Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7987699
Đào tạo Thứ sáu, 23/10/2020
Thông báo đào tạo
     Thời khoá biểu năm học 2020-2021 các lớp tập thể hệ Đại học chính quy
     Thời khoá biểu năm học 2020-2021 các lớp tập thể hệ Trung cấp
     Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo tài năng trình độ trung cấp và đại học năm học 2020-2021
     Kế hoạch dạy trực tuyến và chương trình giảm tải học kỳ II năm học 2019-2020
     Thời khoá biểu các lớp học trực tuyến Khoa Kiến thức Âm nhạc
     Thời khoá biểu các lớp học trực tuyến Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020 hệ TC 1/6 - 2/6; TC 1/7 - 3/7; TC 1/9 - 5/9
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020 hệ TC 3/4 - 4/4; TC 5/6 - 6/6; TC 6/7 - 7/7; TC 8/9 - 9/9
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020 hệ TC 2/4; TC 4/6; TC 5/7; TC 7/9
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020 hệ TC 1/4; TC 3/6; TC 4/7; TC 6/9
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020 hệ Đại học chính quy năm III và IV
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020 hệ Đại học chính quy năm II
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020 hệ Đại học chính quy năm I và hệ dự bị học sinh Lào
     Học viện triển khai ứng dụng hỗ trợ giảng dạy và học tập trực tuyến
     Thời khoá biểu các lớp tập thể năm học 2019-2020
     Danh sách trúng tuyển đào tạo tài năng hệ đại học năm 2019
     Danh sách trúng tuyển đào tạo tài năng hệ trung cấp năm 2019
     Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
     Dự thảo Đề án tuyển sinh năm 2019 của Học viện ÂNQGVN
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học năm 2018
     Thông báo tuyển sinh đi học Đại học, Thạc sĩ lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật ở nước ngoài năm 2018
Trung cấp chính quy
     Thông tin tuyển sinh các chuyên ngành thuộc hệ Trung cấp
     Các chuyên ngành đào tạo hệ Trung cấp
Đại học chính quy
     Các chuyên ngành đào tạo bậc Đại học chính quy
     Quy định về tuyển sinh vào hệ Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
     Danh mục Tạp chí Khoa học chuyên ngành được công nhận trong đào tạo Tiến sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2016
     Quyết định 1493/2015/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quyết định 843/2014/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quyết định 764/2013/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quyết định 794/2012/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
     Quy trình và trách nhiệm của NCS trong đào tạo trình độ Tiến sĩ
     Quyết định 292/2010/QĐ-HVAN-SDH của Giám đốc Học viện về việc ban hành chương trình đào tạo Tiến sĩ
Liên kết đào tạo
     Users Login
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn