Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7756654
Thông tin nghiên cứu KH Thứ năm, 13/08/2020

Phòng Đào tạo, NCKH và HTQT thông báo và hướng dẫn đăng ký Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2020. Thời hạn đăng ký trước ngày 25/4/2019, điện thoại liên hệ 024.3217.1516 

Thực hiện chỉ đạo của BGĐ Học viện, Phòng QLSĐH&NCKH thông báo và hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KHCN của Học viện năm học 2018-2019. Thời hạn đăng ký kết thúc vào ngày 30/9/2018

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ di sản âm nhạc năm 2018, Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Công ty Nha Trang Bay tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc Chăm ở Ninh Thuận” nhằm đánh giá lại hiện trạng tồn tại của âm nhạc Chăm và kết quả của những hoạt động bảo tồn di sản âm nhạc Chăm hiện nay, từ đó tìm ra phương thức phù hợp cho công tác bảo vệ và phát huy âm nhạc Chăm một cách đúng đắn và hiệu quả...

Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 và các mẫu đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN sinh viên; Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN sinh viên và Phiếu đề xuất tổ chức hội thảo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đề nghị các Các Khoa, Trung tâm, Viện, Phòng, Ban trực thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2016-2017 cho Phòng Quản lý SĐH và NCKH trước ngày 08/04/2016.

Thực hiện Công văn số 11/HĐCDGSNN ngày 29/01/2016 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Thông báo: Đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2016. Căn cứ lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016, Ban Giám đốc Học viện thông báo tới các Trưởng các đơn vị chức năng biết và triển khai tại đơn vị...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học xin thông báo và hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện năm học 2015-2016. Hồ sơ đăng ký và các phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin gửi về Phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước ngày 05/10/2015 để tổng hợp và trình Ban Giám đốc phê duyệt. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, Phòng quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học đề nghị các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc tổ chức thông tin, hướng dẫn và đăng ký tham gia công tác nghiên cứu khoa học tại Học viện năm 2014-2015

Bài gửi Tạp chí là bài chưa công bố trên sách, báo và tạp chí khác. Bài gửi Tạp chí được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài, tác giả, tóm tắt (khoảng nửa trang A4 nêu bật nội dung chính, đóng góp của bài viết), toàn văn bài viết. Bài viết dài không quá 10 trang kể cả ví dụ nhạc, hình vẽ, bảng biểu, tài liệu tham khảo, được định dạng thống nhất...

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn