Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12740979
Tin tức hoạt động Thứ hai, 15/07/2024

Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm 2021 gồm các mẫu: (tải xuống định dạng DOC)

1. Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

2. Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

3. Thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở

4. Đề xuất nhiệm vụ KHCN sinh viên

5. Thuyết minh nhiệm vụ KHCN sinh viên

6. Phiếu đề xuất tổ chức hội thảo 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn