Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11109394
Tin tức hoạt động Thứ hai, 02/10/2023

THÔNG BÁO

Về việc truy thu học phí năm học 2021 - 2022

Phòng Công tác HSSV – Bộ phận Tài vụ, Phòng HCTH,  Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo Danh sách học sinh, sinh viên nợ học phí tính đến ngày 13 tháng 12 năm 2021 (danh sách sẽ hiển thị trong mục Học bạ điện tử và được chuyển về Ban chủ nhiệm các khoa).

Yêu cầu những HSSV có tên hoàn thành việc đóng học phí trước 11h00 ngày 26 tháng 12 năm 2021 tại Bộ phận Tài vụ (tầng 3 nhà A3), hoặc chuyển khoản:

Tên tài khoản: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Số tài khoản: 12810000026529 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Chương Dương.

Nội dung chuyển: VD Nguyễn Văn A – TC (ĐH)3 Bầu – HPCQ 2021 – 2022.

Sau thời gian trên, tất cả các trường hợp còn nợ sẽ bị loại ra khỏi danh sách dự thi HKI năm học 2021 – 2022. Các trường hợp vẫn có điểm thi, bộ phận Đào tạo sẽ không công nhận và không ghi vào Bảng điểm.

Đề nghị Ban Chủ nhiệm các khoa phối hợp với các phòng ban chức năng trong việc truy thu học phí, đình chỉ thi chuyên ngành học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với các em học sinh, sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí cho nhà trường.

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương