Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7635599
Luận văn Thạc sĩ Thứ tư, 15/07/2020
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Liên
Tên đề tài:  “Nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc cho học sinh khối lớp 4, lớp 5 tại trường tiểu học Tô Vĩnh Diện”
Chuyên ngành: Lý Luận và Phương pháp giảng dạy âm nhạc
Mã số: 8140111
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Lê Anh Tuấn
Ngày đăng: 16/06/2020
Tác giả: Nguyễn Khánh Linh
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  
Ngày đăng: 06/05/2020
Tác giả: Dương Ngọc Tú
Tên đề tài:  “Giảng dạy 10 tác phẩm mới cho sinh viên bậc đại học Sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam” 
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Sáo)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học:  
Ngày đăng: 31/10/2019
Tác giả: Lê Minh
Tên đề tài:  “Giảng dạy một số bản nhạc Lễ trong nhạc Tài tử cho sinh viên đàn Nhị  tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Nhị)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. Vũ Chí Nguyện 
Ngày đăng: 15/10/2019

Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân 
Tên đề tài:  “Đưa làn điệu Dọc và Xá trong Chầu Văn vào giảng dạy Sáo Trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam”
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Sáo trúc)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Phương Đông 
Ngày đăng: 14/04/2019

Tác giả: Lê Nguyễn Trúc Vy
Tên đề tài:  “Giảng dạy các tác phẩm phức điệu trong đào tạo Piano tại trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân Đội”.
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên ngành Âm nhạc (Piano)
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đào Trọng Tuyên
Ngày đăng: 03/04/2019

Tác giả: Võ Thị Mai 
Tên đề tài:  “Các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh cải biên trong bối cảnh sân khấu hóa”.
Chuyên ngành: Âm nhạc học 
Mã số: 60 21 02 01
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ánh 
Ngày đăng: 13/01/2019

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
Tên đề tài:  “Giảng dạy dân ca và ca khúc chuyển soạn cho đàn Tam Thập Lục bậc Trung cấp tại Trường Văn hoá Nghệ thuật Quân đội
Chuyên ngành: Âm nhạc học 
Mã số: 60 21 02 02
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.NSUT. Nguyễn Thị Hoa Đăng  
Ngày đăng: 10/01/2019

Tác giả: Đỗ Minh Hương 
Tên đề tài: Tăng cường sự cảm thụ nhạc cổ điển cho giáo sinh trường TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp sư phạm 
Mã số: 60 14 01 11
Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Cù Lệ Duyên    
Ngày đăng: 08/01/2019

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn