Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595459
Thông báo đào tạo Thứ hai, 24/06/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN HỌC MỚI BẮT ĐẦU TỪ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022           

(Tất cả các môn thực học trực tuyến từ ngày 14/02/2022)

 

TT

Hệ Đào Tạo

Môn học

Cấp học

Khoa Chuyên ngành/ Đối tượng HS - SV

Ngày học

Giờ bắt đầu học

Số tiết

Số ĐT/Phòng học Zoom/Pass

Giảng viên

1

TC NĂM CUỐI

Pháp luật - học bắt đầu từ 21/2

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành A

Thứ 2

9h30

3

0968.212.536

Nguyễn Thị Thoa

2

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành B

Thứ 2

15h00

3

3

Tin học

TC 4/4 + 6/6 + 9/9 

Kèn gõ (4/4) + SCA + Âm nhạc truyền thống + Piano A + Violon A

Thứ 3

8h00

4

865-711-2876/ tinhoc2022

Vũ Văn Sử

4

Tin học

TC 4/4 + 7/7

Thanh nhạc + Kèn gõ (7/7) + AGO 

Thứ 6

8h00

4

5

Tin học

TC 9/9 

Piano B + Violon B

Thứ 6

13h30

4

6

ĐHCQ NĂM 1

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Piano + AGO + SCA + Kèn gõ + Dây

Thứ 4

13h30

3

0916.069.068

Nguyễn Tố Mai

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thanh nhạc + Jazz + Âm nhạc TT 

Thứ 4

15h30

3

Nguyễn Tố Mai

8

Dân tộc nhạc học

Âm nhạc học

Thứ 6

13h30

4

0915.367.267

Bùi Huyền Nga

9

Giáo dục học

Tất cả các chuyên ngành

Thứ 6

8h30

4

 369-514-9160/ 123456789

Lê Thị Thủy

10

ĐHCQ NĂM 2

Mỹ học

Tất cả các chuyên ngành A

Thứ 6

8h00

3

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

11

Mỹ học

Tất cả các chuyên ngành B

Thứ 6

9h30

3

12

ĐHCQ NĂM 3

Lịch sử Văn minh thế giới

Tất cả các chuyên ngành

Thứ 3

8h00

3

543-430-4722/ 123456

Nguyễn Thu Cúc

13

Nguyên lý CN Mác III

Tất cả các chuyên ngành

Thứ 5

8h00

2

682-464-1244/ 23456789

Nguyễn Hoài Thu

14

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Tất cả các chuyên ngành

Thứ 5

9h30

3

548-630-3018/ 123456

Nguyễn Mai Hương

15

Chỉ huy cơ bản

Âm nhạc học + Sáng tác

Thứ 6

8h00

3

0962.082.347

Đồng Quang Vinh

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn