 Phương Nga

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

2

12421

26/8/2016

Nguyễn Tiến Đạt

31.01.98

Thanh nhạc

 Phương Nga

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

3

12429

26/8/2016

Nguyễn Quốc Trung

10.05.99

 Thanh nhạc

 Hồng Lan

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

4

12467

26/8/2016

Nguyễn Trí Hưng

14.11.98

 Thanh Nhạc

 Phương Uyên

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

5

12473

26/8/2016

Nguyễn Văn Tấn

25.07.98

 Thanh Nhac

 Tạ Ngọc Định

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

6

12481

26/8/2016

Phan Thị Bích Ngọc

30.04.2000

 Thanh nhạc

 Tạ Ngọc Định

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

7

12484

26/8/2016

Nguyễn Minh Chí

15.11.96

 Thanh Nhạc

 Tạ Ngọc Định

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

8

12486

27/8/2016

Vũ Ngọc Thảo Vân

23.08.02

 Thanh Nhạc

 Tạ Ngọc Định

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

9

12490

27/8/2016

Trần Anh Đức

08.02.98

 Thanh Nhạc

 Hồng Lan

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

10

12494

27/8/2016

Phan Thị Duyên

23.10.96

 Thanh Nhạc

 Hồng Lan

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

11

12496

27/8/2016

Nguyễn Văn Quang

26.12.98

 Thanh nhạc

 Tạ Ngọc Định

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

12

10967

00/05/2016

Dương Minh Anh

17.02.2001

 Thanh Nhạc

 Phương Nga

 9h30 thứ 6

5A NHÀ A2

 Đồng Lan Anh

 

Chuyên ngành Biểu diễn tổng hợp

STT


 BL

NGÀY

TÊN HỌC SINH

NĂM SINH

NGÀNH HỌC

 GiẢNG VIÊN DẠY CHUYÊN NGÀNH

GiỜ HỌC KXA

PHÒNG HỌC KXA

 GiẢNG VIÊN DẠY
KXA

1

12423

26/8/2016

Lê Đăng Hiền Nhi

25.11.2000

Sáng tác

 Vũ Nhật Tân

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

2

12455

26/8/2016

Nguyễn Hương Giang

25.11.2003

 Đàn tranh

 Dương Thị Thu Hà

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

3

12433

26/8/2016

Phan Nguyễn Vĩnh Linh

06.07.2005

 E.Keyboard

 Lê Thị Quỳnh

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

4

12464

26/8/2016

Nguyễn Ngọc Quý

27.10.2003

 E.Keyboard

 Nguyễn Thu Hà

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

5

12483

26/8/2016

Đàm Khánh Linh

12.06.2004

 E.Keyboard

 Tuấn Anh

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

6

12488

26/8/2017

Nguyễn Trần Gia Linh

06.10.2003

 E.Keyboard

 Tài Hưng

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

7

12491

26/8/2018

Nguyễn Văn Nam Anh

11.11.2002

 E.Keyboard

 Tài Hưng

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

8

12498

26/8/2019

Trương Xuân Hoàng

02.06.1998

 E.Keyboard

 Nguyễn Thu Hà

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

9

12424

26/8/2016

Nguyễn Xuân Hòa

23.09.2000

Guitare

 Vũ Việt Cường

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

10

12465

26/8/2016

Trần Đăng Lân

19.08.03

 Ghitare

 Vũ Việt Cường

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

11

12489

26/8/2017

Nguyễn Trường Thụy

15.04.02

 Ghitare

 Lê Đức Sơn

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

12

12495

26/8/2018

Hoàng Quốc Thắng

08.02.07

 Guitare

 Vũ Việt Cường

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

13

12432

26/8/2016

Nguyễn Kiến Hưng

26.09.97

 Gõ Jazz

 Trương Văn Chính

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

14

12487

26/8/2017

Võ Hoài Nam

26.11.03

 Gõ Jazz

 Trương Văn Chính

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

15

12497

26/8/2018

Nguyễn Hữu Hưng

28.06.04

 Gõ Jazz

 Trương Văn Chính

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

16

12431

26/8/2019

Đặng Phao Lô

12.3.2005

 Gõ Jazz

 Trương Văn Chính

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

17

12428

26/8/2020

Nguyễn Văn Cường

05.08.2004

 Piano Jazz

 Lê Minh Đức

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

18

12430

26/8/2021

Bùi Meucci Giorgio

23.6.2004

 Piano Jazz

 Lê Minh Đức

 16h30 thứ 7

5A nhà A2

 Nguyễn Thanh Thủy

19

12472

26/8/2022

Nguyễn Thế Sơn

17.02.01

 guitare bass

 Đào Minh Pha

 16h30 thứ 7

5A nhà A20

 Nguyễn Thanh Thủy

20

12474

26/8/2023

Trần Thị Thảo

26.02.2000

 Piano Jazz

 Cô Phương

 16h30 thứ 7

5A nhà A21

 Nguyễn Thanh Thủy

21

12478

26/8/2024

Đoàn Thiên Mỹ

27.02.03

 Piano Jazz

 Cô Phương

 16h30 thứ 7

5A nhà A22

 Nguyễn Thanh Thủy

22

12492

26/8/2025

Vũ Đình Trụ

02.10.95

 Guitare Jazz

 Thầy Linh

 16h30 thứ 7

5A nhà A23

 Nguyễn Thanh Thủy

23

12500

26/8/2026

Nguyễn Huyền Thu

05.11.07

Violin

 Hồ Việt Khoa

 16h30 thứ 7

5A nhà A24

 Nguyễn Thanh Thủy

 

Ghi chú: Phụ huynh, học sinh có những đề xuất đặc biệt về thời gian học xin nhắn tin đến số: 0968.212.536 hoặc gọi điện tới Trung tâm: 04 35141617.

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn