Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Báo cáo hàng năm
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8736280
Báo cáo hàng năm Thứ bảy, 25/09/2021

Thực hiện Công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2016-2017 về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính; Đội ngũ cán bộ giảng viên...

Thực hiện Công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2015-2016 về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính; Đội ngũ cán bộ giảng viên.

Thực hiện Công văn số 7735/BGDĐT-KHTC ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2014-2015 về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính; Đội ngũ cán bộ giảng viên.

Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2012-2013  về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, Công khai thu chi tài chính, Đội ngũ cán bộ giảng viên.
Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2012-2013 về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, Công khai thu chi tài chính, Đội ngũ cán bộ giảng viên.
Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2011-2012 về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, Công khai thu chi tài chính, Đội ngũ cán bộ giảng viên.
Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo 3 công khai năm học 2010-2011 về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, Công khai thu chi tài chính, Đội ngũ cán bộ giảng viên.
Thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố báo cáo về các nội dung: Công khai cam kết chất lượng giáo dục; Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và Công khai thu chi tài chính năm học 2009-2010.
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương