Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595529
Thông báo đào tạo Thứ hai, 24/06/2024

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MÔN HỌC DÀN NHẠC – THỰC HÀNH BIỂU DIỄN

Để đảm bảo tiến độ học tập trong nội dung chương trình học hệ Trung cấp và Đại học chính quy năm học 2021-2022.

Căn cứ chương trình đào tạo của hệ Trung cấp và Đại học chính quy, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo cho học sinh, sinh viên về việc triển khai môn học Dàn nhạc - Thực hành biểu diễn.

Đối tượng: học sinh Trung cấp và sinh viên Đại học chính quy các chuyên ngành Dây; Kèn – Gõ GH học môn Dàn nhạc theo chương trình của Dàn nhạc giao hưởng trẻ bắt đầu từ tháng 3/2022 (HSSV cần theo dõi lịch chi tiết).

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn