Trang chủ
Festival Piano quốc tế Hà Nội 2018
Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội 2018
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 5780474
Thông tin nghiên cứu KH Thứ hai, 25/06/2018

Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 và các mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN sinh viên; Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN sinh viên và Phiếu đề xuất tổ chức hội thảo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đề nghị các Các Khoa, Trung tâm, Viện, Phòng, Ban trực thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2016-2017 cho Phòng Quản lý SĐH và NCKH trước ngày 08/04/2016.

Thực hiện Công văn số 11/HĐCDGSNN ngày 29/01/2016 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Thông báo: Đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2016. Căn cứ lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016, Ban Giám đốc Học viện thông báo tới các Trưởng các đơn vị chức năng biết và triển khai tại đơn vị...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học xin thông báo và hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện năm học 2015-2016. Hồ sơ đăng ký và các phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin gửi về Phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước ngày 05/10/2015 để tổng hợp và trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, Phòng quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc tổ chức thông tin, hướng dẫn và đăng ký tham gia công tác nghiên cứu khoa học tại Học viện năm 2014-2015

Bài gửi Tạp chí là bài chưa công bố trên sách, báo và tạp chí khác. Bài gửi Tạp chí được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài, tác giả, tóm tắt (khoảng nửa trang A4 nêu bật nội dung chính, đóng góp của bài viết), toàn văn bài viết. Bài viết dài không quá 10 trang kể cả ví dụ nhạc, hình vẽ, bảng biểu, tài liệu tham khảo, được định dạng thống nhất...

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã từng xuất bản tạp chí “Đời sống âm nhạc” định kỳ hàng tháng từ năm 1997 đến năm 2006. Sau thời gian gián đoạn, hiện nay, Ban Giám đốc Học viện nhận thấy việc xuất bản lại tạp chí trở thành Tạp chí Giáo dục Âm nhạc đăng tải những bài viết trong lĩnh vực Đào tạo, Biểu diễn, Nghiên cứu âm nhạc, công bố các công trình khoa học, luận án, luận văn xuất sắc của các giảng viên, học viên, sinh viên của Học viện cũng như của các học giả trong và ngoài nước là hết sức cần thiết...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, Phòng quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc tổ chức thông tin, hướng dẫn và đăng ký tham gia công tác nghiên cứu khoa học tại Học viện năm 2013-2014.
Thực hiện thông báo số 32/TB-HDCDGSNN ngày 19/3/2013 của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2013, Học viện đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình phụ trách để chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2013. Hạn cuối cùng là 15:00 ngày 14/05/2013


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Nhạc cụ Truyền thống
Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Kiến thức Đại cương
Khoa Văn hoá

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn